Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 5. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm tài liệu trên thư viện bài giảng có chỉnh sửa.
Người gửi: Võ Hồng Sơn
Ngày gửi: 12h:20' 16-09-2022
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 468
Số lượt thích: 0 người
*
*TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CƯNG
*CÔNG NGHỆ 8
*c. Veõ hình chieáu caïnh cuûa caùc vaät theå A, B, C.
*Bài tập /19 *Cho các bản vẽ hình chiếu 1,2 và 3 của các vật thể (h:4.8 ): *a. Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó ?
*b. Ñaùnh daáu X vaøo oâ thích hôïp cuûa baûng 4.4 ñeå chæ roõ söï töông quan giöõa caùc baûn veõ 1, 2, 3 vôùi caùc vaät theå A, B, C (h4.9).
*Hình 4.9 Các vật thể
*Hình 4.8 Các bản vẽ hình chiếu
*Kiểm tra bài cũ
* Trả lời * + Vật thể A là hình chóp cụt * + Vật thể B là hình chóp cụt và hình lăng trụ đều * +Vật thể C là hình chóp cụt
*Bài tập /19 *a.Hãy xác định hình dạng của các vật thể đó ? *
*Hình 4.9 Các vật thể
*Hình 4.8 Các bản vẽ hình chiếu
*Kiểm tra bài cũ
*A
*B
*C
*1
*2
*3
*Vaät theå
*Bản vẽ
*x
*x
*x
*b. Đánh dấu X vào ô thích hợp của bảng 4.4
*c. Veõ hình chieáu caïnh cuûa caùc vaät theå A, B,C.
*Hình 4.9
*Hình 4.8
*Kiểm tra bài cũ
* C A B
Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện.
*Đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện. *Biết được cách sắp xếp các hình chiếu trên bản vẽ *Phát huy trí tưởng tượng không gian
*BÀI 5:
*THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
* *II. Nội dung: *Đọc các bản vẽ 1,2,3,4 đối chiếu với các vật thể A, B, C,D rồi đánh dấu X vào bảng 5.1, sau đó vẽ hình chiếu đứng,hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh của vật thể A vào vở
* * *I. Chuẩn bị: (sgk )
*THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN
*BÀI 5:
*A
*B
*C
*D
*1
*Các vật thể A,B,C,D
*2
*3
*4
*CÁC BẢN VẼ 1, 2, 3, 4 CỦA CÁC VẬT THỂ
*A
*B
*1
*Các vật thể A, B
*2
*CÁC BẢN VẼ 1, 2 CỦA CÁC VẬT THỂ
*A
*B
*C
*D
*1
*
*
*2
*3
*4
*BẢN VẼ
*VẬT THỂ
*X
*X
*C
*D
*Các vật thể C,D
*3
*4
*CÁC BẢN VẼ 3, 4 CỦA CÁC VẬT THỂ
*A
*B
*C
*D
*1
*
*
*2
*3
*4
*BẢN VẼ
*VẬT THỂ
*X
*X
*X
*X
*A
*1
*B
* vật thể
*2
*HÌNH CHIẾU CẠNH
*h= 6 ô *b= 2 ô
*h
*h
*b
*HÌNH CHIẾU CẠNH
*h= 6 ô *b= 2 ô
*b
*C
*D
*3
*4
* vật thể
*HÌNH CHIẾU CẠNH
*h= 6 ô *b= 2 ô
*h
*b
*h
*b
*HÌNH CHIẾU CẠNH
*h= 6 ô *b= 2 ô
*1. Häc bµi
*Hướng dẫn về nhà
*
*1. -Vẽ lại hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh của ba vật thể còn lại vào vở bài tập *2. -Xem trước bài :Bản vẽ các khối tròn xoay.
*CHÚC CÁC HỌC THẬT TỐT
 
Gửi ý kiến