Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Thực hiện pháp luật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: web
Người gửi: Trần Quốc Đạt
Ngày gửi: 21h:36' 28-12-2010
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 496
Số lượt thích: 0 người

BÀI 2
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
(3 ti?t )
NỘI DUNG BÀI HOC
1- Khi ni?m, cc hình th?c v cc giai do?n th?c hi?n php lu?t
a- Khi ni?m th?c hi?n php lu?t
b- Cc hình th?c th?c hi?n php lu?t
c- Cc giai do?n th?c hi?n php lu?t
2- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
a-Vi ph?m php lu?t
b- Trch nhi?m php l
c- Cc lo?i vi ph?m php lu?t v trch nhi?m php l
1- Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật
Tình hu?ng 1
- Trn du?ng ph? , m?i ngu?i di xe d?p, xe my , ơ tơ t? gic d?ng l?i dng noi qui d?nh, khơng vu?t qua ng ba, ng tu khi cĩ tín hi?u dn d?. Dĩ l vi?c cc cơng dn th?c hi?n php lu?t giao thơng du?ng b? .
Tình hu?ng 2
- Ba thanh niên đèo ( chở) nhau trên một xe máy bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, lập biên bản phạt tiền. Đó là cảnh sát giao thông áp dụng pháp luật để xử lý hành vi vi phạm pháp luật giao thông của các công dân.
Hỏi
Câu 1: Chi tiết nào trong tình huống thể hiện hành động thực hiện luật giao thông đường bộ một cách có ý thức
Câu 2: Việc thực hiện đúng pháp luật có mục đích , tác dụng gì ?
Câu 3: Cảnh sát làm gì để xử lý vi phạm ?
Câu 4: Mục đích của việc xử phạt đó là gì ?
Thực hiện pháp luật laø quaù trình hoaït
ñoäng coù muïc ñích, laøm cho nhöõng quy
ñònh cuûa phaùp luaät ñi vaøo cuoäc soáng trôû thaønh nhöõng haønh vi hôïp phaùp cuûa caù nhaân, toå chöùc.
a- Khái niệm thực hiện pháp luật
Kinh doanh ph?i n?p thu?
b. Các hình thức thực hiện pháp luật
Thảo luận nhóm
Nhóm 1: Trình bày nội dung và cho ví dụ của các hình thức sử dụng pháp luật ?
Nhóm 2: Trình bày nội dung và cho ví dụ của các hình thức thi hành pháp luật ?
Nhóm 3: Trình bày nội dung và cho ví dụ của các hình thức tuân thủ pháp luật ?
Nhóm 4 : Trình bày nội dung và cho ví dụ của các hình thức về áp dụng pháp luật ?
Sử dụng pháp luật : Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình , làm những gì mà pháp luật cho phép làm.
Ví dụ : Công dân A gửi đơn khiếu nại Giám đốc Công ty khi bị kỷ luật cảnh cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
Trong trường hợp này, công dân A đã sử dụng quyền khiếu nại của mình theo quy định của pháp luật, tức là công dân A sử dụng pháp luật.
Tự do kinh doanh
-Thi hành pháp luật : Các cá nhân , tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.
Ví dụ : Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thu gom và xử lý chất thải theo tiêu chuẩn môi trường. Đây là việc làm của cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động thực hiện công việc mà mình phải làm theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005. Thông qua việc làm này, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thực hiện nghĩa
vụ nộp thuế
Đi nghĩa vụ
quân sự
Tuân thủ pháp luật : Các cá nhân , tổ chức kiềm chế để không làm những điều mà pháp luật cấm.
Ví dụ : Không tự tiện chặt cây phá rừng ; không săn bắt động vật quý hiếm ; không khai thác, đánh bắt cá ở sông, ở biển bằng phương tiện, công cụ có tính huỷ diệt (ví dụ : mìn, chất nổ,...).
Chặt phá rừng
Đánh bắt cá ở dưới sông
Áp dụng pháp luật : Các cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện các quyền , nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức.
Ví dụ : Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định về điều chuyển cán bộ từ SGD và Đào tạo sang Sở VH - Thông tin. Trong trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã áp dụng PL về cán bộ, công chức.
Thứ nhất, cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ban hành các quyết định cụ thể.
Thứ hai, cơ quan nhà nước ra quyết định xử lý người vi phạm pháp luật hoặc giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân, tổ chức.
Ví dụ : Toà án ra quyết định tuyên phạt cải tạo không giam giữ và yêu cầu bồi thường thiệt hại người đốt rừng, phá rừng trái phép ; Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm là 100.000 đồng.
CSGT xử lý vi phạm
những trường hợp
không đội mũ BH
Các em phân tích điểm giống nhau và khác nhau giữa 4 hình thức thực hiện pháp luật.
+ Giống nhau: Đều là những hoạt động có mục đích nhằm đưa PL vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của người thực hiện.
+ Khác nhau: Trong hình thức sử dụng pháp luật thì chủ thể pháp luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền được pháp luật cho phép theo ý chí của mình chứ không bị ép buộc phải thực hiện.
Ví dụ: Luật giao thông đường bộ quy định, công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên. Khi ấy, những người đạt độ tuổi này có thể đi xe gắn máy và có thể đi xe đạp (không bắt buộc phải đi xe gắn máy).

