Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

tiet 15 bai tap tin hoc 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày gửi: 08h:08' 25-11-2013
Dung lượng: 147.5 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 0 người
Tin học 7
BÀI TẬP
Tiết 15
1. Cú pháp khai báo biến
Var : ;
:= ;
3. Cú pháp khai báo hằng
Const = ;
2. Lệnh gán giá trị cho biến
I. Lí thuyết
Bài 1: Trong các tên sau tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal
a. BT23;
d. End;
h. Ngay-20-11;
b. TEN DUNG ;
c. 5so;
d. Day_la_ten_sai;
e. $tiente;
f. End;
h. Bai-tap-1;
g. Beginend;
a. BT23;
g. Beginend;
d. Day_la_ten_sai;
II. Bài tập
Bài 2: Viết các biểu thức toán học sau bằng các ký hiệu trong ngôn ngữ lập trình Pascal
Bài 3: Kiểm tra các khai phép khai báo sau?
1. Var a; b, c: Integer;
3. Var xy = real
4. Const c:= 5 ;
6. Const pi = 3.14;
2. S := a+b;
5. a = 2;
Var a, b, c: Integer;
Var xy : real;
a := 2;
Const c = 5 ;
S
S
S
S
Đ
Đ
Bài 4: Liệt kê và sửa lỗi có trong chương trình ?
Progran vi du; {1}
Begin {2}
clrscr ; {3}
writeln(‘nhap gia tri x = ’) {4}
realn(x); {5}
y = 5; {6}
z:= x/y; {7}
writeln(‘Ket qua z = ’ ,z); {8}
readln {9}
Var x, y, z = Integer ; {10}
End; {11}
Program vi_du;
Var x, y : Integer ;
z : real;
Begin
Clrscr ;
writeln(‘nhap gia tri x = ’);
readln(x);
y : = 5;
z:= x/y ;
writeln(‘Ket qua z = ’ , z);
readln ;
End .
Bài 5: Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến cần khai báo dùng để viết chương trình giải các bài toán sau đây?
a) Tính diện tích S của hình tam giác với độ dài cạnh a và chiều cao h (a, h được nhập vào từ bàn phím)?
b) Tính diện tích S và chu vi CV của hình chữ nhật (với độ dài cạnh được nhập vào từ bàn phím)?
Var a, h: Integer;
S: real;
Var a, h, S: real;
Var a, b, S, CV: Integer;
Var a, b, S, CV: real;
Bài 6. Tính diện tích S của hình tam giác với độ dài cạnh a và chiều cao h (a, h được nhập vào từ bàn phím)?
Program Dien_tich_tamgiac ;
Var a, h: Integer;
S: real;
Begin
Write(‘Nhap canh a: ’); Readln(a);
Write(‘Nhap chieu cao h: ’); Readln(h);
S:=(a*h)/2;
Writeln (‘Dien tich hinh tam giac la: ’,S);
Readln;
End.
 
Gửi ý kiến