Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nghĩa
Ngày gửi: 10h:23' 07-12-2012
Dung lượng: 842.0 KB
Số lượt tải: 1094
Số lượt thích: 0 người
? Nhắc lại công thức vận tốc, phương trình tọa độ của chuyển động thẳng đều và chuyển động rơi tự do.
? Biểu thức của định luật II Niu-tơn dưới dạng vectơ.
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Phương pháp toạ độ
gồm 4 bước
Bước 1: Chän hÖ to¹ ®é thÝch hîp
Bước 2: Ph©n tÝch chuyÓn ®éng
Bước 3: Khảo sát chuyển động thành phần trên trục toạ độ
Bước 4: Xỏc d?nh chuy?n d?ng c?a v?t
Bài 15:
Bài toán về chuyển động ném ngang
Nội dung:
Khảo sát chuyển động ném ngang
Xác định chuyển động của vật
Thí nghiệm kiểm chứng
I. Khảo sát chuyển động ném ngang:
HÃY QUAN SÁT
Bài toán: Khảo sát chuyển động của 1 vật M bị ném theo phương ngang với vận tốc vo từ một điểm O có độ cao h so với mặt đất (bỏ qua sức cản của không khí).


Mặt đất
Mx
My
Khi rơi, vật chịu tác dụng của những lực nào? Chuyển động đó có phải chuyển động rơi tự do không? Vì sao?
1
Với bài toán này ta nên chọn hệ toạ độ nào là thích hợp nhất? Vì sao?
3
2
Các đại luượng ban đầu của Mx là:

KL: Theo phuương Ox:
Mx chuyển động thẳng đều
Các đại luượng ban đầu của My là:KL: Theo phưuơng Oy:
My chuyển động rơi tự do.
3.Xác định các chuyển động thành phần:

Hãy áp dụng định luật II Niu-tơn theo mỗi trục tọa độ để tìm gia tốc ax, ay của hai chuyển động thành phần?
Công thức vận tốc của Mx:

Phưuơng trình chuyển động của Mx: (1)
Công thức vận tốc của My:

Phuương trình chuyển động của My: (2)
Từ phương trình chuyển động
của hai thành phần, hãy xây dựng
phương trình quỹ đạo của chuyển động thực?
Từ hàm số của y ta có nhận xét gì về quỹ đạo của vật ném ngang
Dạng quỹ đạo:
Quỹ đạo của vật có dạng parabol
Thời gian chuyển động:
Vì thời gian chuyển động của vật ném ngang bằng thời gian chuyển động thành phần nên thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao.
Tầm xa:


L= xmax = v0.t

=>
Tầm xa là quãng đường mà vật chuyển động xa nhất theo phương ngang.
Thí nghiệm xác nhận điều gì?
TN xác nhận : - phương pháp phân tích chuyển động ném ngang như trong bài học là đúng.
- thời gian rơi chỉ phụ thuộc vào độ cao rơi mà không phụ thuộc vào vận tốc v0.
Cho 2 vật ở cùng 1 độ cao h .Cùng lúc 1 vật được ném ngang và 1 vật khác được thả rơi tự do .
Ta thấy 2 vật chạm đất cùng lúc.
Phiếu học tập
Câu hỏi: Có hai vật cùng độ cao h so với mặt đất được ném ngang cùng lúc
1. Chọn câu ĐÚNG :

A. Vật được ném với vận tốc lớn sẽ chạm đất trước
B. Vật được ném với vận tốc nhỏ sẽ chạm đất trước
C. Thời gian vật chạm đất tỉ lệ với khối lượng của vật
D. Thời gian vật chạm đất tỉ lệ với căn bậc 2 của độ cao
2. Chọn câu SAI :
A. Tầm xa của các vật tỉ lệ nghịch với khối lượng khi hai vật được ném đi cùng vận tốc
B. Tầm xa của các vật tỉ lệ với vận tốc được ném
C. Tầm xa tỉ lệ với căn bậc 2 của độ cao
D. Tầm xa phụ thuộc độ cao và vận tốc ban đầu
Câu 2 : Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h=1,25m. Khi rời khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L=1,50m (theo phương ngang).Lấy g= 10m/s2.Thời gian rơi của hòn bi là:
0,35 s
0,125 s
0,5 s
0,25 s
Tính tầm xa của viên bi?
Về nhà
- Ñoïc phaàn em coù bieát SGK trang 88.
- Laøm baøi taäp trong SGK, SBT
- Ñoïc tröôùc baøi thöïc haønh
 
Gửi ý kiến