Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 21. Ba thể của nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Như Ý
Ngày gửi: 09h:28' 17-09-2021
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 278
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC SÔNG NHẠN
NHIệT LIệT CHàO MừNG QUý THầY CÔ GIáO
GV: Lê Như Ý
Về dự giờ thăm lớp 43
KHOA HỌC 4
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học 4
Ôn kiến thức cũ
Nước có những tính chất gì?
Nêu một số chất hòa tan trong nước?
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học 4
Ba thể của nước
Quan sát tranh
1
2
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Nêu ví dụ về nước ở thể lỏng
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học 4
Ba thể của nước
Nước sông
Nước ao, hồ
Nước biển
Nước đóng chai …
Nước giếng
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
Nước sông
Nước ao hồ
Nước biển
Nước suối
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018


Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
Thí nghiệm
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
Qua hai hiện tượng trên em có nhận xét gì?
Nước chuyển từ thể lỏng thành thể khí và ngược lại.
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
Nước chuyển từ thể lỏng sang thể rắn và ngược lại.
Qua hai hiện tượng trên em có nhận xét gì?
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
Nước ở
thể lỏng
Bay hơi
Nước ở thể khí
Ngưng tụ
Nước ở
thể lỏng
Đông đặc
Nước ở
thể rắn
Nóng chảy
Sơ đồ sự chuyển thể của nước:
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Nước tồn tại ở những thể nào?
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
Nước tồn tại ở ba thể:
Thể lỏng
Thể khí
Thể rắn
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
Nước ở thể lỏng, thể khí có tính chất gì khác với nước ở thể rắn?
Nước ở thể lỏng,
thể khí không có
hình dạng nhất
định. Nước ở
thể rắn có hình
dạng nhất định.
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
- Nước có thể tồn tại ở thể lỏng, thể khí (hơi) và thể rắn.
- Nước ở thể lỏng và thể khí không có hình dạng nhất định.
- Nước ở thể rắn có hình dạng nhất định.
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
Nêu ứng dụng các thể của nước?
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BÀN CHÂN KÌ DIỆU
Kể chuyện:
Học thầy không tày học bạn
Thứ ba, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Tuần 11
Hãy lắng nghe cô kể chuyện
Thứ tư, ngày 07 tháng 11 năm 2018

Tuần 11
Khoa học
Ba thể của nước
BA THỂ CỦA NƯỚC
1
Hết giờ
BA THỂ CỦA NƯỚC
2
Hết giờ
BA THỂ CỦA NƯỚC
3
Hết giờ
BA THỂ CỦA NƯỚC
4
Hết giờ
BA THỂ CỦA NƯỚC
K
Hết giờ
Xem trước bài:
Mây được hình thành như thế nào?
Mưa từ đâu ra? (trang 46)
Chúc các em học giỏi
Xin Chân thành cảm ơn các thầy cô
Trường tiểu học Sông Nhạn
 
Gửi ý kiến