Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Bài trình chiếu

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Nhinh
Ngày gửi: 17h:23' 09-12-2014
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 683
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Kim Anh)
Nhiệt Liệt Chào Mừng
Quý Thầy, Cô Đến dự Giờ Thăm Lớp
Môn Tin Học 9
Kiểm tra bài cũ
Câu 1/ Phần mềm trình chiếu là gì? Hãy cho biết chức năng chính của phần mềm trình chiếu.
* Phần mềm trình chiếu là gì?
Phần mềm trình chiếu là chương trình máy tính giúp tạo và trình chiếu các bài trình chiếu dưới dạng điện tử
* Chức năng chính của phần mềm trình chiếu.
- Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử.
Trình chiếu các trang chiếu trên toàn bộ màn hình.
Câu 2/ Hãy nêu một vài ứng dụng của phần mềm trình chiếu.
- Trong nhà trường: tạo các bài giảng điện tử phục vụ dạy và học, các bài kiểm tra trắc nghiệm,..
- Sử dụng trong các cuộc họp, hội thảo,..
- Tạo các sản phẩm giải trí
- Tạo và in các tờ rơi, tờ quảng cáo..
BÀI TRÌNH CHIẾU
Tiết 32 - BÀI 9.

Quan sát hình sau:
Trong một bài trình chiếu có phải chỉ có 1 trang chiếu thôi hay không?
Các trang chiếu được sắp xếp như thế nào?
Tiết: 32
Bài 9: BÀI TRÌNH CHIẾU
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Quan sát các hình sau:
Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự và lưu trên máy dưới dạng một tệp.
Bài trình chiếu là gì?
Các trang chiếu
Số thứ tự
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự và lưu trên máy dưới dạng một tệp.
Nội dung trên các trang chiếu có thể là: Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim…
1
3
4
5
2
Tiết: 32
Bài 9: BÀI TRÌNH CHIẾU
Lưu ý: Ta có thể thêm trang chiếu mới vào bất kì vị trí nào, trước hoặc sau một trang chiếu hiện có. Khi đó các trang chiếu được tự động đánh lại số thứ tự từ trạng đầu tiên
Nội dung trên trang chiếu gồm các thành phần nào?
Quan sát hình
Câu 1. Hãy chọn đáp án đúng.
Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu?
A. Văn bản ,Tệp âm thanh, Các đoạn phim
B. Hình ảnh , biểu đồ,các đoạn phim
C. Tệp âm thanh, Các đoạn phim
D. Cả A,B và C
Bài tập vận dụng 1

? Tại sao phải bố trí nội dung trên trang chiếu mục đích để làm gì
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

