Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Films and cinema

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Võ Trung Kiên
Người gửi: Lê Cảnh Thành
Ngày gửi: 20h:32' 16-05-2014
Dung lượng: 5.3 MB
Số lượt tải: 319
Số lượt thích: 0 người
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
-10B7-
WELCOME TO OUR CLASS
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
WARM-UP: What kind of films is it?
Cartoon
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
WARM-UP: What kind of films is it?
Love story film
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
WARM-UP: What kind of films is it?
Detective film
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
WARM-UP: What kind of films is it?
Action film
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
WARM-UP: What kind of films is it?
Horror film
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
WARM-UP: What kind of films is it?
Science fiction film
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
VOCABULARY
a period of 100 years
decade(n) [`dekeid]:

a period of 10 years
century(n)[`sent∫əri]:

khám phá
chuỗi
sự vận động
nhân vật
scene(n) [si:n]:
sequence(n) [`si:kwəns]:
motion(n) [`məu∫n]:
character(n) [`kærəktə]:

discover(v) [dis`kʌvə]:

audience(n) [`ɔ:djəns]:
cảnh
khán giả
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
VOCABULARY
Columbus found out America.
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
VOCABULARY
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
VOCABULARY
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
VOCABULARY
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
VOCABULARY
Task 1:Match the each of the words in the box with a suitable definition.
C- motion
D- sequence
F- decade
A- audience
B- scence
E- character
Before you read
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
Task 2: Work in pairs and answer the following questions:
1. When did the history of cinema begin?
2. What did scientists discover at that time?
3. Did films in the early days have sound?
4. When were audiences able to see long films?
5. When was sound introduced?
6. What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
5
2
4
6
3
1
7
8
Lucky numbers
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
Q1: When did the history of cinema begin?

A: In the early 19th century
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
Q2: What did scientists discover at that time?
A: They discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement.
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
Q3: Did films in the early days have sound?
A: No, they didn’t.
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
A: In the early 1910s
Q4: When were audiences able to see long films?
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
Q5: When was sound introduced?
At the end of the 1920s
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
A: The musical cinema
Q6: What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
You are very lucky !
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
Task 3: Decide which of the options below is the best title for the passage:
A. The Story of a Film Maker
B. A Brief History of Cinema
C. The History of the Film Industry
B
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
After you read
Summary
Sound was introduced and the musical cinema appeared.
The history of cinema began.
Cinema really became an industry.
The first long films were made.
Films were about 5-10 minutes long.
Homework
After you read
While you read
Before you read
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
FILMS AND CINEMA
Learn new words by heart and make sentences with them.
Homework
Write a paragraph of 50-70 words about the history of cinema, using the information in “After you read”.
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC KHỐI THPT
THANKS A LOT.
 
Gửi ý kiến