Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Loản
Ngày gửi: 07h:49' 22-11-2013
Dung lượng: 369.0 KB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ


L?CH S? 8
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NAM CUỐI THẾKỈ XIX
BÀI:26
I. CU?C PH?N CÔNG C?A PHÁI CH? CHIẾN T?I KINH THÀNH HUẾ. VUA HÀM NGHI RA "CHIẾU CẦN VƯƠNG"
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885.
2.Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng
TIẾT:40
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1:Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ hai (1882) như thế nào ?
Câu 2:Nhân dân Bắc Kì tiếp tục cuộc kháng chiến như thế nào?
GIỚI THIỆU BÀI MỚI
Sau hiệp ước Hác- măng và Pa- tơ- nốt , phạm vi cai trị của triều đình nhà Nguyễn chỉ còn lại ở Trung Kì. Nhưng phái chủ chiến trong triều đình Huế quyết tâm giành lại chủ quyền dựa vào quần chúng nhân dân . Và cuộc tấn công đêm 4 rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885 đã mở đầu cho phong trào kháng Pháp sôi nổi cuối thế kỉ XIX . Hôm nay , chúng ta cùng tìm hiểu về phong trào kháng Pháp đó và sự bùng nổ của phong trào Cần Vương .
Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 năm 1885
a. Nguyên nhân:
Phái chủ chiến do ai lảnh đạo và ham muốn gì?
Vì sao phái chủ chiến chiếm số ít mà dám chống lại Pháp ?

Tôn Thất Thuyết (1835-1913)
Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885
Nguyên nhân :
- Phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết cầm đầu muốn giành lại chủ quyền
Thái độ của Pháp trước hành động của phái chủ chiến ?
1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885
a. Nguyên nhân :
- Phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết cầm đầu muốn giành lại chủ quyền
-Pháp quyết tâm tiêu diệt phái chủ chiến .
Trước thái độ của Pháp Tôn Thất Thuyết sẻ làm gì ?
CÂU HỎI THẢO LUẬN (2phút )

Tường thuật diễn biến cuộc phản công kinh thành Huế ?
Thời gian :
Địa điểm phản công :
Kết quả :


ĐÁP ÁN :
Thời gian :Đêm 4 rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885
-Địa điểm phản công :Tòa khâm sứ, đồn Mang Cá
- Kết quả:Thất bại , Pháp chiếm hoàng thành , cướp bóc dã man , hàng trăm người dân vô tội bị giết hại.

1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885
a. Nguyên nhân :
- Phái chủ chiến do tôn Thất Thuyết cầm đầu muốn giành lại chủ quyền
-Pháp quyết tâm tiêu diệt phái chủ chiến .
b. Diễn biến :
Đêm 4 rạng 5 tháng 7 năm 1885, cuộc phản công bùng nổ
c. Kết quả :Phái chủ chiến thất bại.
Tại sao cuộc phản công diễn ra quyết liệt nhưng thất bại ?
Sau cuộc phản công thất bại , phái chủ chiến có tiếp tục chống Pháp nữa không ?
2. Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng
Hàm Nghi(1870 - 1943)
Tôn Thất Thuyết(1835- 1913)
Khi ra đến tân sở vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết có hành động gì?
"T? xua k? sách ch?ng gi?c không ngoài ba di?u: đánh, gi?, hàng. Dánh thì chua có co h?i; gi? thì khó d?nh h?n du?c s?c; hoà thì h? dòi h?i không bi?t chán.
...Nu?c ta g?n dây ng?u nhiên g?p nhi?u vi?c. Tr?m tu?i tr? n?i ngôi, không lúc nào không nghi d?n t? cu?ng t? tr?. K? phái c?a Tây ngang b?c, hi?n tình m?i ngày m?t qúa thêm. .Hôn tru?c chúng tang thêm binh quy?n d?n, bu?c theo nh?ng di?u mình không th? nào làm du?c...; trong tri?u dình d?n do v? hai di?u: cuối d?u tuân m?ng, ng?i d? m?t co h?i, sao b?ng nhìn th?y chỗ âm muu bi?n d?ng c?a d?ch mà d?i phó tru?c? Vì b?ng vi?c x?y ra không th? tránh, thì cung còn có cái vi?c ngày nay d? muu t?t cái l?i sau này, ?y là do th?i th? xui nên v?y. Phàm nh?ng ngu?i cùng d? chia m?i lo này cung đã du bi?t. Bi?t thì ph?i tham gia công vi?c, nghi?n rang d?ng tóc, th? gi?t h?t gi?c, nào ai là không có cái lòng nhu th??"
(Trích "chiếu Cần Vương" theo SGV)

