Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: St
Người gửi: Nguyễn Xuân Hóa
Ngày gửi: 07h:50' 10-10-2018
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Nêu cú pháp:
Khai báo biến.
Gán giá trị cho biến.
Khai báo hằng.
Khai báo biến: Var : ;
Khai báo hằng: Const =;
Gán giá trị cho biến: Tên biến:= Biểu thức cần gán giá trị cho biến;
Tính diện tích S của hình tròn có bán kính R.
(R là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím).
t:=a/b;
(với a, b là 2 số nguyên)
4
1
2
3
2. Hãy cho biết kiểu dữ liệu của các biến
cần khai báo dưới đây:
c:= a mod b; d:= a div b;
(với a, b là 2 số nguyên)
 Var R: integer; S: real;
 Var a, b, c, d: integer;
 Var a, b: integer; t: real;
X:= ‘Ha Noi’;
 Var X: string;
Bài thực hành 3
KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN
Các kiểu dữ liệu trong Pascal
Cốc A
Cốc B
Bài toán nhanh
Cốc A chứa nước màu đỏ, cốc B chứa nước màu xanh. Làm thế nào để tráo đổi cốc A chứa nước màu xanh, cốc B chứa nước màu đỏ?
Bài toán nhanh
Cốc A
Cốc B
Cốc C
1. Lấy một cốc C rỗng có thể tích như cốc A và B
2. Đổ nước màu đỏ của cốc A sang cốc c
Cốc A
Cốc B
Cốc C
Bài toán nhanh
3. Đổ nước màu xanh của cốc B sang cốc A
Cốc A
Cốc B
Cốc C
Bài toán nhanh
Bài toán nhanh
4. Đổ nước màu đỏ của cốc C sang cốc B
Cốc A
Cốc B
Cốc C
Bài 1
BÀI TOÁN
Viết chương trình Pascal nhập các số nguyên x và y từ bàn phím, in giá trị của x và y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của x và y rồi in lại ra màn hình giá trị của x và y.
Nhập các số nguyên x và y từ bàn phím.
In giá trị của x và y ra màn hình
Hoán đổi giá trị của x và y.
In lại giá trị của x và y ra màn hình.
x
y
z
(1)
(2)
(3)
Hoán đổi giá trị của 2 biến x và y
Z:=X;
X:=Y;
Y:=Z;
(2)
Hoán đổi giá trị của 2 biến x và y
Z:=Y;
Y:=X;
X:=Z;
Viết chương trình Pascal nhập các số nguyên x và y từ bàn phím, in giá trị của x và y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của x và y rồi in lại ra màn hình giá trị của x và y.
2 phần
Phần khai báo
Khai báo tên chương trình
Khai báo thư viện
Khai báo biến
Phần thân
begin
End.
Readln
Program hoan_doi;
Uses Crt;
Var X, Y : Integer;
Begin
Writeln( ‘ chuong trinh hoan doi gia tri’ );
Write( ‘Nhap x’ ); Readln(x);
Write( ‘Nhap y’ ); Readln(y);
Writeln( ‘x = ’ , x , ’y =’ , y);
Z:= X;
X:= Y;
Y:= Z;
Writeln( ‘x = ’ , x , ’y =’ , y);
Readln
End.

, Z
Câu 2
Viết chương trình nhập vào tổng số giây. Hãy chuyển đổi và viết ra số thời gian dưới dạng giờ:phút:giây.
Bài tập về nhà
1
30
5130 s
Ví dụ
25
Gợi ý:
Tính giờ: lấy số giây chia cho 3600 (kết quả là phần nguyên)
Gán số dư sau khi tính giờ (lấy phần dư của phép chia cho 3600)
Tính phút: lấy số dư vừa gán chia cho 60
Gán số dư mới: số dư trước chia cho 60 (lấy phần dư của phần dư trước chia cho 60)
Tính giây chính là số dư mới.
Chương trình
TỔNG KẾT
Cú pháp khai báo biến trong Pascal
Var : ;
Cú pháp lệnh gán trong Pascal
:=;
Lệnh read() hay readln(): sau khi nhập dữ liệu cần nhấn phím enter để xác nhận.
Nội dung chú thích nằm trong cặp dấu { và } được bỏ qua khi dịch chương trình.
Thank You for watching!
Avatar

Video các bài giảng có tại đây: http://tiny.cc/tuhoctinhoc8

 
Gửi ý kiến