Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 8. Chữa lỗi về quan hệ từ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Vân Anh
Ngày gửi: 22h:08' 09-10-2014
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 216
Số lượt thích: 0 người
Chữa lỗi về quan hệ từ
Tiết 33
Giáo viên Lê Thị Vân Anh Trường THCS Tân Ước

* Bài tập / SGK 106
* Nhận xét: - - Hai câu thiếu quan hệ từ ở giữa các bộ phận của câu.
Chữa lại - Đừng nên nhìn hình thức mà (hoặc để) đánh giá kẻ khác
Chữa lại - Câu tục ngữ này chỉ đúng đối với xã hội xưa, còn đối với xã hội ngày nay thì không đúng.
- Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ khác.
- Câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.
- Nú cham chỳ nghe k? chuy?n t? d?u d?n cu?i.
- Con xin bỏo m?t tin vui d? (ho?c cho) cha m? m?ng.
* Bài tập nhanh
- Nó chăm chú nghe kể chuyện đầu đến cuối.
- Con xin báo một tin vui cha mẹ mừng.
- Hai câu thiếu quan hệ từ ở giữa các bộ phận của câu.
- Thêm quan hệ từ:
* Kết luận: Sử dụng câu thiếu quan hệ từ làm câu không rõ nghĩa.
- Nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.
- Chim sâu rất có ích cho nông dân để nó diệt sâu phá hoại mùa màng.
- Chim sâu rất có ích cho nông dân vì nó diệt sâu phá hoại mùa màng.
- Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.
=> Quan hệ đối lập, tương phản.
=> Quan hệ nguyên nhân - kết quả.
* Kết luận: Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa.

* Bài tập/ SGK 106
- Qua câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.
- Về hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.
* Nhận xét:
- Hai câu trên thiếu chủ ngữ vì dùng quan hệ từ không hợp lí ( thừa).
* Kết luận: Dùng thừa quan hệ từ làm cho câu văn thiếu thành phần chính.

* Bài tập / SGK 106 - 107
* Cách chữa: Bỏ hai quan hệ từ qua và về.
- Nam l m?t h?c sinh gi?i ton di?n. Khụng nh?ng gi?i v? mụn Toỏn, khụng nh?ng gi?i v? mụn van. Th?y giỏo r?t khen Nam.
- Nú thớch tõm s? v?i m?, khụng thớch v?i ch?.
* Nhận xét
- Các quan hệ từ ( không những, với ) không có tác dụng liên kết với một bộ phận nào khác trong câu.
* Cách chữa: - Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn toán mà còn giỏi về môn Văn. Thấy giáo rất khen Nam.

- Nú thớch tõm s? v?i m?, khụng thớch tõm s? v?i ch?.
* Kết luận: Tránh dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết.
4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết.
* Bài tập / SGK 107
Bài tập 2 (SGK/107)
Thay các quan hệ từ dùng sai
a. Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm với cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.
 Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm như cha ông ta ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.
b. Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.
 Dù nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không bền được.
c. Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.
 Không nên chỉ đánh giá con người qua hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người qua những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.
Bi t?p 3 ( SGK/ 108): Ch?a l?i cỏc cõu van.
- Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.- Với câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.- Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.
Chữa lại: Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.
Chữa lại: Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.
B? cỏc quan h? t? ? d?u cõu.
Chữa lại: Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.
Bài tập 4 /108

a. Nhờ có cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao.
b. Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán.
c. Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hoà với mọi người.
d. Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.
e. Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình.
Sống trong xã hội của phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.
Nếu trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.
Giá trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.
Cho bi?t cỏc quan h? t? in d?m du?i dõy du?c dựng dỳng hay sai ? N?u sai, hóy ch?a l?i cho dỳng?
Đ
D
S
Đ
S
S
Đ
S

