Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Thuỷ
Ngày gửi: 20h:55' 17-10-2013
Dung lượng: 240.0 KB
Số lượt tải: 21
Số lượt thích: 0 người
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
Thí nghiệm:
Bố trí thí nghiệm như hình 5.2. SGK
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
1. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn không?
C1: Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiểm tra dự đoán.
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
1. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn không?
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
không
2. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của không?
Bố trí thí nghiệm như hình 5.3. SGK
C2: Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán về độ lớn ảnh.
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
1. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn không?
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
không
2. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của không?
Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng độ lớn vật.
bằng
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
- Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
3. So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. Dùng thí nghiệm hình 5.3 để kiểm tra dự đoán.
C3: Hãy tìm cách kiểm tra xem AA’ có vuông góc với MN không; A và A’ có cách đều MN không.
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
- Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng nhau.
bằng
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
- Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
- Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
C4: Trên hình 5.4 vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S đến gương.
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
- Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
- Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
S
I
K
S’
a. Hãy vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất ảnh.
b. Từ đó vẽ tia phản xạ ứng với hai hai tia tới SI và SK.
c. Đánh dấu vị trí để đặt mắt nhìn thấy S’.
d. Giải thích tại sao ta nhìn thấy ảnh S’mà không hứng được trên màn.
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
- Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
- Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
Ta nhìn thấy ảnh S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt ta có đi qua ảnh S’.
Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.
Ảnh của một vật là tập hợp của tất cả các điểm sáng.
phương
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
- Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
- Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
III. Vận dụng:
C5: Vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước gương phẳng như hình 5.5.
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
- Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
- Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
III. Vận dụng:
Nối A’B’ ta có ảnh của AB qua gương phẳng.
10/17/2013
VinaPhong
Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
- Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
- Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
- Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
III. Vận dụng:
C6: Hãy giả thích thắc mắc của bé Lan trong câu chuyện ở đầu bài.
Vì mặt hồ phẳng lặng đóng vai trò của một gương phẳng nên tạo ra được ảnh ảo của cái tháp dưới hồ.
 
Gửi ý kiến