Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 12. Sports and pastimes

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Thức
Người gửi: Nguyễn Thị Thức (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:29' 19-02-2011
Dung lượng: 839.9 KB
Số lượt tải: 423
Số lượt thích: 0 người
Unit 12: SPORTS AND PASTIMES.
Lesson 3: FREE TIME ( B4B5)
Activities in free time
NETWORKS
Read
Go fishing
Listen to music.
play games.
Time : lần / lượt
Once = one time : 1 lần / 1 lượt
Twice = two times : 2 lần / 2 lượt
A week : 1 tuần
Often ( adv): thường
Diary ( n): nhật ký
I. VOCABULARY
Listen and check
What does Ly do?


Mai: How often does Ly go jogging ?
Lien : She goes jogging once week.
Mai: How often does she listen to music ?
Lien: She listens to music twice a week.
Mai: How often does she read ?
Lien: She reads three times a week.
Read and check your listening.
Listen and check
What does Ly do?
x
x
x
one
three
two
Complete the table:
Ly’s diary.
six
one
three
two
one
one
three
two
two
II. PRACTICE
1. Hỏi và trả lời về số lần Ly làm việc gì trong tuần :
How often does Ly…………………………?
=> She………...... …………….a week.
six
one
three
two
one
one
three
two
two
Ex: How often does Ly go to school ?
=> She goes to school six times a week.
How often do you ………………………………?
=> I ………………. …………….. a week.
WORK IN PAIRS.
III. LISTEN AND MATCH
Hung
Phuong and Nam
Thuy
Dung and Mai

Work in pairs, ask and answer:
What does ……...…….do in his free time ?
her
do their
III. HOMEWORK
Learn vocabulary and structures in practice 1,2.
2. Do exercise 4,5 /page 105,106 – workbook.
3. Prepare new words of C1,2,3.
Thank you very much and
See you again.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