Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: huỳnh thùy anh
Ngày gửi: 11h:13' 13-04-2020
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
Môn : Hóa học 9
* Hợp chất hữu cơ là gì ?
* Metan, etilen, axetilen, benzen có cấu tạo phân tử và tính chất như thế nào ?
* Dầu mỏ, khí thiên nhiên có thành phần và ứng dụng như thế nào ?
* Nhiên liệu là gì ? Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả ?
CHƯƠNG 4 : HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU
CHỦ ĐỀ : ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ
Gồm 2 tiết :
- Tiết 1: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ . Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
- Tiết 2: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ ( tiếp theo)
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ
1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?
-Trong cơ thể sinh vật , hầu hết các loại lương thực ,thực phẩm , các đồ dùng …
TIẾT 1 : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ .
1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?
TIẾT 1 : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ .
2. Hợp chất hữu cơ là gì ?
Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và các muối cacbonat kim loại…)


(SGK)
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ
1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?
2. Hợp chất hữu cơ là gì ?
Bài tập1:
Hãy sắp xếp c¸c chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau:
C6H6
C4H10
C2H6O
CH3NO2
C2H3O2Na
CaCO3
NaHCO3
NaNO3
HIĐROCACBON
DẪN XUẤT CỦA
HIĐROCACBON
3 .Các chất hữu cơ được phân loại như thế nào ?
TIẾT 1 : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ .
Là hợp chất của các bon (trừ CO, CO2 , H2CO3, các muối cacbonat kim loại.)
Nhóm 1
Nhóm 2
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ
1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?
2. Hợp chất hữu cơ là gì ?

VD: CH4, C6H12, C2H2,

VD: C2H5Cl,
C2H4O2, ...
phân tử chỉ gồm 2 nguyên tố cacbon và hiđro
Ngoài cacbon và hiđro, trong phân tử còn có các ng.tố khác: oxi, nitơ, clo,…
HIĐROCABON
Dẫn xuất của HIĐROCABON
(SGK)
HỢP CHẤT HỮU CƠ
3 .Các hîp chÊt h÷u c¬ ®­îc ph©n lo¹i như­ thÕ nµo?
TIẾT 1 : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ .
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ
II. Khái niệm về hóa học hữu cơ
Hóa học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.
1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?
2. Hợp chất hữu cơ là gì ?
TIẾT 1 : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ .
2 loại chính :
Hiđrocacbon
Dẫn xuất của hiđrocacbon
L hợp chất của các bon (trừ CO, CO2 , H2CO3, các muối cacbonat kim loại)
3 .Các hîp chÊt h÷u c¬ ®­îc ph©n lo¹i như­ thÕ nµo?
Khai thác dầu mỏ
NGÀNH
HÓA HỌC HỮU CƠ
Hóa học dầu mỏ
Hóa học Polime
Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Hóa học tổng hợp
I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ
II. Khái niệm về hóa học hữu cơ
1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?
2. Hợp chất hữu cơ là gì ?
TIẾT 1 : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ .
3 .Các hîp chÊt h÷u c¬ ®­îc ph©n lo¹i nh­ thÕ nµo?
III.Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ .
1.Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ .
a, Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử
- Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II.
C
O
H
;
;
Thí dụ: CH4
TIẾT 1 : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ .
III.Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ .
1.Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ .
a, Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử
- Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị IV, hiđro có hóa trị I, oxi có hóa trị II.
C
O
H
;
;
-VD:Phân tử CH4
- Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị .Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử
Đặc điểm cấu tạo phân tử hchc
Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị
?
?
1.Chọn đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Dãy chất sau đây là hợp chất hữu cơ :
A. K2CO3, CH3COONa, C2H6
B. C6H6, Ca(HCO3)2, C2H5Cl
C. CH3Cl, C2H6O, C3H8
Câu 2: Dãy chất sau đây đều là hiđrocacbon :
A. C2H4, CH4, C2H5Cl
B. C3H6, C4H10 , C2H4
C. C2H4,CH4, C3H7Cl
Câu 3: Dãy chất sau đây đều là dẫn xuất của hiđrôcacbon:
A. C2H4O2, CH3Cl, CH3NO2
B. CO2, C2H6O, CH3Cl
C. C2H4, C2H6O, CH3NO2
TIẾT 1 : KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ .
Bài 2:
Các em hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và sửa lại cho đúng?
Sửa lại
Tiết 42 - Bài 35. CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử
2. Mạch cacbon
H H H H
H C C C C H
H H H H
Mạch thẳng
H H H
H C C C H
H H
H C H
H
H H
H C C H
H C C H
H H

Mạch nhánh
Mạch vòng
: Có 3 loại mạch cacbon: mạch thẳng, mạch nhánh, mạch vòng.
C4H10
C4 H8
1)
3)
H H
H C C H
H C H
H H

Mạch thẳng
4 ) C3H8
2 ) C4H10
Tiết 42-Bài 35. CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử.
2. Mạch cacbon.
3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
H H
H C C O H
H H
H H
H C O C H
H H
Vậy các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết như thế nào?
rượu etylic
đimetyl ete
Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giữa các nguyên tử trong phân tử
C O H
C O C
Có nhận xét gì về hai trật tự liên kết gữa cấc nguyên tử trong hai chất trên?
Tiết 42-Bài 35. CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
I/ Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
II/ Công thức cấu tạo
H H
H C O C H
H H
CH3
Viết gọn :
CH3
O
Ví dụ:
Metan (CH4)
H
H C H
H
Đimetyl ete (C2H6O)
Công thức phân tử
Viết gọn : CH4
Công thức cấu tạo
H
H C H
H O
Công thức cấu tạo: Biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
Công thức cấu tạo cho biết thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử .
1)
2)
3)
4)
Câu 1
Những công thức cấu tạo nào sau đây biểu diễn cùng một chất?
Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:
Câu 2
a.
b.
c.
Học thuộc bài .
BTVN: 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 108
-Đọc trước nội dung mạch cacbon, trật tự liên kết, cách viết công thức cấu tạo.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Từ thời Cổ đại, con người đã biết làm rượu, giấm, thuốc nhuộm, đường ăn…Tuy nhiên, trước thế kỉ XIX vẫn tồn tại thuyết duy tâm cho rằng hợp chất hữu cơ chỉ được sinh ra trong các cơ thể sống và con người không hề tổng hợp được chất hữu cơ.
Đến năm 1828, nhà hoá học Phrê-đê-ric Vô-lơ là người đầu tiên đã tổng hợp thành công một hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ là Urê ( CO(NH2)2). Sự thành công này không chỉ giáng một đòn mạnh vào thuyết duy tâm mà còn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của hoá học hữu cơ.
Nhà hóa học Phrê-đê-ric-Vô-lơ (Frierich Wöhler)
Bài tập 4(SGK/T108) Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.
Hướng dẫn:
áp dụng công thức tính thành phần phần trăm của các nguyên tố trong hợp chất AXBY :


C2H4O2 = 2.12+4.1+2.16 = 60 (g)
Thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố:
%O = ?

M
.100%
.100%
.100%=?
.100%
Chất
Đơn chất
Hợp chất
Hợp chất vô cơ
Hợp chất hữu cơ
Kiểm tra bài cũ :
? Viết một số công thức hóa học của các hợp chất vô cơ có cacbon .
 
Gửi ý kiến