Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Quốc Tuấn
Ngày gửi: 14h:35' 28-10-2019
Dung lượng: 549.5 KB
Số lượt tải: 141
Số lượt thích: 0 người
BÀI 17: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LuẬT JUN – LEN-XƠ
Câu 1. Phát biểu định luật jun-len-xơ . Viết hệ thức của định luật ?
Hệ thức của định luật
Q = I2Rt
+ I là cường độ dòng điện (A)
+ R là điện trở (Ω)
+ t là thời gian (s)
+ Q là nhiệt lượng (J)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
Trong đó:
Câu 2. Định luật Jun – Lenxơ cho biết điện năng chuyển hóa thành:
A. Cơ năng B. Năng lượng ánh sáng
C. Hóa năng D. Nhiệt năng


Các công thức cần nhớ để giải chung đối với dạng bài tập về định luật Jun - Len xơ ?
Qi = cm (t2 – t1) Q = I2 .R.t
Q = U.I.t Q = P . t
Tiết 20. BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT
JUN – LENXƠ
R = 80? ; I = 2,5A.
Bài 1. Một điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80 Ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A.
a. Tính nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s.
b. Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu là 250C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi nhiệt lượng để đun nước là có ích, tính hiệu suất của bếp. Cho biết C nước là 4200J/kg.K
c. Mỗi ngày sử dụng điện này 3 giờ. Tính tiền phải trả cho việc sử dụng bếp điện đó trong 30 ngày, nếu giá 1kW là 1500đ
Q0 = I2Rt0
b. Tính hiệu suất của bếp:
Qich = cm(t02- t01)
Q tp = I2Rt1
H = Qich.100%/ Qtp
c. Tính tiền điện phải trả:
A = Pt
+ Số tiền phải trả là: A .1500
a. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong một giây:
+ Nhiệt lượng cần để đun sôi nước:
+ Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra:
+ Hiệu suất của bếp:
+ Điện năng mà bếp tiêu thụ trong 30 ngày:
Hướng dẫn giải
Tóm tắt
R=80Ω;
I=2,5A;
t0=1s;
m=1,5kg
t01=250C;
t02=1000C;
t1=20ph=1200s; c=4200J/kg.K;
a. Q0= ?
b. H = ?
c. Tiền = ?
Q0 = I2Rt = (2,5)2.80.1 = 500J = 0,5(kJ)
Qich= cm(t02- t01) =4200.1,5( 100-25)= 472500(J)
Qtp = I2Rt1 = (2,5)2.80.1200 = 600000 (J)
H = (Qich/ Qtp).100% = (472500/600000 ).100% = 78,75%
A = Pt = 0,5.90 = 45(kW.h)
Bài giải
a. Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong một giây:
b. Tính hiệu suất của bếp:
+ Nhiệt lượng cần để đun sôi nước:
+ Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra:
+ Hiệu suất của bếp:
c. Tính tiền điện phải trả:
+ Điện năng mà bếp tiêu thụ trong 30 ngày:
+ Số tiền phải trả là: A .1500 = 45 . 1500 = 67500 đ
?m di?n 220V - 1000W
Bài 2. Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun 2 l nước từ nhiệt độ ban đầu 200C. Hiệu suất của bếp là 90%, trong đó nhiết lượng cung cấp để đun sôi nước được coi là có ích.
a. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên.
b. Tính nhiệt lượng mà ấm điện đã tỏa ra.
c. Tính thời gian nước sôi.
Qich= c m (t02 – t01)
H = Qich . 100%/Qtp.
Qtp = P.t
a. Nhiệt lượng cần để đun sôi 2l nước:
b. Nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra là:
c. Thời gian đun sôi nước là:
Hướng dẫn giải
Tóm tắt
P = 1000W;
U=220V
m=2kg
t01= 200C;
t02=1000C;
H= 90%;
c=4200J/kg.K
Qi = ?
b. Qtp = ?
c. t = ?
Qi = cm(t02 – t01) = 4200.2.(100-20) = 672000(J)
H = Qi .100%/Qtp => Qtp = Qi100/90
= 672000.100/90 ≈746700(J)
Qtp = P.t => t = Qtp / P = 746700/1000 ? 747(s)
Bài giải
Tóm tắt
P = 1000W;
U=220V
m=2kg
t01= 200C;
t02=1000C;
H= 90%;
c=4200J/kg.K
Qi = ?
b. Qtp = ?
c. t = ?
a. Nhiệt lượng cần để đun sôi 2l nước:
b. Nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra là:
c. Thời gian đun sôi nước là:
220V
P = 165W
40m
Bài 3. Đường dây dẫn từ mạng điện chung tới một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và có lõi bằng đồng với tiết diện là 0.5mm2. HĐT ở cuối đường dây (tại nhà) là 220V. Gia đình này sử dụng các dụng cụ điện có tổng công suất là 165W trung bình 3 giờ mỗi ngày. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10- 8 Ωm.
a. Tính R của toàn bộ đường dây dẫn từ mạng chung tới gia đình.
b. Tính I khi sử dụng công suất đã cho trên
c. Tính Q trên dây này trong 30 ngày theo đơn vị kWh.
Bài giải
a. Điện trở của toàn bộ đường dây từ mạng điện chung đến nhà là :
Tóm tắt
l = 40m
S = 0,5mm2
= 0,5.10-6m2
U = 220V
P = 165W
t = 324000s


a. R = ?
b. I = ?
c. Q = ? kWh
b. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn là:
P = UI => I = P/U = 165/220 = 0,75 (A)
c. Nhiệt lượng tỏa ra trên đường dây là:
Q = I2Rt = (0,75)2.1,36.324000
= 247860J = 0,06885 kW.h ≈ 0.07kW.h
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Về nhà xem kỹ lại bài giải.
- Làm bài tập 16-17 trang 23-24 SBT
- Làm trước mẫu báo cáo thực hành và trả lời câu hỏi (phần 1) trang 5O SGK
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
 
Gửi ý kiến