Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thủy
Ngày gửi: 21h:39' 26-11-2013
Dung lượng: 983.5 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
Môn : Toán - Lớp 5 A
Bài : Phép trừ hai số thập phân
TRƯỜNG TIỂU HỌC BA CỤM BẮC
CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI GIẢNG
Người thực hiện : Nguyễn Thị Thủy
Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán
Kiểm tra bài cũ:
1) Muốn cộng nhiều số thập phân, ta làm thế nào?
* Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
* Cộng như cộng các số tự nhiên.
* Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
2) Đặt tính rồi tính:
a) 5,23 + 0,54
b) 12,7 + 5,18 + 0,321
5,23
0,54
5,77
12,7
5,18
0,321
18,201
12,7
5,18
0,321
18,201
Trừ hai số thập phân
Ví dụ 1 : Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét?
4,29m
1,84m
?m
- Để tính được độ dài đoạn thẳng BC, ta phải làm thế nào?
Ta phải thực hiện phép trừ : 4,29 – 1,84 = ?(m)
Ta có : 4,29m = … cm
1,84m = . . . cm
429
184
5
4
2
(cm)
245 cm = 2,45 m
Đoạn thẳng BC dài là :
4, 2 9
1, 8 4
5
4
2
,
-Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
* Tương tự như phép tính cộng hai số thập phân. Ta đặt tính sao cho hai dấu phẩy thẳng cột, các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
(m)
- Trong hai cách tính trên, cách nào đơn giản, gọn hơn?
- Thông thường người ta đặt tính rồi tính:
+ Lưu ý:Đặt phép tính cho thẳng
hàng, thẳng cột, thẳng dấu phẩy.
429
184
4,29 – 1,84 = 2,45(m)
Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán
Trừ hai số thập phân
Ví dụ 2 : Đặt tính rồi tính 45,8 – 19,26 = ?
4 5 , 8
1 9 , 2 6
0
4
5
6
2
,
* Phần thập phân của số trừ có hai chữ số, ta thêm vào tận cùng bên phải phần thập phân của số bị trừ một chữ số 0, để phần thập phân của số bị trừ và số trừ có số chữ số bằng nhau.
* Viết 45,8 rồi viết 19,26 dưới số 45,8 sao cho hai dấu phẩy thẳng cột với nhau, các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
* Trừ như trừ các số tự nhiên.
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
- Qua ví dụ trên , hãy nêu cách thực hiện trừ hai số thập phân?
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau:
Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
* Chú ý : Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán
Trừ hai số thập phân
Bài tập
7
0
37,46
68,4 25,7
a)
46,8
9,34
b)
1) Tính:
Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán
2
4
,
Trừ hai số thập phân
2) Đặt tính rồi tính:
a) 72,1 – 30,4 b) 5,12 – 0,68

72,1
30,4
5,12
0,68
4,44
* Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân, ta làm thế nào?
Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán
41,7
Trừ hai số thập phân
3) Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường , sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Tóm tắt:
Thùng đựng : 28,75kg đường
Lần 1 lấy : 10,5kg
Còn lại : ….? kg
Lần 2 lấy : 8kg
Bài giải:
10,5 + 8 = 18,5(kg)
28,75 – 18,5 = 10,25(kg)
Đáp số :10,25kg
Cả hai lần lấy ra số đường là:
Trong thùng còn lại số đường là:
Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán
Trừ hai số thập phân
Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai
12,9
9,7
3,2
b) 15,68
8,6
14,82
c) 100
5,4
5,6
d) 34,9
23,72
11,18
Đ
S
S
Đ
Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán
Trừ hai số thập phân
Dặn dò:
Về nhà học thuộc cách thực hiện phép trừ hai số thập phân.
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
Tiết học đến đây là kết thúc
Thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Toán
Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã về dự tiết Toán lớp 5A
Giáo viên :Nguyễn Thị Thủy
 
Gửi ý kiến