Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đức Lâm
Ngày gửi: 18h:31' 14-04-2019
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
TIẾT HỌC HÔM NAY
Lớp 3
Giáo sinh : Cầm Đức Lâm

Môn : Toán
Năm học : 2018- 2019
Bài mới
Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2019
Toán
Bài toán 1: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can.
Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong?
35l
Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 :7 = 5 (l)
Đáp số: 5l mật ong.
Bước rút về đơn vị : là tìm giá trị của 1 phần trong các phần bằng nhau .
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2019
Toán
Bài toán 1:Có 35l mật ong chia đều vào 7 can . Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong?
Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (l)
Đáp số : 5l mật ong.
Bài toán 2: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có mấy lít mật ong?
Tóm tắt:
7 can:
35l
2 can:
.…l ?
Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 :7 = 5 (l)
Đáp số: 10l mật ong.
Số lít mật ong trong hai can là:
5 x 2 = 10 (l)
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Tóm tắt:
7 can:
35l
2 can:
…l ?
Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (l)
Đáp số: 10l mật ong.
Số lít mật ong trong 2 can là:
5 x 2 = 10 (l)
Bài toán 2: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có mấy lít mật ong?
Khi giải “ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” thường tiến hành theo 2 bước.
* Bước 1: Tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau
* Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau
( thực hiện phép chia)
( thực hiện phép nhân)
Tìm giá trị của 1 phần
Tìm giá trị của nhiều phần
Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2019
Toán
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2019
Toán
Bài toán 1 : Có 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong ?
Bài giải
35 : 7 = 5 (l)
Đáp số : 5l mật ong.
Số lít mật ong trong mỗi can là :
Tóm tắt:
7 can :
35l
2 can :
…l ?
Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (l)
Đáp số: 10l mật ong.
Số lít mật ong trong hai can là:
5 x 2 = 10 (l)
Bài toán 2 : Có 35l mật ong chia đều vào 7 can . Hỏi 2 can có mấy lít mật ong ?
Khi giải “Bài toán có liên quan đến rút về đơn vị”thường tiến hành qua mấy bước?
Đó là những bước nào?
Khi giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị “ thường tiến hành theo 2 bước :
* Bước 1 : Tìm giá trị một phần ( thực hiện phép chia )
* Bước 2 : Tìm giá trị nhiều phần đó ( thực hiện phép nhân )
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2019
Toán
Tóm tắt:
7 can :
35l
2 can :
…l ?
Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là :
35 : 7 = 5 (l)
Đáp số : 10l mật ong.
Số lít mật ong trong hai can là :
5 x 2 = 10 (l)
Bài toán 2: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can . Hỏi 2 can có mấy lít mật ong ?
Khi giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị “ thường tiến hành theo 2 bước:
Bước 1: Tìm giá trị một phần(thực hiện phép chia)
Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần đó (thực hiện phép nhân)
Thực hành
Bài 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc?
SGK/128
Tóm tắt:
4 vỉ : 24 viên
3 vỉ : …viên ?
Bài giải
Số viên thuốc trong mỗi vỉ là:
24 : 4 = 6 (viên)
Số viên thuốc trong ba vỉ là:
6 x 3 = 18 (viên)
Đáp số: 18 viên thuốc.
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2019
Toán
SGK/128
Tóm tắt:
7 can:
35l
2 can:
…l ?
Bài giải
Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 :7 = 5 (l)
Đáp số: 10l mật ong
Số lít mật ong trong hai can là:
5 x 2 = 10 (l)
Bài toán 2: Có 35l mật ong chia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có mấy lít mật ong?
Khi giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị “ thường tiến hành theo 2 bước:
Bước 1: Tìm giá trị một phần(thực hiện phép chia)
Bước 2: Tìm giá trị nhiêu phần đó (thực hiện phép nhân)
Thực hành
Bài 1
Bài 2: Có 28kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gao?
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2019
Toán
SGK/128
Thực hành
Bài 2: Có 28kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gao?
Tóm tắt:
7 bao : 28kg
5 bao : …kg ?
Bài giải
Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao là:
28 : 7 = 4 (kg)
Số ki-lô-gam gạo trong năm bao là:
4 x 5 = 20 (kg)
Đáp số: 20 kg gạo.
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Củng cố
Thứ ba ngày 12 tháng 03 năm 2019
Toán
Khi giải “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị “ thường tiến hành theo 2 bước:
* Bước 1: Tìm giá trị một phần (thực hiện phép chia)
* Bước 2:Tìm giá trị nhiều phần đó (thực hiện phép nhân)
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Chia sẻ kiến thức bài toán liên quan đến rút về đơn vị với người thân.
Về nhà
 
Gửi ý kiến