Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. The world of work

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Trí
Ngày gửi: 17h:50' 15-10-2008
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 399
Số lượt thích: 0 người
JUNIOR HIGH SCHOOL

WELCOME
THE PARTICIPANTS
WELCOME
THE PARTICIPANTS
MEMORY
GAME
Wednesday, December 19th, 2007
Unit 7:
2. Read.
ORDERING PICTURES
A
E
C
B
D
1/ ____
2/ ____
3/ ____
4/ ____
5/ ____
NEW WORDS
Their main crop is vegetables.
CHECKING VOCABULARY
a pig
to feed the chickens
a buffalo shed
a chicken coop
A
C
B
D
E
Hoa’ s father, Mr. Tuan, is a farmer. He works more hours than Tim’s father. He usually starts work at six in the morning. He has breakfast, then he feeds the buffalo, pigs and chickens, and collects the eggs.
From about nine in the morning until four in the afternoon, Mr. Tuan works in the fields with his brother. They grow some rice, but their main crop is vegetables. From 12 to 1 o’clock, Mr. Tuan rests and eats lunch.
At four in the afternoon, they come back home. Mr. Tuan feeds the animals again. Then he cleans the buffalo shed and the chicken coop. His work usually finishes at six.
Four or five times a year when there is less work, Mr. Tuan takes a day off. He goes to the city with his wife. A farmer has no real vacations.Read and check your order
A
E
C
B
D
1/ ____
2/ ____
3/ ____
4/ ____
5/ ____
A
B
C
D
E
MATCHING
Read the text again and match the proper time with
Mr. Tuan’s activities
MULTIPLE CHOICE
Choose the best answers
1/ The text is about ____________ .
A Mr Tuan’s house
B Mr. Tuan’s daily activities
C Mr. Tuan’s animals
D Mr. Tuan’s crop
2/ Mr. Tuan grows ___________ vegetables than rice.
A most
B more
C less
D fewer
3/ He feeds the animals ____________ .
A once a day
B once a week
C twice a day
D twice a week
4/ He has ___________ days off each year.
A many
B much
C a little
D a few
Choose the best answers
1/ The text is about ________________________ .
Mr Tuan’s house
Mr. Tuan’s animals
Mr. Tuan’s crop
Mr. Tuan’s daily activities
A
B
D
C
Choose the best answers
most
less
fewer
more
A
B
D
C
2/ Mr. Tuan grows ___________ vegetables than rice.
Choose the best answers
once a day
twice a day
twice a week
once a week
A
B
D
C
3/ He feeds the animals ____________ .
Choose the best answers
many
a little
a few
much
A
B
D
C
4/ He has ___________ days off each year.
Choose the best answers
1/ The text is about ____________ .
A Mr Tuan’s house
B Mr. Tuan’s daily activities
C Mr. Tuan’s animals
D Mr. Tuan’s crop
2/ Mr. Tuan grows ___________ vegetables than rice.
A most
B more
C less
D fewer
3/ He feeds the animals ____________ .
A once a day
B once a week
C twice a day
D twice a week
4/ He has ___________ days off each year.
A many
B much
C a little
D a few
3. Compare.
Read Tim’s letter and the text about Mr. Tuan. Then make notes about them.
40
77
_________ per year
________ per week
4 or 5 days
2 days
a three – week summer vacation
No real vacation
HOMEWORK
Learn new words by heart
Write your daily activities
Prepare Unit 8: Places – A1 , A2
Goodbye and see you again
 
Gửi ý kiến