Việc bố trí nội dung trên trang chiếu một cách hợp lí, hấp dẫn, dễ ghi nhớ có lợi ích gì?
 Việc bố trí các nội dung trên trang chiếu một cách hợp lý, hấp dẫn và dễ ghi nhớ, sẽ góp phần làm tăng hiệu quả khi trình chiếu.
Bố trí nội dung là bố trí những gì trên trang chiếu?
Bố trí nội dung là cách thức sắp xếp vị trí của các thành phần nội dung(văn bản, hỉnh ảnh, âm thanh, phim…) trên trang chiếu.
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
Trang tiêu đề
Các trang nội dung
Tiết: 32
Bài 9: BÀI TRÌNH CHIẾU
Trang đâu tiên của bài trình chiếu, và các trang còn lại cho em biết điều gì?
+Trang đâu tiên: Chủ đề của bài trình chiếu(trang tiêu đề)
+Các trang còn lại: Trang nội dung
Tiêu đề trang
Nội dung
trang chiếu
dạng liệt kê
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu
BÀI 9. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Các trang nội dung: + Tiêu đề trang
+ Nội dung trang chiếu dạng liệt kê
Chú ý: Mỗi trang chiếu thường có nội dung văn bản làm tiêu đề trang và năm ở trên cùng.
1/ Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
2/ Bố trí nội dung trên trang chiếu
 Mẫu bố trí nội dung giúp trình bày nội dung trên các trang chiếu một cách dễ dàng và nhất quán
Trang tiêu đề
Trang nội dung
+ Tiêu đề trang
+ Nội dung trang chiếu dạng liệt kê
Tiết: 32
Bài 9: BÀI TRÌNH CHIẾU
? Quan sát hình trả lời Mẫu số 1, 2, 3, 4…8 áp dụng cho các trường hợp nào trong trang chiếu.
Mẫu 1: Thường được áp dụng cho trang tiêu đề
Mẫu 2: Áp dụng cho trang nội dung chỉ có thông tin dạng văn bản.
Mẫu 3: Cho trang chỉ có tiêu đề và hình ảnh
Mẫu 4: Cho trang gồm văn bản và hình ảnh
Mẫu 5,6: Cho trang gồm văn bản và biểu đồ
Mẫu 7: Cho trang gồm văn bản và đoạn phim
Mẫu 8: Cho trang thể hiện sơ đồ nội dung văn bản.
Slide 4
Slide 1
Slide 3
Slide 2
Slide 5
Slide 6
Các mẫu bố trí có sẵn nội dung trên trang chiếu (layout)
h1
h2
h4
h5
h6
h7
Slide 1
slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Bài tập vận dụng 1
h3
Ghép trang chiếu với mẫu bố trí tương ứng của nó.
Slide 6
h2
h4
h5
h6
Slide 1
slide 4
Slide 3
Slide 2
Slide 5
h3
Trang chiếu với mẫu bố trí tương ứng của nó.
Slide 6
h7
 Có thể thay đổi mẫu áp dụng cho trang chiếu đã có nội dung một cách nhanh chóng mà không cần gõ lại nội dung.
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu
BÀI 9. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Thông qua bài tập vận dụng em rút ra điều gì về việc áp dụng mẫu bố trí có sẵn?
Bài tập vận dụng 2
Sai
Sai
Đúng
1/ Trong bài trình chiếu bắt buộc phải có trang chiếu làm trang tiêu đề.
2/ Không cần phải có trang tiêu đề để giảm bớt một trang chiếu.
3/ Trang tiêu đề cho biết nội dung của bài trình chiếu. Tuy nhiên không nhất thiết phải có trang tiêu đề, nhưng nên có.
Hãy chọn phát biểu đúng trong các câu dưới đây ?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay
Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 sách giáo khoa trang 86.
Xem trước phần 2, 3.
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
 Nội dung quan trọng nhất trên các trang chiếu là văn bản.

BÀI 9. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Trong các dạng thông tin trên trang chiếu thông tin nào là quan trọng và nhất thiết phải có?
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu

BÀI 9. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Khung văn bản
Khung văn bản
Khung văn bản dùng để làm gì?
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
 Khung văn bản: dùng để chứa nội dung dạng văn bản.

BÀI 9. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu

BÀI 9. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
 Các thao tác soạn thảo, chỉnh sửa…giống với chương trình soạn thảo văn bản.
4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint
BÀI 9. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Màn hình làm việc của PowerPoint gồm những thành phần nào?
4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint
BÀI 9. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
 Trang chiếu: nằm ở vùng chính của cửa sổ.
 Bảng chọn SlideShow: bao gồm các lệnh dùng để thiết đặt trình chiếu.
4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint
BÀI 9. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU
Ghi nhớ
Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự. Nội dung trên các trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim…
Các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu được dùng để nhập nội dung dạng văn bản.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay
Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 sách giáo khoa trang 86.
Ôn tập lại tất cả các bài đã học để chuẩn bị cho tiết ôn tập tiếp theo.
- Học bài.
Bài học kết thúc
Chào Thân Ái
Good luck to you!
No_avatar

Ai mà soạn ngu zữ zậy?

 

Avatar

bạn đây soạn được ko mà bảo là SOẠN NGU??? đã nhỏ mà nói người lớn ngu

Avatar

Cau mày đừng nói SOẠN NGU nữa

Avatar

I LOVE THIS PAGE VERY MUCH!!!

Avatar

Mỉm cười cảm ơn rất nhiều nha giáo án>>>>>>>>>>>>>>>>>

Avatar

thầy cô soạn giáo án quá hay

Avatar

THANKS VERY VERY VERY MUCH!!!Cười nhăn răng

Avatar

phải gọi là GIÁO ÁN QUÁ HAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYyyyyy

Avatar

thằng NGUYỄN QUỐC VŨ là học sinh mà nói giáo viên là soạn ngu. nếu có giáo viên thì người ta tát vào mặt nó liền àCau mày

Avatar

tớ khuyên NGUYỄN QUỐC VŨ ko nên nói bậy

 
Gửi ý kiến