Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 6. After school

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST có chỉnh sửa
Người gửi: Nguyễn Thị Thức (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:54' 09-11-2011
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 356
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class !
Class 7a1


Wednesday, November 9 th, 2011
UNIT 6 : AFTER SCHOOL.
Lesson 6: LET’S GO (B3)
1. join (v):
2. wedding (n):
tham dự, tham gia
I. Vocabulary
Wednesday, November 9th, 2011
UNIT 6 ( Cont )
Lesson 6: Let’s go ( B3)
đám cưới
Listen. Then practice with a partner. Make similar dialogues
Lan
Nga
Hoa
Listen. Then practice with a partner. Make similar dialogues
Lan
Nga
Hoa
Listen. Then practice with a partner. Make similar dialogues
Lan
Nga
Hoa
II. Structure:
Yes, I’d love to.
Great !
Would you like to ……………?
I’d love to, but I can’t come.
I’m not sure. I’ll call you tomorrow
Sorry, I can’t come.
1. Invitation:
Acceptance:Polite refusal:2. Thanks
Respond to thanks
a. Thanks for inviting me -> It’s my pleasure.
b. Thanks anyway -> You’re welcome.
Suggested situations
1. invite your friend to your birthday party
2. invite your friend to go to see a movie
3. invite your friend to Đầm Sen Amusement park
III. Homework:
1. Learn by heart vocabulary and structures.
2. Do Test yourself 2 (WB)

3. Prepare Language focus 2.
Celinne Dion – And so this is Xmax
THANK YOU
Goodbye!
FOR YOUR ATTENTION !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