Mục đích của chiếu Cần Vương ?
Vì sao hành động của vua Hàm Nghi được đánh giá là hành động yêu nước?
2.Phong trào cần vương bùng nổ và lan rộng
13 / 7 / 1885, vua Hàm Nghi ra "Chiếu Cần Vương"
- Mục đích : Kiêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước .
Tân Sở-nơi ban chiếu Cân vương lần I (13-7-1885)
Phú Gia-nơi ban chiếu Cân vương lần II(20-9-1885)
Căn cứ thượng lưu sông Gianh - nơi vua Hàm Nghi bị bắt (11-1888)
Phong trào Cần Vương diễn ra mấy giai đoạn?
Em có nhận xét gì về quy mô của phong trào?
Nguyễn Duy Hiệu,
Trần Văn Dự
(Quaûng Nam)
Lê Trung Đình,
Nguyễn Tự Tân
(Quaûn Ngaõi
Mai Xuân Thưởng
(Bình Ñònh)
Lê Trực,
Nguyễn Phạm Tuân
(Quaûng Bình)
Nguyễn Xuân Ôn
(Ngheä An)
Nguyễn Văn Giáp
(Sôn Taây)
2.Phong trào cần vương bùng nổ và lan rộng
- 13 / 7 / 1885, vua Hàm Nghi ra "chiếu Cần Vương"
- Mục đích : Kiêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước .
- Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng
Vì sao phong trào chỉ nổ ra ở Bắc- Trung kì mà không nổ ra ở Nam kì?
- Thành phần lãnh đạo phong trào là ai?
- Lực lượng nào tham gia phong trào?
CÂU HỎI THẢO LUẬN (2 phút )
ĐÁP ÁN:
Các văn thân sĩ phu yêu nước
- Quần chúng nhân dân
2.Phong trào cần vương bùng nổ và lan rộng
- 13 / 7 / 1885, vua Hàm Nghi ra "chiếu Cần Vương"
- Mục đích : Kiêu gọi nhân dân giúp vua cứu nước
- Phong trào Cần Vương bùng nổ và lan rộng
Lãnh đạo : Văn thân sĩ phu yêu nước .
- Lực lượng : Quần chúng nhân dân.
Khi vua Hàm Nghi bị bắt phong trào lúc này như thế nào?
4. CỦNG CỐ :
Câu 1:Bài tập giải ô chữ
H
C
A
U
G
I
A
Y
H
A
M
N
G
H
I
P
A
T
O
N
O
T
V
I
N
H
L
O
N
G
U
N
G
L
I
C
H
T
R
U
O
N
G
S
O
N
T
O
N
T
H
A
T
T
H
U
Y
E
T
A
N
G
I
E
R
I
1
2
3
4
5
6
7
8
Khoanh tròn vào đầu câu mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian nào?
Đêm mồng 5 rạng sáng 6 / 7 / 1885.
b. Đêm mồng 6 rạng sáng 7 / 7 / 1885.
c. Đêm mồng 4 rạng sáng 5 / 7 / 1885.
d. Đêm mồng 3 rạng sáng 4 / 7 / 1885.
1. H?c bài cũ
2. Chu?n b? bài 26, ph?n II
NH?NG CU?C KH?I NGHIA L?N TRONG PHONG TRÀO CẦN VUONG
Tìm hi?u thân th?, s? nghi?p c?a Ph?m Bành, Nguyễn Thi?n Thu?t, Phan Dình Phùng, Cao Th?ng.
Xem trước lược đồ SGK
5. DẶN DÒ:
 
Gửi ý kiến