Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

bài thực hành tổng hợp Access hk1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tham khảo + bài hs thuyết trình nhóm
Người gửi: Phạm Vân Thái
Ngày gửi: 17h:08' 31-03-2013
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 213
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG
ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH
CỦA NHÓM 1 - LỚP 12VS
TIN HỌC
BÀI THUYẾT TRÌNH VỀ PHẦN MỀM
QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA
MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
I. Giới thiệu
II. Nội dung
1. Table
2. Query
3. Form
4. Report
III. Mở rộng
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
Giới thiệu:
Để việc quản lý các cơ sơ dữ liệu tốt hơn, Microsoft Access giúp người dùng xây dựng các phần mềm quản lý.

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
Phần mềm quản lý buôn bán của một vườn hoa Đà Lạt bằng phần mềm Access giúp người chủ sử dụng tạo lập các cơ sở dữ liệu về loại hoa bán ra, khách hàng, hóa đơn bán ra của từng loại: lưu trữ chúng trên các thiết bị nhớ dưới dạng bảng (table), mẫu hỏi (query), biểu mẫu (form), báo cáo (report)... và cho phép người dùng kiểm tra, cập nhập, tạo và in các báo cáo thống kê, tổng kết, tính toán, …và các câu hỏi khai thác dữ liệu giải quyết các bài toán quản lý
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
Các câu hỏi khai thác thường gặp:
Danh sách các khách hàng, hóa đơn, các loại hoa bán ra?
Danh sách khách hàng của một loại hoa bán ra nào đó?
Các khách hàng mua một mặt hàng nào đó?
Hóa đơn mua hàng của một khách hàng nào đó?
Số tiền thu vào của mỗi loại hoa?
Số lượng bán ra của mỗi loại hoa?
Danh sách mua hàng của một khách hàng nào đó?
Thống kê số lượng bán ra của một loại hoa nào đó?
Lượng tiền thu vào theo các năm?
Loại hoa bán chạy nhất trong năm?
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
II) Nội dung:
Table:
a) Thiết kế bảng
- Bảng dữ liệu (table) là một thành phần quan trọng của cơ sở dữ liệu.
- Các bảng chứa toàn bộ dữ liệu mà người dùng cần để khác thác.
- Một bảng dữ liệu gồm các thành phần:
Tên bảng
Tên các trường dữ liệu
Trường khóa
Bảng ghi
Tập hợp các thuộc tính cần thiết cho mỗi trường dữ liệu và tập hợp các bảng ghi.
- Để xây dựng phần mềm quản lý buôn bán cho một vườn hoa cần xây dựng 3 bảng: MAT_HANG_HOA, KHACH_HANG, HOA_DON

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
1. Table
b) Cấu trúc bảng:
Bảng:MAT_HANG
Đặt tên: MAT_HANG
Chức năng: Cập nhập, lưu trữ thông tin các loại hoa bán ra thị trường, giá cả mỗi loại, mã số mặt hàng mỗi loai hoa; là cơ sở dữ liệu để giải quyết các câu hỏi khai thác.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
Cấu trúc bảng MAT_HANG :
Gồm các trường:
+ Ma_mat_hang: Text, field size: 10, bắt buộc, không rỗng.
+ Ten_loai_hoa: Text, bắt buộc, không rỗng.
+ Don_gia: Number, bắt buộc, không rỗng.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
Bảng: KHACH_HANG
Đặt tên: KHACH_HANG
Chức năng: Cập nhập, lưu trữ thông tin về khách hàng như: mã khách hàng, tên khách hàng và địa chỉ liên lạc; là cơ sở dữ liệu để giải quyết các câu hỏi khai thác.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
Cấu trúc bảng KHACH_HANG:
Gồm các trường:
+ Ma_khach_hang: Text, field size: 10, bắt buộc, không rỗng.
+ Ten_khach_hang: Text, bắt buộc, không rỗng.
+ Dia_chi: Text, bắt buộc, không rỗng.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
Bảng: HOA_DON
- Đặt tên: HOA_DON
- Chức năng: Cập nhập, lưu trữ thông tin về hóa đơn như: mã số hóa đơn, mà khách hàng, mã mặt hàng, số lượng, ngày giao hàng,…; là cơ sở giải quyết các câu hỏi khai thác.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
- Cấu trúc bảng HOA_DON:
Gồm các trường:
+ Ma_so_hoa_don: Text, field size: 10, bắt buộc, không rỗng.
+ Ma_khach_hang: Text, field size: 10, bắt buộc, không rỗng.
+ Ma_mat_hang: Text, field size: 10, bắt buộc, không rỗng.
+ So_luong: Number, field size: byte, bắt buộc.
+ Ngay_giao_hang: Date/Time, bắt buộc.
c). Liên kết bảng:
- Để khắc phục nhược điểm khi lập cơ sở dữ liệu: dư thừa dữ liệu, không đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu; đồng thời lấy được các thông tin tổng hợp thì cần có sự liên kết giữa các bảng.
- Để làm phần mềm quản lý buôn bán của vườn hoa cần liên kết bảng như sau:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
d) Nhập dữ liệu:
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
2. Query
Query dựa vào liên kết bảng giúp ta có thể thống kê giữ liệu, nhóm và lựa chọn các bản ghi của nhiều bảng theo các điều kiện cho trước.
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
3. Form
Form giúp hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận tiên để xem, nhập, sủa dữ liệu và thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BUÔN BÁN CỦA MỘT VƯỜN HOA ĐÀ LẠT BẰNG PHẦN MỀM ACCESS
4. Report
No_avatarf

hYXấu hổ

\

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