Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Ngọc Trâm
Ngày gửi: 07h:49' 27-11-2010
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
Đoạn phim sau nói về quá trình gì ở thực vật ?
NỘI DUNG BÀI MỚI
I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP SINH TRƯỞNG THỨ CẤP
1. Các mô phân sinh
2. Sinh trưởng sơ cấp
3. Sinh trưởng thứ cấp
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh
trưởng

I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
Hãy nhận xét sự biến đổi của hạt đậu sau khi
gieo 2, 4, 6 và 8 ngày?
Sinh trưởng của thực vật là gì?

I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG
Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng lên
về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích ) của
cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào
- Mô phân sinh là nhóm tế bào chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân
Các loại mô phân sinh: ( theo vị trí)

1. Các mô phân sinh
MPS đỉnh
MPS bên
MPS lóng
Có ở chồi đỉnh, chồi nách, đỉnh rễ
Có ở bên thân và phần bên rễ
Có ở các mắt
Tăng bề ngang của thân và rễ
Tăng chiều dài (cao) của cây
Tăng chiều dài lóng
Cây 1 lá mầm và 2 lá mầm
Cây 2 lá mầm
Cây 1 lá mầm
II.SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP
1. Các loại mô phân sinh
II.SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP
II.SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP
2. Sinh trưởng sơ cấp
MPS chồi nách
MPS đỉnh
cành
Sinh trưởng sơ cấp của thân
Sinh trưởng sơ cấp của rễ
Quan sát hình vẽ sau:
Sinh trưởng sơ cấp của thân, rễ được
thực hiện bởi loại mô phân sinh nào?
Sinh trưởng sơ cấp có ở lớp thưc vật nào?
2. Sinh trưởng sơ cấp
Kết quả của quá trình sinh trưởng sơ cấp của thân và của rễ là gì?
Sinh trưởng sơ cấp của cây là gi?
2. Sinh trưởng sơ cấp
Sinh trưởng sơ cấp của cây là sinh trưởng làm tăng chiều dài của thân và của rễ do hoạt động phân bào nguyên nhiễm của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.
Sinh trưởng sơ cấp có ở thực vật một lá mầm và hai lá mầm.
1. Cây dừa cạn
3. Cây rẻ quạt
2. Cây xà cừ
4. Cây lúa
Cây 2 lá mầm
Cây 1 lá mầm
Có nhận xét gì về đường kính của thân cây 2
lá mầm so với cây 1 lá mầm?
Sinh trưởng thứ cấp là gì?
Kết quả của quá trình sinh trưởng thứ cấp là gì?
Cấu tạo của gỗ lõi và gỗ dác?
Gỗ lõi (ròng)
Gỗ dác
Tầng phân sinh bên
Mạch rây thứ cấp
Tầng sinh bần
Bần
Chú thích cho hình vẽ sau:
1
2
3
4
5
6
Gỗ lõi (ròng)
Gỗ dác
Tầng phân sinh bên
Mạch rây thứ cấp
Tầng sinh bần
Bần
Các vòng đồng tâm với màu sáng và tối
khác nhau gọi là gì?
3. Sinh trưởng thứ cấp
- Sinh trưởng thứ cấp của cây là sinh trưởng làm tăng bề ngang (đường kính) của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên
- Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.
-Vòng năm là những vòng tròn, hình thành hàng năm trong cây thân gỗ bao gồm:Vòng sáng và vòng tối
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
a. Các nhân tố bên trong
II.SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP
Các nhân tố bên trong ảnh hưởng như thế nào đến quá trình sinh trưởng của thực vật?lấy ví dụ minh hoạ?
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Các nhân tố bên trong
Phụ thuộc vào đặc điểm di truyền của giống loài cây.
Phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây
Phụ thuộc vào hoocmôn
VD: Tốc độ sinh trưởng của cây tre, cây mía
nhanh hơn nhiều so với cây lim
VD: Ở cây đậu: Giai đoạn nảy mầm và giai
đoạn cây con sinh trưởng nhanh nhưng
giai đoạn trưởng thành lại sinh trưởng chậm
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Các nhân tố bên ngoài
Nhiệt độ
Hàm lượng nước
Oxi
Dinh dưỡng khoáng
Ánh sáng

Nêu một số nhân tố bên ngoài ảnh hưởng
đến quá trình sinh trưởng của thực vật?
Tại sao cây ở trong bóng tối thì mọc vóng lên?
Câu 1: Hoàn thành phiếu học tập số 2
Một và hai lá mầm
Hai lá mầm
Do hoạt động nguyên phân của MPS đỉnh
Do hoạt động nguyên phân của MPS bên
Làm tăng chiều dài
Làm tăng bề ngang
Câu 2: Vì sao những cây 1 lá mầm như ngô, lúa…thân cây thường có tiết diện nhỏ?
Sinh trưởng thứ cấp Đường kính (tiết diện) thân cây to ra.
Cây 1 lá mầm như ngô, lúa không có sinh trưởng thứ cấp, thân cây to ra chủ yếu nhờ tăng thể tích tế bào mà quá trình này không đáng kể thân cây thường có tiết diện nhỏ.
Học bài, trả lời câu hỏi SGK
Chuẩn bị bài 35: Hoocmôn thực vật theo bảng sau:
 
Gửi ý kiến