Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

bài ch, kh- kết nối

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tân Nguyễn
Ngày gửi: 08h:42' 03-10-2022
Dung lượng: 38.3 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
MÔN TIẾNG VIỆT

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG

LỚP 1C
Tieáng Vieät:

Tieát 1

Thöù năm, ngaøy 29 thaùng 9 naêm 2022


TRÒ CHƠI HÁI HOA

hổ dữ

đu đủ

củ từ

Cá hổ là cá dữ.

Tieáng Vieät:
1. Nhaän bieát:

Mấy chú khỉ ăn chuối.

kh

ch

ch

kh
Baøi 21:

Ch ch Kh kh

Baøi 14:
ch

Baøi 14:

Tieáng Vieät:

u

kh

i

ch

kh

khi

chu
ch

a

chaû

chaø

ô

chôù

chôïï
kh

a

khaø

khaù

kh

e

kheø

kheù

kheõ
ch

Baøi 14:

Tieáng Vieät:

u

kh

i

ch

kh

khi

chu

chè chỉ chợ

ch ch ch

khế kho khô

kh kh kh
Baøi 14:

Tieáng Vieät:

ch

kh

lá khô

chú khỉ

chợ cá

ch

ch

kh

kh
ch

Baøi 14:

Tieáng Vieät:

u

kh

i

ch

kh

khi

chu

cheø chæ chôï kheá kho khoâ

laù khoâ chuù khæ chôï caù
Giaûi lao
Vận dụng

1

2

3

4

ch

kh
CÁC BƯỚC CHIA SẺ VỀ TIẾT DẠY
* PHẦN I. ( Theo CV 1097)

1. Khởi Động

2. Nhận biết

3. Thực hành đọc, viết,..

4. Vận dụng.

* PHẦN II. (Thực hiện theo CTGDPT 2018)

1. Tác phong sư phạm.

2. Chuẩn bị cho tiết Thao giảng.

3. Hình thức tổ chức, kĩ thuật dạy học trình chiếu.

4. Phân bỗ thời gian
5. Các phương pháp dạy học.

6. Cách trình bày bảng.

7. Rèn các kỹ năng cho hs. ( nghe, nói, đọc, viết,..)

8. Kết quả việc nhận xét, đánh giá hs theo TT 27.

9. Hiệu quả của việc hỗ trợ HS chậm tiến.

10. Phát triển các NL-PC cho hs.

11. Vận dụng vào thực tiễn.

12. Mức độ nhận biết,……. của HS.

13. Lồng ghép giáo dục đạo đức, sức khoẻ,…cho hs.

* PHẦN III. Các ý kiến bổ sung khác ( nếu có).
Tieáng Vieät:

Tieát 2
Chò coù caù kho kheá.
Caùù caûnh
ch

Baøi 14:

Tieáng Vieät:

u

kh

i

ch

kh

khi

chu

cheø chæ chôï kheá kho khoâ.

kh

ch

ch

ch

kh

kh

laù khoâ chuù khæ chôï caù
ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

ch

ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

chú khỉ

ǯǯǯǯǯǰ

ǯǯǯǯǯǰ

kh

4. Vieát :

Học sinh viết vở
Cuûng coá

Vöøa roài caùc con hoïc vaàn gì?
Nhận xét tiết học

Xem lại bài...

Chuẩn bị bài...

Daën doø
No_avatar

KẾ HOACH BÀI DẠY 

BÀI 14: CH, KH

bỘ KẾT NỐI LỚP 1

 
Gửi ý kiến