Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Làm việc với dãy số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Huyền Trang
Ngày gửi: 21h:56' 24-03-2022
Dung lượng: 5.5 MB
Số lượt tải: 232
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP
ÁP DỤNG CHO CÂU HỎI 4 ĐÁP ÁN
QUAY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VÒNG QUAY
MAY MẮN
Trong câu lệnh khai báo biến mảng, chỉ số đầu và chỉ số cuối luôn là số…
A. Số nguyên
B. Số lẻ
C. Số chẵn
D. Số thực
QUAY VỀ
Số phần tử trong mảng dưới đây là bao nhiêu?
Var tuoi : array[12..80] of integer;
A. 68
B. 69
C. 70
D. 80
QUAY VỀ
Để nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng E có 10 phần tử là số nguyên ta dùng lệnh nào sau đây?
A. For i:=1 to 10 do Writeln(E[i]);
B. For i:=1 to 10 do Writeln(E[i]);
C. Dùng 10 lệnh Readln(E);
D. C. For i:=1 to 10 do Write(E[i]);
QUAY VỀ
Các phần tử trong cùng một mảng có đặc điểm chung gì?
A. Có cùng một kiểu số nguyên.
B. Có cùng một số thứ tự.
C. Có cùng một kiểu dữ liệu.
D. Có cùng một kiểu số thực.
QUAY VỀ
Ta có mảng B được khai báo như sau: Var B : array[1..20] of integer; phần tử thứ 5 trong mảng B được viết là…
A. B5
B. B[5].
C. B{5}.
D. B<5>.
QUAY VỀ
Để khai báo biến a gồm 10 phần tử, mỗi phần tử của dãy là một biến có kiểu dữ liệu là real, ta khai báo:
A. Var a:array[10] of real;
B. Var a:array[1: 10] of real;
C. Var a:array[1..10] : real;
D. Var a:array[1..10] of real;
QUAY VỀ
Trong Pascal khai báo mảng số nguyên B nào sau đây là đúng?
A. Var B: array(1…100) of integer;
B. Var B: array[1..100] of integer;
C. Var B: array(1…100) of real;
D. Var B: array[1..100] of real;
QUAY VỀ
Lệnh for i:=1 to 3 do writeln(A[i]); dùng để làm gì?
A. Xuất ra màn hình 3 phần tử của mảng A
B. Nhập 3 phần tử của mảng A từ bàn phím
C. Nhập các số từ 1 đến 3
D. Nhập 3 phần tử của mảng A từ bàn phím
QUAY VỀ
Trong mảng A có A[1]:=4; A[2]:=6; A[3]:=A[1]+A[2]; vậy giá trị A[3] là bao nhiêu?
A. 3
B. 5
C. 10
D. 8
QUAY VỀ
Bài 1: Viết chương trình nhập dãy n số và in ra tổng các số lẻ trong dãy số vừa nhập.
a. Hướng dẫn:
.Dùng biến n để lưu lượng số cần nhập.
Dùng mảng để lưu các số vừa nhập.
Cho tong = 0 (Khởi tạo biến tong)
Kiểm tra M[i] có phải là số lẻ không. Trong quá trình kiểm tra nếu M[i] mod 2<>0 thì gán tong = tong+ M[i] (M[i] mod 2<>0 thì M[i] là số lẻ), và tiếp tục kiểm tra đến khi i lớn hơn n.

b. Mã chương trình:
Bài 2: Viết chương trình cho phép nhập n số và thông báo ra màn hình số nhỏ nhất.
a.Hướng dẫn:
Dùng biến n để lưu lượng số cần nhập.
Dùng mảng để lưu các số vừa nhập.
Cho Min = M[1] (Xem phần tử đầu tiên là bé nhất)
So sánh Min với n-1 số còn lại. Trong quá trình so sánh nếu Min > M[i] thì gán Min = M[i], và tiếp tục so sánh .
b.Mã chương trình:
 
Gửi ý kiến