Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Bài toán và thuật toán

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hoàng Minh
Ngày gửi: 22h:48' 23-02-2017
Dung lượng: 770.7 KB
Số lượt tải: 163
Số lượt thích: 0 người

Xin kính chào qúy thầy cô và các bạn
học sinh thân mến
Nay em xin làm bài KT 15`
với 3 chủ đề:

Họ và Tên: Phạm Hoàng Minh
Lớp 10C4 - 22


Đề bài và chú thích
BT 1: Tìm GTLN của một dãy số nguyên từ a1 đến an gồm n sớ
BT 2: Nhập 2 số nguyên dương. Tìm Ư CLN của 2 số đó
BT 3: Nhập số tuổi cha và con (cha > 2*con và cha >= con +25)
đi hướng này
không đi hướng này

BT 1: Tìm GTLN của một
dãy số nguyên từ a1 đến an gồm n số
4
Nhập n, a1 đến an
i  2 , Max  a1
i ≤ n
Xuất ra Max, kết thúc
S
Max < ai
Đ
Max  a1
Đ
i  i + 1
S
BT 1
5
Nhập n = 6, a1 = 121; a2 = 145; a3 = 82; a4 = 89; a5 = 752; a6 = 456
i  2 , Max  a1
i ≤ n
Xuất ra Max, kết thúc
S
Max < ai
Đ
Max  ai
Đ
i  i + 1
S
VD 1
a1 = 121
Max  145
2 ≤ 6
121 < 145
i  2 +1
Lần 1
6
Nhập n = 6, a1 = 121; a2 = 145; a3 = 82; a4 = 89; a5 = 752; a6 = 456
i  2 , Max  a1
i ≤ n
Xuất ra Max, kết thúc
S
Max < ai
Đ
Max  ai
Đ
i  i + 1
S
VD 1
3 ≤ 6
145 < 82
i  3 +1
Lần 2
7
Nhập n = 6, a1 = 121; a2 = 145; a3 = 82; a4 = 89; a5 = 752; a6 = 456
i  2 , Max  a1
i ≤ n
Xuất ra Max, kết thúc
S
Max < ai
Đ
Max  ai
Đ
i  i + 1
S
VD 1
4 ≤ 6
145 < 89
i  4 +1
Lần 3
8
Nhập n = 6, a1 = 121; a2 = 145; a3 = 82; a4 = 89; a5 = 752; a6 = 456
i  2 , Max  a1
i ≤ n
Xuất ra Max, kết thúc
S
Max < ai
Đ
Max  ai
Đ
i  i + 1
S
VD 1
Max  752
5 ≤ 6
145 < 752
i  5 +1
Lần 4
9
Nhập n = 6, a1 = 121; a2 = 145; a3 = 82; a4 = 89; a5 = 752; a6 = 456
i  2 , Max  a1
i ≤ n
Xuất ra Max, kết thúc
S
Max < ai
Đ
Max  ai
Đ
i  i + 1
S
VD 1
6 ≤ 6
752 < 456
i  6 +1
Lần 5
10
Nhập n = 6, a1 = 121; a2 = 145; a3 = 82; a4 = 89; a5 = 752; a6 = 456
i  2 , Max  a1
i ≤ n
Max = 752, kết thúc
S
Max < ai
Đ
Max  ai
Đ
i  i + 1
S
VD 1
7 ≤ 6
Lần 6
Max = 752
BT 2: Nhập vào 2 số nguyên dương.
Tìm ƯCLN của 2 số
12
Nhập a, b
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
13
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 1
336 = 435
b  435 – 336
336 > 435
14
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 2
336 = 99
a  336 – 99
336 > 99
15
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 3
237 = 99
a  237 – 99
237 > 99
16
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 4
138 = 99
a  138 – 99
138 > 99
17
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 5
39 = 99
b  99 – 39
39 > 99
18
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 6
39 = 60
b  60 – 39
39 > 60
19
