Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 13. Bài toán dân số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Co Nhu
Ngày gửi: 14h:52' 24-11-2017
Dung lượng: 7.9 MB
Số lượt tải: 355
Số lượt thích: 0 người
Bài toán Dân Số
Chào Mừng các thầy cô giáo về dự giờ
Môn Văn: Lớp 8A3+8A4
kiểm tra bài cũ
Nêu tác hại của ôn dịch thuốc lá đối với sức khỏe con người ?
Nếu trong gia đình có người hút thuốc lá thì em sẽ làm gì?
kiểm tra bài cũ
Hãy chọn ý đúng nhất:
Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh ung thư vòm họng và ung thư phổi là do đâu?
A. Do uống rượu
B. Do hút thuốc lá
C. Do uống nước lã
Câu 2. Câu: Tôi hút, tội bị bệnh, mặc tôi thuộc loại câu nào?
A. Câu đơn
B. Câu đặc biệt
C. Câu ghép
Dòng người tị nạn ở châu Phi

Ngữ văn 8
Ti?t 49
BI TON DN S?
Thỳy An
i. Tèm hiểuchung
2. Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt
1. Đọc và tìm hiểu chú thích
Bài toán dân số thuộc kiểu văn bản nào

Ngữ văn 8
Tiết 49
BI TON DN S?
Thỳy An
i. Tèm hiểuchung
2. Kiểu văn bản và phương thức biểu đạt
1.Đọc và tìm hiểu chú thích.
+ Phần mở bài: Từ đầu đến " sáng mắt ra": Nêu vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đỡnh.
+ Thân bài: Tiếp đến " ô thứ 31 của bàn cờ": Làm rõ vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đỡnh.
+ Kết bài: Còn lại: L?i khuy?n ngh? kh?n thi?t
3. Bố cục:
Gia đình có 8 người con
Gia đình có 18 người con
II. Đọc-hiểu văn bản.
1. Vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đỡnh
Dân số là số nguười sinh sống trên phạm vi một quốc gia, một châu lục hay toàn cầu.
Kế hoạch hóa gia đình: Sinh d? cú k? ho?ch. Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên có từ 1 đến 2 con.
II. Đọc-hiểu văn bản.
1. Vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình

Em hiểu như thế nào về từ “Dân số” và cụm từ “Kế hoạch hóa gia đình” ?
Bài toán dân số được đặt ra từ bao giờ?
Theo em ai đã sáng mắt ra?Em hiểu thế nào về cụm từ sáng mắt ra ?
Cách nêu vấn đề ở đây có tác dụng gì đối với người đọc?
2. Làm rõ vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đỡnh
* Vấn đề dân số đuược nhỡn nhận từ một bài toán cổ. ( Đó là câu chuyện.kinh khủng biết nhường nào! )
* Vấn đề dân số được tính toán từ một chuyện trong Kinh Thánh. ( Bây giờ.không quá 5%)
* Vấn đề dân số được nhìn nhận từ thực tế sinh sản của con người. ( Trong thực tế .ô thứ 34 của bàn cờ )
Vấn đề dân số và kế hoạch
hóa gia đình được làm
sáng tỏ thông qua những
nội dung nào?
II.Đọc-hiểu văn bản.
2. Làm rõ vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình
a. Vấn đề dân số được nhỡn nhận từ một bài toán cổ.
- Có một bàn cờ gồm 64 ô.
- Đặt 1 hạt thóc vào ô thứ nhất, ô thứ hai đặt 2 hạt, các ô tiếp theo cứ thế nhân đôi.
- Tổng số thóc thu được có thể phủ khắp bề mặt Trái đất.
Câu chuyện kén rể:
Dựa vào ý thứ nhất của phần thân bài, em hãy kể tóm tắt câu chuyện kén rể của nhà thông thái?
Người viết dẫn câu chuyện xưa nhằm mục đích gì?
Đoạn văn này tác giả đã sử dụng phương thức biểu đạt nào?
16
32
64
128

