Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài toán về kim loại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://hcm.edu.vn
Người gửi: Trương Hoàng Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:39' 23-11-2007
Dung lượng: 510.0 KB
Số lượt tải: 303
Số lượt thích: 0 người
Lớp : 12C15
Trân trọng kính chào quý thầy cô
Gv : Đồng Thị Như Thảo
CHỦ ĐỀ
BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI
Hoạt động 1:
(5 phút)

Tổng hợp những phản ứng của kim loại?

Học sinh thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp những phản ứng của kim loại theo các thông tin sau:
Kim loại thể hiện hóa tính đặc trưng gì ?
Tính chất đó thể hiện qua phản ứng với những chất nào ? Em hãy cho phương trình minh họa.
Hoạt động 2:
(10 phút)

Phân loại những phản ứng của kim loại?

Học sinh thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp :
Em có nhận xét gì về sản phẩm phản ứng với mỗi loại chất tác dụng với kim loại?
Từ đó em có thể phân loại các phản ứng của kim loại theo những nhóm nào?
Em hãy thực hiện nhanh bài tập sau:

1.Khi cho Na,Fe,Al lần lượt tác dụng với :
a) H2O b) HCl c) NaOH
2.Khi cho Cu,Al lần lượt tác dụng với :
a) HNO3 đặc nóng
b) H2SO4 đặc nguội
3.Khi cho Fe,Cu ,Al lần lượt tác dụng với: dd CuCl2
Em có nhận xét gì về sản phẩm ở mỗi bài tập trên?

Vậy ta có thể chia các phản ứng kim loại thành những nhóm như thế nào để thực hiện cho bài toán về kim loại?

Em hãy chọn một nhóm trong các nhóm phản ứng của kim loại để tìm cách chung giải quyết bài toán.
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Kim loại ? khí H2
Kim loại ? sản phẩm khử
Kim loại ? kim loại mới
KIM LOẠI
( tác dụng H2O,axit ,bazo)
Khí H2
Em có nhận xét gì về hệ số cân bằng của kim loại và khí H2?
Thảo luận mối liên hệ giữa kim loại vàH2.( 5 phút)
Từ nhận xét trên em hãy cho công thức biểu diễn tổng quát?
LK công thức
Hoạt động 3:
(15 phút)

Áp dụng giải bài toán tạo khí H2

Học sinh thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp :
1-Hòa tan hoàn toàn hợp kim Al-Mg bằng dung dịch HCl dư,thu được 8,96 lít khí (đkc).Nếu cho một lượng hợp kim như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí (đkc).Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim.
LK hướng dẫn
Bài tập 3:
(10 phút)

Áp dụng giải bài toán tạo khí H2

Học sinh thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp :
2)1,53g (Mg,Fe,Zn)
+HCl dư
448ml H2
Tính m ?
muối
LK hướng dẫn
Kim loại ? H2

Áp dụng
KT
Dặn dò: Làm bài tập 23,36,48(đề cương)
XIN TRÂN TRỌNG
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ !!!
Al

Mg
+HCl
H2

H2
+NaOH
H2

x
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
3/2
3/2
0,4
?
?
5,4g Al và 2,4g Mg
Áp dụng 2
Câu 136/161
Tóm tắt
1,53g Mg,Fe,Zn
+HCl dư
448ml H2
Tính m ?
muối
Giải:
Mg
Fe
Zn
+HCl
H2
H2
H2
1,53g
MgCl2
FeCl2
ZnCl2
+
0,02mol
m=1,53
x
x
x
y
y
y
z
z
z
+71.
=2,95g
0,02
KIM LOẠI ( tác dụng axit có tính oxi hóa mạnh)
tạo sản phẩm khử
Khi giải bài toán nếu cho giá trị của kim loại tính lượng sản phẩm khử và ngược lại ,bước đầu em phải làm gì?
Hoạt động 1 (5 phút) :Thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp
Theo em có nhất thiết phải dùng bước này không? Nếu không em đề nghị cách giải khác như thế nào?
Em hãy tìm 2 cách : để tính số mol NO2 thu được khi cho 0,1 mol Cu tác dụng với HNO3 đặc nóng.
Hoạt động 2 (5 phút) :Thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp
Cho kim loại tác dụng với axit ,em hãy tìm mối liên hệ giữa số mol kim loại và số mol axit trong mỗi trường hợp?
a) Al tác dụng HNO3 tạo khí màu nâu
b) Al,Cu lần lượt tác dụng H2SO4 đặc nóng tạo khí SO2
Hoạt động 3 (10 phút) :Thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp
Cho 11g hỗn hợp kim loại Fe và Al tác dụng hoàn toàn với H2SO4 đặc nóng thu được 10,08 lít SO2 (đktc).Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?
Tóm tắt
Fe

