Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Yến
Ngày gửi: 08h:52' 23-02-2011
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 208
Số lượt thích: 0 người
RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM K29A
CHÀO MỪNG CÔ VÀ CÁC BẠN DẾN DỰ GIỜ
CHƯƠNG III:
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
A-SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
Ở THỰC VẬT
SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT
Bài 34:
Khái niệm:
Khái niệm:
Sau khi nảy mầm cây đậu thay đổi như thế nào?
I. Khái niệm:
2.Cơ chế:
1.Khái niệm: Sinh trưởng của thực vật là quá
trình tăng về kích thước(chiều dài,bề mặt,thể
tích) của cơ thể thực vật do tăng số lượng và
kích thước của tế bào.
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
Hoạt động phân bào nguyên phân
của tế bào.
I. Khái niệm:
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
a. Khái niệm:
Mô phân sinh (MPS) là nhóm các tế bào
chưa chuyên hóa,duy trì được khả năng
nguyên phân.
b.Các loại MPS:
Các loại
mps
MPS đỉnh
MPS bên
MPS lóng
MPS đỉnh ở
chồi đỉnh,chồi nách.
Ở cây gỗ, MPS bên
làm dày thân và rễ
Tầng sinh bần
Tầng sinh mạch
MPS
bên
MPS đỉnh ở rễ
Chóp rễ
MPS đỉnh

MPS lóng

non
lóng
Mắt
Các loại
mps
Đặc điểm
Các loại
mps
Đặc điểm
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
Khái niệm:
2. Sinh trưởng sơ cấp:
2. Sinh trưởng sơ cấp:
Vị trí: ở MPS chồi đỉnh, MPS chồi nách và
MPS đỉnh rễ.
Nguyên nhân: do hoạt động phân bào
nguyên phân của MPS đỉnh.
- Kết quả: Tăng chiều dài của thân và rễ.
Khái niệm: sinh trưởng sơ cấp là sinh
trưởng tăng chiều dài của thân và rễ
do hoạt động của MPS đỉnh.
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
Cây 1 lá mầm bị cắt mất ngọn
có cao được nữa không?
Ở cây 1 lá mầm MPS lóng góp
phần quan trọng làm tăng chiều cao
của cây.
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
Khái niệm:
2. Sinh trưởng sơ cấp:
3. Sinh trưởng thứ cấp:
Sinh trưởng
năm nay
Sinh trưởng
cách đây
1 năm
Sinh trưởng
cách đây
2 năm
Chồi đỉnh
Biểu bì
Vỏ
Mạch rây sơ cấp
Tầng sinh mạch
Mạch gỗ sơ cấp
SINH TRƯỞNG SƠ CẤP
Mạch gỗ sơ cấp
Mạch gỗ thứ cấp
Bần
Tầng sinh bần
Mạch rây sơ cấp
Mạch rây thứ cấp
Tầng sinh mạch
Vỏ
SINH TRƯỞNG THỨ CẤP
Chu bì
(vỏ bì)
SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ
THỨ CẤP CỦA CÂY THÂN GỖ
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
Khái niệm:
2. Sinh trưởng sơ cấp:
3. Sinh trưởng thứ cấp:
a.Khái niệm:
- Sinh trưởng thứ cấp của cây là sinh
trưởng tăng đường kính của thân và rễ
do hoạt động của MPS bên (tầng sinh
bần và tầng sinh mạch).
Sinh trưởng thứ cấp tạo ra mạch
rây thứ cấp, gỗ thứ cấp và vỏ.
Cây 1 lá mầm hay 2 lá mầm
có sinh trưởng thứ cấp?
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
Khái niệm:
2. Sinh trưởng sơ cấp:
3. Sinh trưởng thứ cấp:
a.Khái niệm:
b.Cấu tạo thân cây gỗ:
Giải phẫu khúc gỗ: mặt cắt ngang thân
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
Khái niệm:
2. Sinh trưởng sơ cấp:
3. Sinh trưởng thứ cấp:
a.Khái niệm:
b.Cấu tạo thân cây gỗ:
- Vỏ: ở ngoài cùng bao quanh thân,bảo vệ thân
- Gỗ dác: bao quanh phần gỗ lõi, có màu sáng.
Gồm các lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ,vận
chuyển nước và các ion khoáng.
- Gỗ lõi: nằm ở trung tâm của thân, có màu sẫm.
Gồm các tế bào mạch gỗ thứ cấp già,chỉ
vận chuyển nước và muối khoáng
trong 1 thời gian ngắn, chủ yếu làm
nhiệm vụ nâng đỡ cho cây.
Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ từ lá đến các
phần khác của cây.
Tầng sinh mạch hoạt động cho ra bên ngoài là
mạch rây thứ cấp,bên trong là gỗ thứ cấp.
Khi làm nhà,làm cột,kèo và các công
trình cần độ bền chắc người ta thường
chọn những cây gỗ như thế nào?
Những nét hoa văn trên đồ gỗ có từ đâu?
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
Khái niệm:
2. Sinh trưởng sơ cấp:
3. Sinh trưởng thứ cấp:
a.Khái niệm:
b.Cấu tạo thân cây gỗ:
*Vòng gỗ hàng năm:
*Vòng gỗ hàng năm: là những vòng đồng tâm
có màu sáng và tối khác nhau nhìn rõ trên mặt
cắt ngang của thân cây gỗ,chúng có độ dày,
mỏng khác nhau và được sinh ra hàng năm do
hoạt động của tầng sinh mạch.
+Mỗi năm cây sinh ra được 1 vòng gỗ màu sáng
vào mùa mưa và 1 vòng gỗ màu sẫm vào mùa
khô. Do đó,tổng số vòng gỗ màu sáng hoặc tối
= số năm tuổi của cây.
+ Dựa vào vòng gỗ hàng năm cũng có thể biết
được điều kiện sinh trưởng của cây.
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
Khái niệm:
2. Sinh trưởng sơ cấp:
3. Sinh trưởng thứ cấp:
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
1. Các nhân tố bên trong:
- Đặc điểm di truyền.
- Thời kỳ sinh trưởng.
Hoocmon thực vật điều tiết tốc độ
sinh trưởng của cây.
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
1.Các mô phân sinh:
Khái niệm:
2. Sinh trưởng sơ cấp:
3. Sinh trưởng thứ cấp:
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh
trưởng:
1. Các nhân tố bên trong:
2. Các nhân tố bên ngoài:
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến st:
1. Các nhân tố bên trong:
2. Các nhân tố bên ngoài:
* Nhiệt độ:
* Hàm lượng nước:
* Ánh sáng:
* Oxy:
* Dinh dưỡng khoáng:
Khái niệm:
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp:
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE!
MPS đỉnh ở
chồi đỉnh,chồi nách
Ở cây gỗ, MPS bên
làm dày thân và rễ
Tầng sinh bần
Tầng sinh mạch
MPS
bên
MPS đỉnh ở rễ
Chóp rễ
MPS đỉnh

MPS lóng

non
lóng
Mắt
* So sánh STSC với STTC:
 
Gửi ý kiến