II. D?c-hi?u van b?n.
2. Làm rõ vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đinh
a. Vấn đề dân số đưuợc nhỡn nhận từ một bài toán cổ.
b. Vấn đề dân số đuược tính toán từ một chuyện trong Kinh Thánh.
- Lúc đầu Trái đất chỉ có hai người ( A-đam và E-va).
- Nếu mỗi gia đỡnh chỉ sinh hai con thì đến năm 1995 dân số Trái đất là 5,63 tỉ.
- So với bài toán cổ con số này đã xấp xỉ ở ô thứ 33 của bàn cờ.
Tóm tắt nội dung vấn đề dân số được tính toán từ một chuyện trong kinh thánh?
Em có nhận xét gì
về cách lập luận
của tác giả trong
đoạn văn này ?
c. Vấn đề dân số đưuợc nhỡn nhận từ thực tế sinh sản của con ngưuời.
ii. đọc - hiểu nội dung vAn bản
2. Làm rõ vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia dỡnh
a. Vấn đề dân số đưuợc nhỡn nhận từ một bài toán cổ.
b. Vấn đề dân số đưuợc tính toán từ một chuyện trong Kinh Thánh.
Tỷ lệ sinh con của phụ n? một số nUước
=> Nh?ng nưuớc có tỷ lệ sinh con cao thuộc châu Phi, châu á ( Trong đó có Việt Nam )
16
32
64
128
5,63 tỉ người
33
34
7 tỉ người
 Ñöa ra con soá cuï theå, so saùnh laøm noåi baät vaán ñeà troïng taâm: Gia taêng daân soá laø heát söùc nhanh choùng.
BÀI TOÁN CỔ
BÀI TOÁN DÂN SỐ
- Khởi điểm: 1 hạt thóc.
- Chỉ có hai người (A-đam và Ê-va).
- Năm 1995: Dân số trái đất: 5,63 tỉ.
? Xấp xỉ ô thứ 33 của bàn cờ.
Số thóc tăng theo cấp số nhân
? phủ khắp bề mặt trái đất.
- Năm 2015: 7 tỉ người ? ô thứ 34 của bàn cờ.
=> Töôûng ít maø laïi raát nhieàu
Đất chật, người đông
Nghèo đói
TH?O LU?N:

Theo em, dân số tang nhanh sẽ có tác động nhuư thế nào đến sự phát triển của xã hội?
Bựng n?
dõn s?
Kinh t? kộm
phỏt tri?n
Nghốo nn,
L?c h?u
Dõn trớ th?p
ii. đọc - hiểu nội dung văn bản
3. L?i kờu g?i kh?n thi?t
Trong phần kết bài
tác giả đã kêu gọi,
khuyến cáo điều gì?
Muốn tồn tại con
người phải làm gì?
Em có nhận xét gì về cách kết thúc vấn đề của tác giả?
Việc đưa ra các con số về tỉ lệ sinh con của phụ nữ ở một số nước nhằm mục đích :
- Phụ nữ có thể sinh nhiều con. ( Việt Nam là 3,7 )
- Các nước chậm phát triển lại càng sinh nhiều con.
( Châu Phi, Châu Á )
Từ đó, có thể rút ra kết luận là giữa sự gia tăng dân số và sự phát triển xã hội có mối quan hệ mật thiết. Sự bùng nổ dân số sẽ dẫn tới đói nghèo, lạc hậu, kinh tế kém phát triển, văn hóa, giáo dục không được nâng cao … Ngược lại, khi kinh tế, văn hóa, giáo dục kém phát triển thì sẽ không thể khống chế được sự bùng nổ và gia tăng dân số.
Thảo luận:
Theo em con đường nào là con đường tốt nhất để hạn chế sự gia tăng dân số? Vì sao?
Trả lời:
Đẩy mạnh giáo dục là con đường tốt nhất để hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số bởi lẽ nó giúp mọi người hiểu ra nguy cơ mà bùng nổ và gia tăng dân số đem lại.
Thảo luận:
Là một học sinh, em sẽ làm gì góp phần hạn chế sự gia tăng dân số?
Là tuyên truyền viên
Am hiểu về sự sinh sản của con người, giữ gìn và bảo vệ sức khỏe sinh sản của bản thân.
3/ Nghệ thuật :
- Sử dụng đầy đủ các phương pháp
thuyết minh.
- Lập luận chặt chẽ.
- Ngôn ngữ khoa học, giàu sức thuyết
phục.
4/ Ý nghĩa văn bản :Văn bản nêu lên vấn đề thời sự của đời sống hiện đại:Dân số và tương lai của dân tộc,nhân loại.
III/ Tổng kết : Ghi nhớ SGK/ 132
Hưu?ng d?n v? nh
- Học bài, chuẩn bị bài soạn tiếp theo.
-Th?ng kờ t? l? gia tang dõn s? ? xúm em trong 2 nam qua.(ớt nh?t l 5 h? gia dỡnh)
Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc !
Chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi !
 
Gửi ý kiến