Al
+H2SO4
SO2

SO2

11g
10,08 lít
Lk hướng dẫn
Tóm tắt
23,4g(Al,Fe,Cu)
+H2SO4
đặc nóng dư

0,675mol SO2
23,4g (Al,Fe,Cu)
+H2SO4
loãng

0,45mol khí
Tính m ?
mỗi kim loại
Hoạt động 4 (10 phút) :Thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp bài tập 127/160(đề cương SGD)
LK hướng dẫn
Kim loại ? sản phẩm khử
Dặn dò: Làm bài tập 21,37,45 (đề cương)
ne cho =ne nhận
XIN TRÂN TRỌNG
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ !!!
Cu+ HNO3? Cu(NO3)2+ NO2+ H2O
Cu:-2
N: +1
4
2
2
0,1
0,2
0,1
0,2
y
y
? 0,2 = y
Cách 2
Cách 1
AD 2
Al NO2
+HNO3
x y
? 3x = y
Al SO2
+H2SO4 đ
x y
? 3x = 2y
Mg SO2
+H2SO4
x y
+6
+4
? 2x = 2y
+5
+4
+6
+4
Fe

Al
Tóm tắt
Fe
Al
+H2SO4
SO2
SO2

11g
10,08 lít
Giải
x
y
: -3e
: -3e
3x
3y
SO2 ? S: +2e
56x +27y = 11
0,9
?
3x +3y = 0,9
0,45
?
x=0,1
y=0,2
?
Fe:5,6g
Al:2,7g
HĐ 2
Al
Fe
Cu
Giải:
+H2SO4
SO2
SO2
SO2
+H2SO4
đặc nóng
loãng
3/2H2
H2
x
x
y
z
3/2x
y
23,4g
0,45mol
0,675mol
3/2x + y= 0,45
27x +56y+64z=23,4
3x +3y+2z=0,675.2
+6
+4
?
x=0,2
y=0,15
z=0,15
?
Al:5,4g
Fe:8,4g
Cu:9,6g
KT
KIM LOẠI
Kim loại mới
Khi kim loại tác dụng với dung dịch muối tạo kim loại mới. Theo em thì khối lượng kim loại thay đổi như thế nào?
Hoạt động 1 (10 phút) :Thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp
Vì sao có sự thay đổi đó?
Từ nhận xét đó em có thể nêu được công thức chung của sự thay đổi khối lượng kim loại như thế nào.
Hoạt động 2 (10 phút) :Thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp
Câu 127/160
Tóm tắt
Bản Zn
+ddCu(NO3)2
khối lượng giảm 0,01g
Tính m ?
Cu(NO3)2
Hoạt động 3 (5 phút) :Thảo luận nhóm và chia sẻ với lớp
Từ cách giải bài tập trên em có thể tổng quát công thức chung cho dạng bài toán tăng giảm khối lượng không?.
Em có thể thử nghiệm lại công thức của mình dựa vào ví dụ sau.
Bản Al
+ddCu(NO3)2
khối lượng tăng 13,8g
Tính m ?
Cu(NO3)2
( kết quả là 56,4g)
Fe +2AgNO3 ? Fe(NO3)2 + 2Ag
Al +3AgNO3 ? Al(NO3)3 + 3Ag
?
?
Kim loại tan
Kim loại bám
?m
= m -m
tăng
?m
giảm
= m -m
tan bám
bám tan
Hoạt động 4 (5 phút) :tổng kết và nhận xét
Số mol kim loại phản ứng =
?m
?M


Lưu ý:số mol kim loại với hệ số là 1
?M có tính hệ số phản ứng
Bài tập về nhà: bài 16,24,55,10
(đề cương)
Hoạt động 4 (5 phút) :tổng kết và nhận xét
XIN TRÂN TRỌNG
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ !!!
No_avatar
bài viết khá đầy đủ
 
Gửi ý kiến