Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Thu Thủy
Ngày gửi: 21h:02' 03-12-2014
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người
GV: Trịnh Thị Thu Thủy
PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo
Lịch sử

B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp
ThÕ nµo lµ Tuyªn ng«n §éc lËp?

Tuyên ngôn Độc lập: Văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của một đất nước.

B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp
1- Quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2 th¸ng 9 n¨m 1945.
Lịch sử
§äc s¸ch gi¸o khoa ( tõ ®Çu ®Õn xung quanh lÔ ®µi míi dùng ), quan s¸t ¶nh vµ th¶o luËn nhãm ®«i ®Ó miªu t¶ quang c¶nh Hµ Néi ngµy 2 th¸ng 9 n¨m 1945.
Lịch sử
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
1- Quang cảnh ở Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 1945.
H N?i tung b?ng c? v hoa
D?ng bo H N?i xu?ng du?ng hu?ng v? Ba Dỡnh ch? bu?i l?
D?i danh d? d?ng trang nghiờm bờn l? di m?i d?ng
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
Lịch sử
Quang cảnh quảng trường Ba Đình Hà Nội (ngày 2-9 1945)
....Hôm nay sáng mồng hai tháng chín
Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ ... chim cũng nín
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình
           Hồ Chí Minh ! Hồ Chí Minh ! 
1- Quang cảnh ở Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 1945.

2- Diễn biến buổi lễ tuyên bố Độc lập
Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
Lịch sử
Thảo luận nhóm
Thời gian 5 phút
Đọc sách giáo khoa ( đúng 14 giờ ....mỗi người dân Việt Nam) thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1 : Buổi lễ bắt đầu khi nào?
Câu 2 : Trong buổi lễ diễn ra các sự việc chính nào?
Câu 3 : Buổi lễ kết thúc ra sao?


Câu 1 : Đúng 14 giờ buổi lễ bắt đầu.

Câu 2 : Các sự việc chính diễn ra trong buổi lễ:
Bác Hồ cùng với các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài.
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
Các thành viên Chính phủ lâm thời ra mắt và đọc lời tuyên thệ trước quốc dân đồng bào
Câu 3 : Đến chiều buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói Bác Hồ cùng những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn vang vọng mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Diễn biến buổi lễ
Đúng 14 giờ buổi lễ bắt đầu.
Bác Hồ cùng với các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài.
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Giọng của Bác trầm ấm rõ ràng, cả biển người nín thở lắng nghe.
Các Thành viên của Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước đồng bào quốc dân.
Đến chiều, buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói Bác Hồ cùng những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vang vọng mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam
...Người đứng trên đài, lặng phút giây
Trông đàn con đó, vẫy hai tay
Cao cao vầng trán ... Ngời đôi mắt
Độc lập bây giờ mới thấy đây !
Người đọc Tuyên ngôn ... Rồi chợt hỏi:
“Đồng bào nghe tôi nói rõ không ?”
Ôi câu hỏi, hơn một lời kêu gọi
 Rất đơn sơ mà ấm bao lòng!


Cả muôn triệu một lời đáp : “ Có !”
Như Trường Sơn say gió biển Đông 
Vâng, Bác nói, chúng con nghe rõ
Mỗi tiếng Người mang nặng núi sông.
Trời bỗng xanh hơn, nắng chói loà
Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà !.....
Tố Hữu

B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp
1- Quang cảnh ở Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 1945.
2- Diễn biến của buổi lễ Độc lập.
3- Một số nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập.
Lịch sử

B¸c Hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp
1- Quang cảnh ở Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 1945.
2- Diễn biến của buổi lễ Độc lập.
3- Một số nội dung của bản Tuyên ngôn Độc lập.
4- ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2-9-1945.
Lịch sử
Chọn câu trả lời đúng nhất :
ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 2 tháng 9 năm 1945:
a. Là sự kiện lịch sử trọng đại khẳng định quyền độc lập dân tộc.
b. Khai sinh ra chế độ mới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
c. Kh?ng d?nh tinh th?n b?t khu?t kiờn cu?ng ch?ng gi?c ngo?i xõm b?o v? d?c l?p dõn t?c
d. Cả ba câu trên đều đúng.
d. Cả ba câu trên đều đúng.
Ngày 2- 9- 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B¸c hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp
Lịch sử
Quang c?nh qu?ng tru?ng Ba Dình (Hà N?i) ngày nay
Trước lăng là quảng trường với 320m chiều dài và 100m chiều rộng, đủ chỗ cho 20 vạn người dự mít tinh. Quảng trường có 168 ô cỏ bốn mùa xanh tươi, xen giữa là lối đi rộng 1,4m. Giữa quảng trường, trước lăng là cột cờ cao 25m.
Quang cảnh Quảng trường Ba Đình k? ni?m ngày 2 tháng 9
Dội B
Dội A
TRÒ CHƠI: EM L NH VƠ D?CH
21%
Ai đọc bản Tuyên ngôn độc lập
Buổi lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập diễn ra ở đâu?
Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập còn gọi là ngày gì?
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ………Cộng hòa
Bản tuyên ngôn đã khẳng định Nước Việt Nam có quyền gì?
Ngày 2- 9- 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

B¸c hå ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp
Lịch sử
CÁM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO, TẠM BIỆT CÁC EM
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
B
A
Đ
I
N
H
Q
H
U
A
Ô
N
C
H
K
B
A
C
H
Ô
Đ
Ê
L
C
H
U
N
Â
D
X
Â
P
H
A
M
M
Ô hàng dọc
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Tên quảng trường Bác Hồ đọc Tuyên ngôn §ộc lập.
Ngày Bác Hồ ®äc Tuyên ngôn §ộc lập còn gọi là ngày gì?
Người đọc Tuyên ngôn §ộc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà?
Nơi Bác Hồ và các vị chính phủ lâm thời bước lên chào nhân dân?
Đó là từ thích hợp cần điền vào chỗ trống:Nước Việt Nam… Cộng hoà.
Từ thích hợp cần điền vào chỗ trống của một câu trong Tuyên ngôn Độc lập: “Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể…được.”
A
I
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