Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

BÀI TẬP BỒI DƯỠNG HSG HÓA 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ái Vy
Ngày gửi: 10h:53' 31-01-2010
Dung lượng: 10.5 KB
Số lượt tải: 79
Số lượt thích: 0 người
Bài 1: Nhúng thanh kim loại M hoá trị 2 vào dd CuSO4, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra thấy khối lượng giảm 0,05%. Mặt khác nhúng thanh kim loại trên vào dd Pb(NO3)2, sau một thời gian thấy khối lượng tăng 7,1%. Xác định M, biết rằng số mol CuSO4 và Pb(NO3)2 tham gia ở 2 trường hợp như nhau.
Bài 2: Một ống sứ chứa 4,72 gam một hỗn hợp A gồm ba chất là Fe, FeO và Fe2O3. Nung nóng ống ở nhiệt độ cao rồi cho một dòng khí hiđro đi qua. Dẫn khí tạo thành sau phản ứng đi qua bình đựng dung dịch axit sunfuric đặc. Sau khi phản ứng kết thúc khối lượng của bình đựng axit sunfuric tăng thêm 0,90 gam. Nếu cũng lấy 4,92 gam A cho tác dụng với dung dịch axit clohiđric 1M dư thì thu được 0,672 lít khí hiđro (đktc).
Viết các phương trình hoá học.
Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.
Tính thể tích dung dịch axit HCl 1M tối thiểu để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A.
Bài 3: Hoà tan một oxit kim loại hoá trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch muối có nồng độ 11,8%.
Hãy xác định tên của kim loại.
Bài 4: Cho hỗn hợp A gồm Mg và Cu ở dạng bột. Nung nóng a gam hỗn hợp đó trong oxi đến khối lượng không đổi thu được 1,5a gam chất rắn.
a) Xác định thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong A.
b) Cho 5 gam hỗn hợp A vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M khuấy kỹ để
phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định lượng chất rắn thu được.
Bài 5:
1- Oxit của kim loại M có công thức M2On, trong đó thành phần phần trăm về khối lượng của M bằng thành phần phần trăm về khối lượng của oxi. Xác định công thức của oxit.
Bài 6: Cho 3,87 gam hỗn hợp Mg, Al tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 1M.
a. Chứng minh: Sau phản ứng với Mg và Al axit vẫn còn dư.
b. Tính khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp nếu sau phản ứng thu được
4,368 lít khí H2(ở đktc).
c. Tính thể tích dung dịch đồng thời NaOH 2M và Ba(OH)2 0,1M cần dùng
để trung hòa hết lượng axit còn dư.
Bài 7: Từ quặng pirit sắt, nước và muối ăn, hãy trình bày phương pháp điều chế sắt(III) oxit bằng ba cách khác nhau (các điều kiện phản ứng coi như có đủ). Viết các phương trình hoá học minh họa.
Bài 8: Hoà tan 3,87 gam một hỗn hợp kim loại gồm Mg và Al tác dụng với 250 gam dung dịch HCl 7,3% thì thu được một dung dịch A và khí B.
a. Chứng minh rằng sau phản ứng với Mg và Al thì axit vẫn còn dư.
b. Nếu khí B thu được là 4,368 lít H2 (ở đktc). Hãy tính khối lượng ban
đầu của mỗi kim loại đã dùng.
c. Lượng axit dư trên được trung hoà đồng thời bằng dung dịch NaOH 2M
và Ba(OH)2 0,1M thì cần bao nhiêu ml các dung dịch đó?

Bài 9: Khuấy kỹ m gam bột kim loại M (hóa trị II) với Vml dung dịch CuSO4 0,2 mol/l. Phản ứng xong, lọc tách được 7,72 gam chất rắn A.
Cho 1,93 gam A tác dụng với lượng dư axit HCl thấy thoát ra 224 ml khí (đo ở đktc).
Cho 5,79 gam A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 19,44 gam chất rắn. Hãy tính m, V và xác định khối lượng mol nguyên tử của kim loại M, biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Bài 10: Cho một thanh Pb kim loại tác dụng vừa đủ với dung dịch muối nitrat của kim loại hóa trị II, sau một thời gian khi khối lượng thanh Pb không đổi thì lấy ra khỏi dung dịch, cân lên thì thấy khối lượng của nó giảm đi 14,3 gam. Cho thanh sắt có khối lượng 50 gam vào dung dịch sau phản ứng trên cho đến khi khối lượng thanh sắt không đổi nữa thì lấy ra khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô cân nặng 65,1 gam. Tìm tên kim loại hóa trị II.
Bài 11: Giải thích các hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm sau: Cho từ từ bột magie kim loại vào dung dịch HNO3 đặc. Lúc đầu thấy khí màu nâu bay ra, sau đó khí không màu bị hóa nâu trong
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