Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Luyện tập Trang 80

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Diêm Thị Thoa
Ngày gửi: 20h:07' 21-12-2010
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người
Phng gio dơc v o to tn yn
trng tiĨu hc an dng 1
Nhiệt liệt chào mừng các thày cô về dự giờ lớp 1A
Người thực hiện: Nguyễn Minh Tuấn

Thứ hai ngày 29 tháng 12 năm 2010
Toán
luyện tập
5
Kiểm tra bài cũ
6
Bài 1 : Tính
9 - 7 = 2
1 + 8 = 9
9 - 2 = 7
7 + 2 = 9
9 - 1 = 8
2 + 7 = 9
9 - 8 = 1
8 + 1 = 9
8 + 1 = ?
9 - 7 = ?
1 + 8 = ?
9 - 2 = ?
7 + 2 = ?
9 - 1 = ?
2 + 7 = ?
9 - 8 = ?
Bài 1 : Tính
9 - 7 = 2
1 + 8 = 9
9 - 2 = 7
7 + 2 = 9
9 - 1 = 8
2 + 7 = 9
9 - 8 = 1
8 + 1 = 9
... + 7 = 9
4 + ... = 8
5 + ... = 9
2 + 7 = 9
4 + 4 = 8
5 + 4 = 9
Bài 2:
Số
?
9 - 0 ... 8
9 - 2 ... 8
5 + 4 ... 9
Bài 3:
>
<
=
?
=
>
<
4 + 5 ... 5 + 4
=
- Đặt tính rồi tính
38 + 47
8 5
Bài 3 : Tìm X
a) X + 18 = 61
X = 61 - 18
X = 43
b) 23 + X = 71
X = 71 - 23
X = 48
Bài 4 : Nhà An có 41 quả trứng, đã bán 17 quả trứng. Hỏi nhà An còn lại bao nhiêu quả trứng?
4 2
1 1
4 5
Trò chơi:
Ai nhanh ai đúng
S
Đ
Đ
3 7
S
Trò chơi :
Kiến Tha mồi
71 - 5
66
11 - 6
5
31 - 17
14
33
71 - 38
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!
Bài 4 : Nhà An có 41 quả trứng, đã bán 17 quả trứng. Hỏi nhà An còn lại bao nhiêu quả trứng?
Bài giải :
Nhà An còn lại số quả trứng là:
41 - 17 = 24 (quả)
Đáp số : 24 quả trứng
Trò chơi :
Ai nhanh hơn
Trò chơi :
Ai nhanh hơn
7
9
4
Trò chơi :
Ai nhanh hơn
7
5
4
Trò chơi :
Ai nhanh hơn
4
6
3
Trò chơi :
Ai nhanh hơn
10
8
7
Trò chơi :
Ai nhanh hơn
7
6
8
Trò chơi :
Ai nhanh hơn
4
3
5
Trò chơi :
Ai nhanh hơn
3
4
2
11 - 2 =
11 - 3 =
11 - 4 =
11 - 5 =
11 - 8 =
11 - 6 =
11 - 7 =
9
8
7
6
5
4
3
11 - 9 =
2
LUYỆN TẬP

 
Gửi ý kiến