Bài tập 5 /108
Đoạn văn 1
(1) Đoạn trích “Côn Sơn ca” vẽ nên cảnh trí thiên nhiên tuyệt đẹp, nên thơ của Côn Sơn và thể hiện sự giao hoà trọn vẹn giữa con người thiên nhiên. (2) Điều đó bắt nguồn từ nhân cách thanh cao và tâm hồn thi sĩ của Nguyễn Trãi. (3) Hình ảnh nhà thơ thật an nhàn mà lịch lãm trong khung cảnh thiên nhiên. (4) Với hình ảnh nhân vật “ta” giữa cảnh tượng Côn Sơn thật nên thơ, hấp dẫn làm sao!
? (1) Do?n trớch "Cụn Son ca" v? nờn c?nh trớ thiờn nhiờn tuy?t d?p, nờn tho c?a Cụn Son v th? hi?n s? giao ho tr?n v?n gi?a con ngu?i v?i thiờn nhiờn. (2) Di?u dú b?t ngu?n t? nhõn cỏch thanh cao v tõm h?n thi si c?a Nguy?n Trói. (3) Hỡnh ?nh nh tho th?t an nhn m l?ch lóm trong khung c?nh thiờn nhiờn. (4) Hỡnh ?nh nhõn v?t "ta" gi?a c?nh tu?ng Cụn Son th?t nờn tho, h?p d?n lm sao!
(1) H?c xong do?n trớch "Cụn Son ca" c?a Nguy?n Trói, em r?t thớch. (2) T? dú, em hi?u du?c t?m lũng cao c?, vỡ dõn, vỡ nu?c c?a ụng. (3) Tuy nhiờn, do?n trớch ny,hỡnh ?nh Nguy?n Trói hi?n lờn l m?t con ngu?i hon ton khỏc, yờu thiờn nhiờn, g?n bú, chan ho v thiờn nhiờn. (4) T?t c? m?i v?t nhu ng?ng l?i d? ch? cũn Nguy?n Trói - m?t thi si v?i c?nh trớ Cụn Son tuoi d?p. (5) Tõm h?n thi si, cỏi " ta" c?a Nguy?n Trói dang giao ho c?nh v?t Cụn Son.
? (1) H?c xong do?n trớch "Cụn Son ca" c?a Nguy?n Trói, em r?t thớch. (2) T? dú, em hi?u du?c t?m lũng cao c?, vỡ dõn, vỡ nu?c c?a ụng. (3) Tuy nhiờn, qua do?n trớch ny,hỡnh ?nh Nguy?n Trói hi?n lờn l m?t con ngu?i hon ton khỏc, yờu thiờn nhiờn, g?n bú, chan ho v?i thiờn nhiờn. (4) T?t c? m?i v?t nhu ng?ng l?i d? ch? cũn Nguy?n Trói - m?t thi si v?i c?nh trớ Cụn Son tuoi d?p. (5) Tõm h?n thi si, cỏi " ta" c?a Nguy?n Trói dang giao ho cựng c?nh v?t Cụn Son.
Đoạn văn 2
(1) Qua do?n tho, em th?y rừ ? Nguy?n Trói tỡnh yờu thiờn nhiờn v m?t nhõn cỏch thanh cao khụng mng danh l?i, th?c s? vui thỳ. (2) Nh tho nhỡn th?y s? ho h?p tuy?t d?i c?a tõm trớ v?i cỏi d?p vinh h?ng thiờn nhiờn. (3) Thiờn nhiờn ? dõy l thiờn nhiờn phúng khoỏng nhung r?ng l?n, nú ch?a d?ng tõm h?n ho h?p v?i thiờn nhiờn v mang c?t cỏch thanh cao c?a thi si Nguy?n Trói.

? (1) Qua do?n tho, em th?y rừ ? Nguy?n Trói tỡnh yờu thiờn nhiờn v m?t nhõn cỏch thanh cao khụng mng danh l?i, th?c s? vui thỳ. (2) Nh tho nhỡn th?y s? ho h?p tuy?t d?i c?a tõm trớ v?i cỏi d?p vinh h?ng c?a thiờn nhiờn. (3) Thiờn nhiờn ? dõy l thiờn nhiờn phúng khoỏng, r?ng l?n, nú ch?a d?ng tõm h?n ho h?p v?i thiờn nhiờn v mang c?t cỏch thanh cao c?a thi si Nguy?n Trói.
Đoạn văn 3
 
Gửi ý kiến