Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Luyến
Ngày gửi: 23h:34' 14-11-2021
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 480
Số lượt thích: 0 người
NhiÖt liÖt chµo mõng
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô đến dự gi? môn Lịch sử 7a
Giáo viên: Nguy?n Th? Luy?n
Ti?t 25, Bài14 : ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
Thảo nguyên Mông Cổ
Cuộc sống du mục của người Mông Cổ
Ti?t 24 Bài14 : ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
Cuộc sống của người Mông Cổ
Khu - bi - lai ( Hốt Tất Liệt)
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
Ti?t 24, Bài14 : ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
Hình 29 - Hình vẽ quân Mông Cổ
Quân lính Mông Cổ
Ti?t 24, Bài14 : ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
Sự bành trướng của đế quốc Mông Cổ
Ti?t 24, Bài14 : ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
Lu?c d? đế qu?c Mông Cổ đầu th? k? XIII
Lược đồ đế quốc Mông Cổ bành chướng cuối thế kỷ XIII
Lược đồ đế quốc Mông Cổ bành chướng cuối thế kỷ XIII
Ti?t 24, Bài14 : ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
a. Âm mưu :
Chiếm Đại Việt -> đánh lên Nam Tống kết hợp đội quân Bắc Tống -> tiêu diệt nhà Tống.
b. Hành động :
Cho sứ giả 3 lần đưa thư đe doạ và dụ hàng vua Trần.
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ
a. Nhà Trần chuẩn bị:
- Ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí
- Quân đội dân binh được thành lập và ngày đêm luyện tập
Ti?t 24, Bài14: ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ.
a. Nhà Trần chuẩn bị:
b. Diễn biến:
Tháng 1/1258, 3 vạn quân Mông Cổ theo đường sông Thao -> Bình Lệ Nguyên -> Thăng Long
* Quân địch:
* Quân ta:
- Tạm lui từ Thăng Long về Thiên Mạc
Nhân dân Thăng Long thực hiện " vườn không nhà trống"
- Nắm thời cơ quân ta phản công lớn ở Đông Bộ Đầu
c. Kết quả :
Ngày 29/1/1258 quân Mông Cổ phải rút khỏi Thăng Long về nước.
Ti?t 24, Bài14: ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ.
a. Nhà Trần chuẩn bị:
b. Diễn biến:
Tháng 1/1258, 3 vạn quân Mông Cổ theo đường sông Thao -> Bình Lệ Nguyên -> Thăng Long
* Quân địch:
* Quân ta:
- Tạm lui từ Thăng Long về Thiên Mạc
Nhân dân Thăng Long thực hiện " vườn không nhà trống"
- Nắm thời cơ quân ta phản công lớn ở Đông Bộ Đầu
c. Kết quả :
Ngày 29/1/1258 quân Mông Cổ phải rút khỏi Thăng Long về nước.
Bài tập1 : Em hãy cho biết vì sao quân đội nhà Trần nhanh chóng giành được thắng lợi trước quân xâm lược Mông Cổ hùng mạnh ?
Ti?t 24,Bài14: ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ.
a. Nhà Trần chuẩn bị:
b. Diễn biến:
Tháng 1/1258, 3 vạn quân Mông Cổ theo đường sông Thao -> Bình Lệ Nguyên -> Thăng Long
* Quân địch:
* Quân ta:
- Tạm lui từ Thăng Long về Thiên Mạc
Nhân dân Thăng Long thực hiện " vườn không nhà trống"
- Nắm thời cơ quân ta phản công lớn ở Đông Bộ Đầu
c. Kết quả :
Ngày 29/1/1258 quân Mông Cổ phải rút về nước.
Đáp án: Quân đội nhà Trần nhanh chóng giành được thắng lợi trước quân xâm lược Mông Cổ hùng mạnh là do các nguyên nhân sau:
Do sự chủ quan của qiặc khi tiến chúng tiến vào Thăng Long.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa quân và dân ta dưới thời Trần trong kế sách "vườn không nhà trống".
Sự chỉ đạo nắm bắt thời cơ đánh giặc kịp thời của vua quan nhà Trần.
Lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc của nhân dân ta thời Trần.
Ti?t 24, Bài14: ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I- Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ.
a. Nhà Trần chuẩn bị:
b. Diễn biến:
c. Kết quả :
d. ý nghĩa:
Giáng một đòn mạnh mẽ, đầu tiên vào âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ,
Bước đầu làm thất bại kế hoạch " gọng kìm" của giặc.
Khích lệ tinh thần chiến đấu của quân và dân nhà Trần.
e. Bài học kinh nghiệm :
Bài tập 2: Qua cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất , em rút ra được bài học gì về cách đánh giặc của quân và dân nhà Trần: ( tìm ra các ý đúng )
Nhử địch vào sâu trong trận địa.
Dốc toàn sức phản công khi giặc vừa kéo vào
Thực hiện kế sách " vườn không nhà trống"
Chớp thời cơ phản công khi chúng gặp khó khăn.
Bài14: ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
Tiết 24: I- Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ.
a. Nhà Trần chuẩn bị:
b. Diễn biến:
c. Kết quả :
d. ý nghĩa:
e. Bài học kinh nghiệm :
Nhử địch và sâu trong trận địa, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu của giặc.
Thực hiện kế sách " Vườn không nhà trống" và chớp thời cơ khi chúng gặp khó khăn
Ti?t 24, Bài14 : ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
1. Âm mưu xâm lược Đại Việt của Mông Cổ.
a. Âm mưu :
b. Hành động :
Cho sứ giả 3 lần đưa thư đe doạ và dụ hàng vua Trần.
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống quân Mông Cổ
Ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí.
Quân đội dân binh được thành lập và ngày đêm luyện tập.
b. Diễn biến:
c. Kết quả :
Ngày 29/1/1258 quân Mông Cổ phải rút về nước.
d. ý nghĩa lịch sử :
Giáng một đòn mạnh mẽ, đầu tiên vào âm mưu xâm lược Đại Việt của quân Mông Cổ, bước đầu làm thất bại kế hoạch " gọng kìm" của giặc.
Khích lệ tinh thần chiến đấu của quân và dân nhà Trần.
e. Bài học kinh nghiệm :
Nhử địch và sâu trong trận địa, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu của giặc.
Thực hiện kế sách " Vườn không nhà trống" và chớp thời cơ khi chúng gặp khó khăn.
a. Nhà Trần chuẩn bị:
Chiếm Đại Việt -> đánh lên Nam Tống kết hợp đội quân Bắc Tống -> tiêu diệt nhà Tống.
Ti?t 24, Bài14 : ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
mông - nguyên ( thế kỷ XIII )
I - Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ (1258)
Bài về nhà:
1. Tập trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất ( 1258) bằng lược đồ SGK
Hoàn thành bài tập trong tập bản đồ
3. Đọc và chuẩn bị tiếp phần II.
Bài học đã
KẾT THÚC
Thân ái chào quí thầy cô và các em!
 
Gửi ý kiến