Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

unit 4 avcn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Bích Thủy
Ngày gửi: 08h:58' 04-12-2018
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Warmly welcome to our class
Vị trí của bài giảng trong chương trình môn học anh văn cơ bản
UNIT 4
SAFETY RULES
Cardinal number
Calculations
gives instructions
calculates himseft
4
5.1 Read out these sums. Give the answers:
(a) 13.13 + 60.17 = 73.3
(b) 40.02 – 20.02 = 20
(c) 18.18  9 = 2.02
(d) 70 x 4 = 280
 70 times 4 is 280
 13.13 plus 60.17 is 73.3
 40.02 minus 20.02 is 20
 18.18 divided by 9 is 2.02
4
5.2 Read out these problems. Solve them:
(a) Multiply 98.4 by 5 and divide the answer by 12.

(b) Add 33.5 to 26.35 and subtract 45.8 from the answer.
 33.5 + 26.35 = ?
? – 45.8 = ?
98.4 x 5 = ?
?  12 = ?
5.2 Read out these problems. Solve them:
(a) Multiply 98.4 by 5 and divide the answer by 12.

(b) Add 33.5 to 26.35 and subtract 45.8 from the answer.
 33.5 + 26.35 = 59.85
59.85 – 45.8 = 14.05
98.4 x 5 = 492
492  12 = 41
5.3 how do we calculate these? Make instructions:
+ Multiply 2 by 3
2 x 3 = 6
Divide 21 by 6
21 : 6 = 3.5
The length of the box is 3,5 m

+ Divide 21 by 3
21 : 3 = 7
Divide 7 by 2
7 : 3 = 3.5
The length of the box is 3,5 m
Add 4 to 10
4 + 10 = 14
The height of the house is 14 m
Subtract 10 from 15
15 - 10 = 5
The height of the tank is 5 m
Multiply 0.1 by 0.5 the multiply the answer by 0.25
(0.1 x 0.5) x 0.25 = 0.0125
The volume of the draw is 0.0125 m3
The end
Thank you!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