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 7
39 = 21
a  39 – 21
39 > 21
20
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 8
18 = 21
b  21 – 18
18 > 21
21
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 9
18 = 3
a  18 – 3
18 > 3
22
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 10
15 = 3
a  15 – 3
15 > 3
23
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 11
12 = 3
a  12 – 3
12 > 3
24
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 12
9 = 3
a  15 – 3
9 > 3
25
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = a Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 13
6 = 3
a  6 – 3
6 > 3
26
Nhập a = 336; b = 435
a = b
ƯCLN = 3 Kết thúc
Đ
a > b
S
a  a – b
Đ
b  b – a
S
BT 2
Lần 14
3 = 3
BT 3: Nhập số tuổi của cha và con
(ĐK: tuổi cha bằng 2 lần con và
tuổi cha lớn hơn tuổi con ít nhất 25 tuổi)
28
Nhập cha, con
Cha ≠ 2 con
Xuất ra sonam, kết thúc
S
cha ≥ con + 25
cha > con * 2
Đ
cha  cha +1
con  con +1
sonam  sonam +1
Đ
sonam  0
S
BT 3
29
Nhập cha = 46 con = 26
Cha ≠ 2 con
Xuất ra sonam, kết thúc
S
cha ≥ con + 25
cha > con * 2
Đ
cha  cha +1
con  con +1
sonam  sonam +1
Đ
sonam  0
S
VD 3a
46 ≥ 26 + 25
46 > 26 * 2
30
Nhập cha = 43 con = 19
cha ≠ 2 * con
Xuất ra sonam, kết thúc
S
cha ≥ con + 25
cha > con * 2
Đ
cha  cha +1
con  con +1
sonam  sonam +1
Đ
sonam  0
S
VD 3b
43 ≥ 19 + 25
43 > 19 * 2
cha  43 + 1
con  19 + 1
sonam  0 + 1
43 ≠ 2 * 19
Lần 1
31
Nhập cha = 43 con = 19
cha ≠ 2 * con
Xuất ra sonam, kết thúc
S
cha ≥ con + 25
cha > con * 2
Đ
cha  cha +1
con  con +1
sonam  sonam +1
Đ
sonam  0
S
VD 3b
cha  44 + 1
con  20 + 1
sonam  1 + 1
44 ≠ 2 * 20
Lần 2
32
Nhập cha = 43 con = 19
cha ≠ 2 * con
Xuất ra sonam, kết thúc
S
cha ≥ con + 25
cha > con * 2
Đ
cha  cha +1
con  con +1
sonam  sonam +1
Đ
sonam  0
S
VD 3b
cha  45 + 1
con  21 + 1
sonam  2 + 1
45 ≠ 2 * 21
Lần 3
33
Nhập cha = 43 con = 19
cha ≠ 2 * con
Xuất ra sonam, kết thúc
S
cha ≥ con + 25
cha > con * 2
Đ
cha  cha +1
con  con +1
sonam  sonam +1
Đ
sonam  0
S
VD 3b
cha  46 + 1
con  22 + 1
sonam  1 + 1
46 ≠ 2 * 22
Lần 4
34
Nhập cha = 43 con = 19
cha ≠ 2 * con
Xuất ra sonam, kết thúc
S
cha ≥ con + 25
cha > con * 2
Đ
cha  cha +1
con  con +1
sonam  sonam +1
Đ
sonam  0
S
VD 3b
cha  47 + 1
con  23 + 1
sonam  1 + 1
47 ≠ 2 * 23
Lần 5
35
Nhập cha = 43 con = 19
cha ≠ 2 * con
Xuất ra sonam, kết thúc
S
cha ≥ con + 25
cha > con * 2
Đ
cha  cha +1
con  con +1
sonam  sonam +1
Đ
sonam  0
S
VD 3b
48 ≠ 2 * 24
Lần 6

Xin cảm ơn quý thầy cô và
các bạn học sinh đã xem

Họ và Tên: Phạm Hoàng Minh
Lớp 10C4 - 22


 
Gửi ý kiến