Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

bài thi năng lực

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Võ Thành Quang (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:28' 14-12-2011
Dung lượng: 100.5 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Câu 1.Quyết định số 07 /2007/QĐ – BGDĐT nói đến nội dung gì ?
A.Quy định về đạo đức nhà giáo .
B.Quy định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên.
C.Quyết định ban hành điều lệ trường THCS .
D.Hướng dẫn qui chế đánh giá xếp loại giáo viên.
Câu 2. Quy định về đạo đức nhà giáo của BGD-ĐT ban hành năm học 2008.Bao gồm mấy chương và mấy điều?
A.Hai chương và 9 điều
B.Ba chương và 10 điều .
C.Bốn chương và 11 điều.
D.Năm chương và 12 điều
Câu 3.Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS theo thông tư 30/2009/TT-BGD-ĐT
Có bao nhiêu chương và mấy điều ?
A.2 chương và 12 điều
B.3 chương và 13 điều
C.4 chương và 14 điều
D.5 chương và 15 điều
Câu 4. Trong điều 9 của qui chế đánh giá xếp loại học sinh hệ số điểm khi tham gia tính điểm trung bình các môn học kì và cả năm.
A.Hệ số 2 toán – ngữ văn – anh
B.Hệ số 2 toán –lí – hóa.
C.Hệ số 2 toán – ngữ văn.
D.Hệ số 2 toán – hóa .
Câu 5.Tận tụy với công việc thực hiện đúng điều lệ qui chế nội dung của đơn vị nhà trường của ngành là nội dung của điều mấy về đạo đức nhà giáo trong qui định của BGDĐT ?
A.Điều 4.
B.Điều 2.
C.Điều 3.
D.Điều 1.
Câu 6.quyết định số 16/2008/QĐ –BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2008 nói đến vấn đề gì?
A.QĐ đánh giá xếp loại giáo viên
B.Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS
C.Quy định về đạo đức nhà giáo
D.Quy định nhiệm vụ giáo viên và học sinh trường THCS
Câu 7.Trong powerpoin để tạo hiệu ứng cho nội dung cho 1 slide ta thực hiện:
A.Slide show/Custom Animation
B.Slide show/Slide transition
C.Tool/Custom Animation
D.Slide show/Custom show.
Câu 8 .Theo qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS của BGD ĐT giáo viên được
Đánh giá mấy tiêu chí
A.22
B.24
C.23
D.25
Câu 9.Tiêu chuẩn xếp loại chuyên môn nghiệp vụ trong công văn 3040 BGDĐT-TCCB
Đối với giáo viên THCS là căn cứ vào?
A.Trình độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công giảng dạy giáo dục học sinh
B.Kết quả đánh giá tiết dạy giáo viên trên lớp
C.Cả 2 câu trên
Câu 10. Trong điều 42 của điều lệ trường THCS học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập rèn luyện có thể được khuyên răn và xử lí kỉ luật theo các hình thức nào sau đây?
A.Phê bình trước lớp – trước trường
B.Khiển trách và thông báo với gia đình
C.Buộc thôi học có thời hạn
D.Cả 3 hình thức trên.
Câu 11.Người lái xe phải làm gì khi quay đầu xe trên cầu gần cầu vượt đường ngầm
Hay khu vực đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt?
A.Không được quay đầu
B.Lợi dụng chỗ rộng và phải có người làm tín hiệu sau xe để đảm bảo tín hiệu
C.Lợi dụng chỗ rộng có thể quay đầu được để quay đầu xe cho an toàn
Câu 12.QĐ 40/2006/QĐ –BGD ĐT ra ngày 5/10/2006 có nội dung như thế nào?
A.Ban hành điều lệ trường trung học
B.Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên
C.Ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS
D.Ban hành về quy định đạo đức nhà giáo
Câu 13.Để tạo bảng trong Word,ta thực hiện:
A.Insert/Table
B.Table/Insert/Table
C.Table/Select/Table
D.Insert/ Table/ Insert.
Câu 14.Theo điều 4 tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm trong quy chế đánh giá xếp loại
Học sinh THCS và học sinh THPT học si nh vô lễ xúc phạm nhân phẩm xâm phạm thân thể giáo viên nhân viên trường sẽ bị xếp hạnh kiểm loại gì?
A.Tốt
B.Khá
C.Trung bình
D.Yếu
Câu 15.Không bè phái cục bộ địa phương làm mất đoàn kết torng tập thể trong sinh hoạt tại cộng đồng là nội dung trong mấy điều của qui định về đạo đức nhà giáo của BGDĐT
A.Điều 4.
B.Điều 6
C.Điều 5
D.Điều 7
Câu 16.Điều 13 của qui chế đánh giá xếp loại học lực học sinh loại trung bình cần đủ các tiêu chuẩn nào sau đây
A.Không có môn nào điểm trung bình dưới 6,5
B.Không có môn nào điểm trung bình dưới 5,0
C.Điểm trung bình các môn từ 3,5 trở lên
D.Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên trong đó một trong 2 môn toán ngữ văn 5,0 trở lên không có môn nào điểm trung bình dưới 3,5
Câu 17.Để canh lề cho văn bản, ta thực hiện:
A.File/Print Preview
B.File/Setup
C.File/Save As
D.File/Page Setup
Câu 18.trong điều 14 của qui chế đánh giá – xếp loại học sinh .Trường hợp nào dưới
Đây không được lên lớp .
A.Nghỉ học không quá 45 ngày
B.Học lực cả năm loại kém hoặc hạnh kiểm loại yếu
C.Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 để xếp loại lại học lực cả năm đạt loại trung bình.
D.Học lực TB trở lên ,nghỉ học không quá 45 ngày ,hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kì nghỉ hè được xếp lại hạnh kiểm từ trung bình trở lên.
Câu 19.Tại nơi đường giao nhau không có báo đi theo vòng xuyến, người điều khiển
Phương tiện phải nhường đường như thế nào là đúng qui tắc giao thông ?
A.Phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái
B.Xe báo hiệu xin đường trước xe đó được đi trước
C.Phải nhường đường cho xe đi đến từ phía bên trái
Câu 20.Để tạo hiệu ứng cho 1 Slide ta thực hiện
A.Slide show/Custom Animation
B.Slide show/Slide transition
C.Slide/Custom Animation
D.Slide show/Custom show
Câu 21.Điều 3 của qui định về đạo đức nhà giáo của BGDĐT qui định nội dung gì?
A.Đạo đức nghề nghiệp
B.Lối sống tác phong
C.Giữ gìn – bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo
D.Phẩm chất chính trị.
Câu 22.Tiêu chuẩn đánh giá torng công văn 3040/BGDĐT –TCCB qui định trình độ chuẩn đào tạo về chuyên môn – nghiệp vụ của nhà giáo :
A.Có kiến thức cơ bản đạt trình độ chuẩn được đào tạo.
B.Có kiến thức cần thiết về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi.
C.Có kiến thức phổ thông về những vấn đề xã hội và nhân văn
D.Có hiểu biết về tình hình chính trị - kinh tế- xã hội – văn hóa và giáo dục của địa phương giáo viên công tác .
E.Tất cả các nội trên
Câu 23. Tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ giảng dạy công văn 3040/BGDĐT-TCCB qui định ?
A.Thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học
B.Chuẩn bị bài, lên lớp, đánh giá học sinh
C.Mức độ tiến bộ của học sinh qua từng thời kì và cả năm căn cứ vào tỉ lệ xếp loại học lực và hạnh kiểm.
D.Cả 3 nội dung trên
Câu 24. “Đoàn kết , giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các qui định nghề nghiệp .Quan hệ - ứng xử đúng mực gần gũi với nhân dân và phụ huynh , đồng nghiệp và nghười học , kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật ” là nội dung trong điều mấy của qui định về đạo đức nghề giáo của BGDĐT?
A.Điều 5.
B.Điều 7
C.Điều 6
D.Điều 8
Câu 25.Để chèn âm thanh vào trong 1 SLIDE ta thực hiện
A.Insert/Sound from file
B.Insert/Sound/Sound from file
C.Insert/Movies and sound/Sound from file
D.Insert/movies and sound/Sound
Câu 26 nội dung của công văn 3040 BGDĐT – TCCB là gì
A.Qui chế đánh giá xếp loại giáo viên
B.Qui chế đánh giá xếp loại học sinh
C.Hướng dẫn một số điều trong qui chế đánh giá xếp loại giáo viên
D.Hướng dẫn thực hiện một số điều trong quyết định 16/2008/QĐBGDĐT
Câu 27.Trong WORD để tạo tiêu đề trên và dưới cho văn bản ta thực hiện
A.Edit/Header and Footer
B.View/Header
C.View/Header and Footer
D.View/Normal
Câu 28.Trong điều 14 xét lên lớp hoặc không được lên lớp của qui chế đánh giá xếp loại học sinh nếu học sinh được lên lớp thì cần đủ các điều kiện nào sau đây
A.Hạnh kiểm học lực từ TB trở lên và không nghỉ học quá 45 ngày
B.Nghỉ quá 45 ngày
C.Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên
D.Học lực xếp loại trung bình trở lên.
Câu 29 Trong qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS kèm theo CV 40/2006/QĐBGD ĐT có mấy chương và bao nhiêu điều?
A.4 chương và 21 điều
B.5 chương và 22 điều
C.6 chương và 23 điều
D.7 chương và 24 điều
Câu 30 .Để chạy chương trình Powerpoin ta sử dung phím tắt nào ?
A.F5
B.F3
C.F4
D.F2
Câu 31.Về tiêu chí đánh giá việc bồi dưỡng tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ được qui định cụ thể như thế nào trong công văn 3040/BGDĐT –TCCB
A.Tham gia các hoạt động chuyên môn trường – tổ
B.Tham gia các lớp bồi dưỡng CMNV hằng năm theo yêu cầu của các cấp
C.Tham gia học tập để đạt chuẩn và nâng cao trình độ
D.Cả 3 câu trên
Câu 32.Người điều khiển xe moto,xe gắn máy trên đường mà độ cồn vượt quá bao nhiêu thì cấm ?
A.Nồng độ cồn vượt quá 025mg/1 lít khí thở
B.Nồng độ cồn vượt quá 020mg/1 lít khí thở
C.Nồng độ cồn vượt quá 015mg/1 lít khí thở


