Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thị Hiền
Ngày gửi: 17h:50' 16-01-2018
Dung lượng: 1'019.0 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Welcome all the teachers
Unit 9 : AT HOME AND AWAY
Period 73: Language focus 3 (1-2)
1. How much is it ?
2. Prepositions.
3. Past simple tense.
4. Simple tense
5. More , less , and fewer.
1. HOW MUCH IS IT ?
Structures:
How much +be + S ?
(How much + do/ does + S + cost?)
 It’s/ They’re +( price)
Use: ask and answer about the prices.

LAN: How much is the green dress?
ASSISTANT: It’s 30,000 dong
LAN: And what about the violet dress?
ASSISTANT: It’s 35,000 dong
a. Read the dialogue:
b. Make similar dialogues:
2. PREPOSITIONS:
Matching:
near a. ở bên trái
opposite b. ở gần
between c. ở bên phải
beside/ next to d. đối diện
to the right e. ở giữa
to the left f. bên cạnh
Restaurant
Bookstore
Minimart
Park
Hairdresser
Clothing
store
Shoe store
Library
Hai Ba Trung street
Hue street
Tay Ho strret
a. Write the location of each store:
1. The shoe store is on Hai Ba Trung Street.
It’s ...................the clothing store to the left.
2. The bookstore is on Hue Street. It’s …………..the restaurant and the minimart.
3. The restaurant is on Hue Street. It’s next to the bookstore …………...
4. The minimart is on Hue Street. It’s next to the bookstore …………...
5. The hairdresser’s is on Tay Ho Street.
It’s ……………the library.
next to/ near
between
to the left
to the right
next to
How far is it from the shoe store to the minimart?
- It’s 500 meters
b. Ask and answer:

- Do Test yourself (p59).
Prepare unit 9: Language focus 3 (3-5)for next period
Homework
GOODBYE
 
Gửi ý kiến