c- Các giai đoạn thực hiện pháp luật
Ví d? :
*Quyền và nghiã vụ của chồng và vợ xuất hiện Quan hệ hôn nhân xác lập (sự kiện kết hôn )
*Quyền và nghiã vụ của người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận ký hợp đồng lao động .
* Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông phát sinh quan hệ pháp luật hành chính giữa người vi phạm pháp luật giao thông và Nhà Nước.
Hỏi
Câu 1: Quyền và nghĩa vụ công dân xuất hiện khi nào?
Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức chỉ xuất hiện khi quan hệ pháp luật được xác lập . Đó chính là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn 1 của thực hiện pháp luật
Hợp đồng lao động
Câu 2: Các cá nhân, tổ chức ở ví dụ trên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình như thê nào ?
Quyền và nghĩa vụ của công dân chỉ xuất hiện khi thiết lập mối quan hệ pháp luật . Đồng thời cá nhân , tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình . Đó chính là giai đoạn 2 của thực hiện pháp luật .
Người lao động và sử dụng
Lao đông phải thực hiện
đúng thỏa thuận trong
hợp đồng
Câu 3 : Hai giai đoạn của quá trình thực hiện pháp luật có mối quan hệ với nhau không?
Hai giai đoạn của quá trình thực hiện pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Giai đoạn 1
Giai đoạn 2
Tiền đề
Hệ quả
Giai đoạn I: Giữa các cá nhân , tổ chức hình thành một quan hệ XH do pháp luật điều chỉnh .
Giai đoạn II: Cá nhân,tổ chức tham gia quan hệ pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình .
c- Các giai đoạn thực hiện pháp luật
Hình ảnh về việc thực hiện pháp luật
Nghĩa vụ quân sự
Nộp thuế
Mại dâm
Tự do kinh doanh

Hình ảnh
Cá nhân, tổ chức xác
lập một quan hệ
xã hội do pháp luật
điều chỉnh
Cá nhân,tổ chức tham
gia quan hệ pháp
luật thực hiện các quyền
và nghĩa vụ của mình
Ví dụ: công dân tìm được
việc làm trên cơ sở
kí hợp đồng lao động
Người lao động và sử dụng
Lao đông phải thực hiện
đúng thỏa thuận trong
hợp đồng
nếu các bên vi phạm pháp luật thì cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền can thiệp
Hình aûnh
Sa thải lao động
Hợp đồng lao động
kết luận
Quá trình thực hiện
pháp luật chỉ đạt được
hiệu quả khi mỗi cá nhân, tổ chức,
đặc biệt là cơ quan, công chức nhà nước,
tham gia vào các quan hệ pháp luật
đều chủ động, tự giác thực hiện đúng
đắn quyền và nghĩa vụ của mình theo
hiến pháp và pháp luật
 
Gửi ý kiến