Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

So sánh các số trong phạm vi 10 000

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc
Ngày gửi: 23h:19' 10-10-2014
Dung lượng: 682.0 KB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Môn: Toán
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG THANH
Giáo viên : Nguyễn Thị Ngọc
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2014
a/
b/
c/
M là trung điểm của đoạn AB
M là đie giữa của đoạn AB
H là trung điểm của đoạn CD
K là điểm giữa của đoạn EG
d/
Câu nào đúng, câu nào sai?
Đ
Đ
S
S
Toán
O
B
S
V
N
Kiểm tra bài cũ
99
<
100
159
<
259


674
672
>

>
<
=
?
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
Toán
O
B
S
V
N
Kiểm tra bài cũ
Ví dụ: 999
I/ Bài mới:
1000
Ví dụ: 10 000
9999

1) Trong hai số có số chữ số khác nhau
Kết luận:Trong hai số có số chữ số khác nhau, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

<
>
Toán
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
O
B
S
V
N
- Số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
- Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
2/ So sánh hai số có số chữ số bằng nhau:
9000

8999
6579
6580

Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Vì ở hàng nghìn có 9 > 8
>
<
Kết luận: Nếu hai số có cùng số chữ số, thì so sánh từng cặp số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải. Số nào có chữ số hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn. Số nào có chữ số hàng tương ứng bé hơn thì số đó bé hơn.
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Toán
O
B
S
V
N
Vì ở hàng nghìn đều là 6, các chữ số hàng trăm đều là số 5, nhưng ở hàng chục có 7 < 8
Ví dụ: 999
I/ Bài mới:
1000
Ví dụ: 10 000
9999
1) Trong hai số có số chữ số khác nhau
<
>
- Số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
- Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
Nếu hai số có cùng số chữ số, thì so sánh từng cặp số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
2) So sánh hai số có số chữ số bằng nhau:
9000
8999
6579
6580
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Vì ở hàng nghìn có 9 > 8
>
<
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Toán
O
B
S
V
N
Vì ở hàng nghìn đều là 6, các chữ số hàng trăm
đều là số 5, nhưng ở hàng chục có 7 < 8
Ví dụ: 999
I/ Bài mới:
1000
Ví dụ: 10 000
9999
1) Trong hai số có số chữ số khác nhau
<
>
- Số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
- Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
Nếu hai số có cùng số chữ số, thì so sánh từng cặp số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
Ví dụ: 6579 6579
=
/100
II, Thực hành:
Bài 1:
a,
1942

998
1999
6742
900 + 92000
6722
9009
<
?
>
<
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Toán
>
<
=
>
O
B
S
V
N
/100
2) Nếu hai số có cùng số chữ số, thì so sánh từng cặp số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
1) Trong hai số
- Số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
- Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
I, Bài mới:
9650

9651
9156
1965
65916951
1965
6591
<
>
<
>
b,
9650

9651
9156
1965
65916951
1965
6591
b,
II, Thực hành:
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Toán
O
B
S
V
N
/100
2) Nếu hai số có cùng số chữ số, thì so sánh từng cặp số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
1) Trong hai số
- Số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
- Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
I, Bài mới:
Bài 2:
a/
1 km

985 m
600cm
797mm


6m
1m
b/
60 phút

1 giờ
50 phút
70 phút


1 giờ
1 giờ
?
>
=
<
=
<
>
>
<
=
b/
60 phút

1 giờ
50 phút
70 phút


1 giờ
1 giờ
II, Thực hành:
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Toán
O
B
S
V
N
/100
2) Nếu hai số có cùng số chữ số, thì so sánh từng cặp số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
1) Trong hai số
- Số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
- Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
I, Bài mới:
Bài 3:
a/ Tìm số lớn nhất trong các số:
4375 ; 4735 ; 4537; 4753.
b/ Tìm số bé nhất trong các số:
6091 ; 6190 ; 6901 ; 6019.
Xếp các số theo thứ tự giảm dần:
4753 > 4735 > 4537 > 4375.
Xếp các số theo thứ tự tăng dần:
6019 < 6091 < 6190 < 6901.
9000
8999
6579
6580
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Vì ở hàng nghìn có 9 > 8
>
<
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Toán
O
B
S
V
N
Ví dụ: 999
1000
Ví dụ: 10 000
9999
1) Trong hai số:
<
>
- Số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
- Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
/100
Vì ở hàng nghìn đều là 6, các chữ số hàng trăm đều là số 5, nhưng ở hàng chục có 7 < 8
2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
Bài 1:
a,
1942
998
1999
6742
900 + 9
2000
6722
9009
<
?
>
<
>
<
=
>
9650
9651
9156
1965
6591
<
>
<
>
b,
9650
9156
1965
6591
6951
1956
6591
Bài 2:
a,
1 km
985 m
600cm
797mm
6m
1m
1 giờ
?
>
=
<
=
<
>
>
<
=
b,
60 phút
1 giờ
50 phút
70 phút
1 giờ
1 giờ
Bài 3:
a/ Tìm số lớn nhất trong các số:
4375 ; 4735 ; 4537; 4753.
b/ Tìm số bé nhất trong các số:
6091 ; 6190 ; 6901 ; 6019.
9000
8999
6579
6580
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Vì ở hàng nghìn có 9 > 8
>
<
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Toán
O
B
S
V
N
Ví dụ: 999
1000
Ví dụ: 10 000
9999
1) Trong hai số:
<
>
- Số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
- Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
/100
Vì ở hàng nghìn đều là 6, các chữ số hàng trăm đều là số 5, nhưng ở hàng chục có 7 < 8
2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
* Tìm x: 2879 < x < 2883
x = 2880
x = 2881
x = 2882
9000
8999
6579
6580
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Vì ở hàng nghìn có 9 > 8
>
<
Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2013
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Toán
O
B
S
V
N
Ví dụ: 999
1000
Ví dụ: 10 000
9999
1) Trong hai số:
<
>
- Số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
- Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.
3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
/100
Vì ở hàng nghìn đều là 6, các chữ số hàng trăm đều là số 5, nhưng ở hàng chục có 7 < 8
2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.
Bài 1:
a,
1942
998
1999
6742
900 + 9
2000
6722
9009
<
?
>
<
>
<
=
>
9650
9651
9156
1965
6591
<
>
<
>
b,
9650
9156
1965
6591
6951
1956
6591
Bài 2:
a,
1 km
985 m
600cm
797mm
6m
1m
1 giờ
?
>
=
<
=
<
>
>
<
=
b,
60 phút
1 giờ
50 phút
70 phút
1 giờ
1 giờ
Bài 3:
a/ Tìm số lớn nhất trong các số:
4375 ; 4735 ; 4537; 4753.
b/ Tìm số bé nhất trong các số:
6091 ; 6190 ; 6901 ; 6019.
TIẾT HỌC KẾT THÚC
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
Chào các em !
Trân trọng cảm ơn
các thầy, cô giáo cùng các em học sinh
 
Gửi ý kiến