Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 18. Trường học thời Hậu Lê

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 12h:32' 09-10-2016
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 224
Số lượt thích: 0 người

Lịch sử lớp 4
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG QUANG

Giáo viên: Trần Thị Thanh Hương
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Kiểm tra bài cũ
1. Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào ? Ai là người thành lập ?
2. Bộ luật Hồng Đức gồm có các nội dung cơ bản nào ?
Nhà Hậu Lê ra đời năm 1428, Lê Lợi là người thành lập.
+ Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ.
+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
+ Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia; khuyến khích phát
triển kinh tế.
Nêu nội dung cơ bản của bộ Luật Hồng Đức?
GT bài mới
Toàn cảnh khu Văn Miếu
Trống cái ở khu Thái học
Quốc Tử Giám ngày trước
TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Sân chính của Văn Miếu
Lịch sử:
H. ĐỘNG 1
SGK
49
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Hoạt động 1: Hoạt động nhóm
Giao việc: Các nhóm cùng đọc SGK trang 49 (từ đầu ... Thầy đồ), thảo luận để trả lời các câu hỏi ở phiếu học tập: “Đánh dấu vào ô trống trước những ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:”
1. Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào ?
2. Dưới thời Hậu Lê, những ai được vào học trong trường Quốc Tử Giám ?
Thời gian: 3 phút.
Phiếu HT 1
TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Lịch sử:
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
PHIẾU HỌC TẬP 1
Nhóm .........................................................
Câu 1: Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào ?

Xây dựng chỗ ở cho học sinh trong trường.

Dựng lại Quốc Tử Giám, xây dựng nhà Thái học.

Phát triển hệ thống trường của các thầy đồ.

Câu 2: Dưới thời Hậu Lê, những ai được vào học trong trường
Quốc Tử Giám ?

Tất cả mọi người đều được vào học.

Chỉ có con vua quan mới được theo học.

Trường thu nhận con cháu vua quan và cả con dân thường
nếu học giỏi.
x
x
Lịch sử: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Hình ảnh 1
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Lịch sử: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Quốc Tử Giám ngày trước
Quốc Tử Giám ngày nay
Nhà Thái học
Văn Miếu
Hoạt động 2
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Lịch sử: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Hoạt động 2: Hoạt động nhóm
Giao việc: Các nhóm cùng đọc SGK trang 50 (tiếp theo ... Quan lại), thảo luận để trả lời các câu hỏi ở phiếu học tập:
1. Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là gì ?
2. Nền nếp thi cử dưới thời Hậu Lê được quy định như thế nào ?
Thời gian: 3 phút.
Đáp án HĐ 2
SGK
T.50
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
ĐÁP ÁN HOẠT ĐỘNG 2

Câu 1: Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê
là:Câu 2: Nền nếp thi cử dưới thời Hậu Lê được quy
định là:

Lịch sử: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Nho giáo.
Cứ 3 năm có một kỳ thi Hương ở các địa phương và thi Hội ở kinh thành. Những người đỗ kỳ thi Hội được dự thi Đình để chọn tiến sĩ.
Hình ảnh 2
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Lịch sử: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Khổng Tử
Hoạt động 3
Trường thi
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Lịch sử: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Hoạt động 3: Hoạt động nhóm 4
Giao việc: Từng nhóm cùng đọc SGK trang 50 (phần còn lại), thảo luận để trả lời các câu hỏi:
Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập ?
Thời gian: 3 phút.
+ Nhà hậu Lê đặt ra lễ xướng danh (lễ đọc tên người đỗ)
+ Lễ vinh quy (Lễ đón rước người đỗ cao về làng).
+ Khắc tên tuổi người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu.
Hình ảnh 3
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Lịch sử: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Lễ xướng danh
Ghi tên bảng vàng
Tạ lễ trước Văn Miếu
Bia tiến sĩ
Củng cố 4/1
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Lịch sử: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Nêu những điểm khác nhau về người học, về nội dung giáo dục thời Hậu Lê và thời Lý-Trần theo bảng sau ?
Hoạt động 4 / 1: Hoạt động cá nhân
Người nghèo học giỏi được học trường Quốc Tử Giám.
Người nghèo không được học trường Quốc Tử Giám.
Nho giáo
Phật giáo
Củng cố 4/2
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
Giáo dục thời Hậu Lê đã có nền nếp và quy củ.
Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước.
(?) Qua bài học này, em có suy nghĩ gì về giáo dục thời Hậu Lê ?
Lịch sử: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ
Liên hệ
Thứ sáu, ngày 30 tháng 01 năm 2015
TIẾT HỌC KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến