Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương IV. §3. Bất phương trình một ẩn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Huyên
Ngày gửi: 20h:11' 21-03-2014
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 70
Số lượt thích: 0 người
Chào các em học sinh !
Chúng ta bắt đầu bài học !
Phương trình một ẩn
2x + 5
7
=
>
<
2x + 5
>
Bất Phương trình một ẩn
7
<
Tiết 59: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN
1.Mở đầu:
Bài toán: Nam có 25 000 đồng. Mua một bút giá 4000 đồng và một số vở giá 2200 đồng/ quyển. Tính số vở Nam có thể mua được ?
Chọn ẩn số là gì ?
Gọi số vở Nam có thể mua được là x
(quyển)
Vậy số tiền Nam phải trả để mua x quyển vở là bao nhiêu :
2200 . x
Nếu mua x quyển vở và 1 cái bút thì phải trả bao nhiêu tiền:
2200.x + 4000
(đồng)
Nam có 25000 đ, hãy lập hệ thức biểu thị quan hệ giữa số tiền Nam phải trả và số tiền Nam có:
25000
2200.x + 4000
25000
Hệ thức:
là bất phương trình một ẩn (ẩn x)
2200.x + 4000
(đồng)
vế trái
Vế phải
2200.x + 4000
25000
1.Mở đầu:
Chọn ẩn số là gì ?
Gọi số vở Nam có thể mua được là x
(quyển)
2200.x + 4000
25000
Hệ thức:
Theo em trong bài toán này, x có thể là bao nhiêu ?
x có thể bằng 9 vì với x = 9 thì số tiền Nam phải trả là : 2200. 9 + 4000 = 23800 (đ)
Tại sao x có thể bằng 9 ? Hoặc bằng 8 hoặc bằng 7 …
x=9 hoặc x = 8 hoặc x = 7 hoặc x = 6 …
Vậy nếu lấy x = 5 có được không ?
2200.5 + 4000 = 15000 < 25000
Khi thay x = 9 hoặc x= 5 vào bất phương trình, ta được một khẳng định đúng, ta nói x = 9, x = 5 là nghiệm của bất phương trình:
Vậy nếu x = 10 có là nghiệm của bất phương trình không ? Tại sao?
x =10 không phải là nghiệm của bất phương trình
Vì khi thay x = 10 vào BPT ta được: 2200.10 + 4000 = 26000 25000
là một khẳng định sai, hoặc x = 10 không thoả mãn BPT
Hệ thức:
là bất phương trình một ẩn (ẩn x)
2200.x + 4000
25000
Tiết 59: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN
Bài
? 1
a) Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất phương trình
Vế trái:
Vế phải:
6 x - 5
b) Chứng tỏ các số 3, 4 và 5 đều là nghiệm, còn số 6 không phải là nghiệm của bất phương trình trên?
Nhóm 1: chứng tỏ
số 3 là nghiệm
Nhóm 3: chứng tỏ
số 5 là nghiệm
Nhóm 4: chứng tỏ
số 6 không là nghiệm
x = 3 thay vào BPT ta được
Là 1 khẳng định đúng
 x = 3 là một nghiệm của BPT
x = 4 thay vào BPT ta được
Là 1 khẳng định đúng
 x = 4 là một nghiệm của BPT
x = 5 thay vào BPT ta được
Là 1 khẳng định đúng
 x = 5 là một nghiệm của BPT
x = 6 thay vào BPT ta được
Là 1 khẳng định sai
 x = 6 không phải là 1 nghiệm của BPT
Nhóm 2: chứng tỏ
số 4 là nghiệm
Tiết 59: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN
1.Mở đầu:
Hệ thức:
2200.x + 4000
25000
2200.x + 4000
25000
Vế trái:
Vế phải:
Nếu giá trị x nào thoả hệ thức trên, ta gọi đó là nghiệm của Bất phương trình.
Tập nghiệm của
bất phương trình
2.Tập nghiệm của bất phương trình
Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình
Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó
Ví dụ: Cho bất phương trình x > 3
Hãy chỉ ra vài nghiệm cụ thể :
x = 3,5 ; x = 4; x = 5
Tập nghiệm của bất phương trình:
Là tập hợp các số lớn hơn 3
Kí hiệu tập nghiệm của
bất phương trình đó là:
Biểu diễn tập nghiệm này trên trục số:
0
3
là bất phương trình một ẩn (ẩn x)
1.Mở đầu:
Hệ thức:
2200.x + 4000
25000
2.Tập nghiệm của bất phương trình
Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình
Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó
Ví dụ: Cho bất phương trình
Hãy chỉ ra vài nghiệm cụ thể :
x=3; x = 3,5 ; x = 4; x = 5
Tập nghiệm của bất phương trình:
Là tập hợp các số lớn hơn 3 và bằng 3
Kí hiệu tập nghiệm của
bất phương trình đó là:
Biểu diễn tập nghiệm này trên trục số:
0
3
là bất phương trình một ẩn (ẩn x)
Tiết 59: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN
Ví dụ 2: Cho bất phương trình
Hãy viết kí hiệu tập nghiệm của bất phương trình:
Và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
0
7
? 2
Bất phương trình
Vế trái
Vế phải
Tập nghiệm
x > 3
x < 3
x
3
x
3
x = 3
Phương trình
x
3
? 3
? 4
Bất phương trình
Bất phương trình
0
-2
Tập nghiệm:
0
4
Tập nghiệm:
TẬP NGHIỆM VÀ BIỂU DIỄN TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH
a
a
a
a
1.Mở đầu:
Hệ thức:
2200.x + 4000
25000
2.Tập nghiệm của bất phương trình
Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình
Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó
3.Bất phương trình tương đương
Thế nào là 2 phương trình tương đương?
Hai phương trình tương đương là hai phương trình có cùng một tập nghiệm
Hai bất phương trình tương đương là hai bất phương trình có cùng một tập nghiệm
Ví dụ: x > 3 và 3 < x
Là hai bất phương trình tương đương
Kí hiệu: x > 3 3 < x
Hãy cho ví dụ
là bất phương trình một ẩn (ẩn x)
Tiết 59: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN
Bài tập 17 trang 43
0
6
0
2
0
5
0
-1
Hướng dẫn về nhà
-Làm bài tập số 15, 16 trang 43 SGK
Ôn tập các tính chất của bất đẳng thức:
Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Hai Quy tắc biến đổi phương trình
Đọc trước bài Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 
Gửi ý kiến