Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 21. Ba thể của nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bích
Ngày gửi: 00h:03' 16-03-2015
Dung lượng: 10.2 MB
Số lượt tải: 391
Số lượt thích: 0 người
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
Kiểm tra bài cũ:
Nước có những tính chất gì?
Đáp án:
- Nước là chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định.
- Nước chảy tự trên cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua một số vật và hoà tan được một số chất.
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
Nhiệm vụ bài học:
Tìm được những ví dụ chứng tỏ trong tự nhiên nước tồn tại ở 3 thể: rắn, lỏng, khí.
Nêu được sự khác nhau về tính chất của nước khi tồn tại ở 3 thể khác nhau.
Biết và thực hành cách chuyển nước từ thể lỏng thành thể khí, từ thể lỏng thành thể rắn và ngược lại.
Hiểu và trình bày được sơ đồ sự chuyển thể của nước.
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
HOẠT ĐỘNG 1:
Hãy quan sát những hình sau đây:
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
1. Nước ở thể lỏng.
Nước mưa
Nước suối
Nước sông
Nước biển
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
1. Nước ở thể lỏng.
- Nước biển, nước sông, nước ao hồ, nước tắm giặt, nước mưa.
- Nước ở thể lỏng không có hình dạng nhất định.
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
HOẠT ĐỘNG 2:
Tìm hiểu hiện tượng nước từ thể lỏng chuyển thành thể khí và ngược lại.

Hoạt động nhóm
Thí nghiệm 1:
- Rót nước nóng vào cốc.
- Hãy quan sát, nhận xét và trình bày hiện tượng vừa xảy ra.
Thí nghiệm 2:
- Úp đĩa lên một cốc nước nóng khoảng một phút rồi nhấc đĩa ra.
- Hãy quan sát, nhận xét và trình bày hiện tượng vừa xảy ra.
Phiếu bài tập
Bay hơi
Ngưng tụ
Nước ở thể khí
Nước ở thể lỏng
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
2. Nước chuyển từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại:
Kết luận:
Nước bay hơi thành hơi nước đó là thể khí (nhiệt độ càng cao nước bay hơi càng nhanh)
Hơi nước gặp lạnh ngưng tụ thành nước ở thể lỏng.
KẾT LUẬN
THỂ KHÍ
THỂ LỎNG
Bay hơi
Ngưng tụ
Quan sát một số ví dụ
về thể khí của nước
Sương sớm
Mây
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
2. Nước chuyển từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại:
Nước ở thể khí:
Hơi nước, mây, sương mù.
Nước ở thể khí không có hình dạng nhất định.
Sự bay hơi của nước biển được ứng dụng để khai thác muối
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
3. Nước chuyển từ thể lỏng sang thể rắn và ngược lại:
Trả lời câu hỏi hình 4
- Nước ở thể lỏng trong khay đã chuyển thành thể rắn.
- Hiện tượng đó gọi là sự đông đặc
Trả lời câu hỏi hình 5
- Nước đá trong khay đã chuyển thành thể lỏng.
- Hiện tượng đó gọi là sự nóng chảy.
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
3. Nước chuyển từ thể lỏng sang thể rắn và ngược lại:
Kết luận:
Khi để nước vào nơi có nhiệt độ 0oC hoặc dưới 0oC với một thời gian nhất định ta có nước ở thể rắn. Hiện tượng nước từ thể lỏng chuyển sang thể rắn được gọi là đông đặc. Nước ở thể rắn có hình dạng nhất định.
Nước đá bắt đầu nóng chảy thành nước ở thể lỏng khi nhiệt độ trên 0oC. Hiện tượng này gọi là nóng chảy.
KẾT LUẬN
THỂ LỎNG
THỂ RẮN
Nóng chảy
Đông đặc
Quan sát một số ví dụ
về thể rắn của nước
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
4. Sự chuyển thể của nước:
Nước ở các thể có tính chất chung và riêng như thế nào?
Đáp án:
Chung: Nước ở các thể đều trong suốt, không màu, không mùi, không vị.
Riêng: - Nước ở thể lỏng và thể khí không có hình dạng nhất định
- Nước ở thể rắn có hình dạng nhất định.
hoàn thành sơ đồ sau
Thể lỏng
Thể rắn
Nóng chảy
Đông đặc
Thể lỏng
Thể khí
Ngưng tụ
Bay hơi
Thiếu nước sạch
Ô nhiễm nước
Chúng ta cần làm gì để bảo vệ nước sạch?
Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2014
KHOA HỌC
BA THỂ CỦA NƯỚC
Ghi nhớ

- Nước có thể tồn tại ở thể lỏng, thể khí (hơi) và thể rắn. Nước ở thể rắn(nước đá) có hình dạng nhất định.

- Nước ở thể lỏng gặp nhiệt độ cao hơn sẽ bay hơi thành thể khí, nước ở thể khí gặp lạnh sẽ ngưng tụ thành nước ở thể lỏng. Ở thể lỏng gặp 0oC hoặc dưới 0oC nước đông đặc thành thể rắn và ở thể rắn gặp nhiệt độ cao hơn nước sẽ nóng chảy thành thể lỏng.
 
Gửi ý kiến