Câu 33.Trong điều 41 của điều lệ trường THCS các hành vi sau đây học sinh không được làm?
A.Xúc phạm danh dự giáo viên công nhân viên,người khác
B.Gian lận trong kiểm tra thi cử
C.Đánh nhau gây rối trật tự an ninh trong nhà trường
D.Hút thuốc uống rượu bia trong nhà trường
E.Cả 3 ý trên
Câu 34.Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có biển báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu nào?
A.Báo hiệu cố định
B.Báo hiệu tạm thời
Câu 35.Điều 13 của QCĐG XẾP LOẠI HỌC SINH nếu được điểm trung bình hịc kì hoặc điểm TBCN đạt mức loại giỏi nhưng do điểm trung bình của một môn học phải xuống loại yếu hoặc kém thì được điều chỉnh xếp loại gì:
A.Giỏi
B.Khá
C.Trung bình
D.Yếu
Câu 36.Điều 4 trong qui chế đánh giá xếp loại học sinh THCS khuyết điểm sau học sinh vi phạm là:”Gian lận trong học tập và kiểm tra thi cử sẽ xếp loại gi” ?
A.Khá
B.Yếu
C.Trung bình
D.Kém
Câu 37 .Qui trình đánh giá giáo viên theo chuẩn điều 3 sẽ tiến hành theo mấy bước?
A.Bước 1 giáo viên tự đánh giá xếp loại
B.Bước 2 tổ chuyên môn đánh giá xếp loại
C.Bước 3 hiệu trưởng đánh giá xếp loại
D.Cả 3 bước trên
Câu 38. Không hút thuốc uống rượu bia trong công sở trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường. Là nội dung của điều mấy của quyết định 16/2008/QĐBGDĐ
A.Điều 4
B.Điều 6
C.Điều 5
D.Điều 7

Câu 39.Chủ đề năm học 2010- 2011 là
A.Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới quản lí tài chính
B.Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục
C.Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
D.Năm học đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Câu 40 .Điều 39 trong điều lệ trường THCS học sinh có mấy quyền?
A.4
B.6
C.5
D.7


 
Gửi ý kiến