Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Triệu Thị Thu Giang
Ngày gửi: 13h:15' 15-11-2009
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
Hà Nội tháng 10/ 2008
Bài 5
Các thao tác cơ bản trên bảng
Sinh viên thực hiện: Triệu Thị Thu Giang
Lớp : K56A_CNTT_ĐHSPHN
Thời gian : 45 phút
Mục đích, yêu cầu 
Phương pháp, phương tiện 
Kiểm tra bài cũ 
Tình huống dẫn đến nội dung bài học
Nội dung bài học 
Củng cố bài học 
Bài tập về nhà 
Mục đích, yêu cầu
Giúp học sinh hiểu và nắm vững được các thao tác cơ bản trên bảng như cập nhật dữ liệu, sắp xếp, sàng lọc và tìm kiếm dữ liệu trên bảng
Giúp học sinh có mối liên hệ với đời sống thực tiễn và nhận thức được tầm quan trọng của tin học với cuộc sống hàng ngày.
Giúp học sinh hứng thú với môn học tự tìm tòi khám phá môn học phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học
Phương pháp, phương tiện
Phương pháp
Kết hợp các phương pháp giảng dạy: thuyết trình, vấn đáp, sử dụng hình vẽ minh hoạ, minh hoạ trực tiếp (trên máy tính)
Phương pháp, phương tiện…
2.Phương tiện
Sử dụng các phương tiện dạy học truyền thống như bảng, phấn viết…(nếu có máy chiếu projector thì tốt hơn).
Nếu không có máy chiếu có thể sử dụng các bản in cỡ lớn để minh họa cho học sinh hiểu các thao tác cơ bản trên bảng,T cũng có thể sử dụng các hình vẽ trong SGK.
Sách giáo khoa tin học lớp 12
Sách tham khảo (nếu có)
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi:Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau?
Trả lời
Trong một bảng được thiết kế tốt không có hai hàng dữ liệu giống hệt nhau nghĩa là mỗi bản ghi phải là duy nhất. Do khi xây dựng mỗi bảng trong Access, người dùng chỉ ra một trường mà giá trị của nó xác định duy nhất mỗi hàng của bảng. Trường đó tạo thành khoá chính (Primary Key) của bảng.
Sau khi tạo bảng, chúng ta sẽ làm gì?
Đưa dữ liệu vào bảng?
Tìm kiếm dữ liệu ?

Sắp xếp dữ liệu ?

Thay thế dữ liệu ?

Lọc dữ liệu ?
Chúng ta phải làm những gì để thực hiện được các công việc trên ?
Nội dung bài học
Cập nhật dữ liệu 

Sắp xếp và lọc dữ liệu 

Tìm kiếm và thay thế dữ liệu 

In dữ liệu 
Cập nhật dữ liệu
.
Cập nhật dữ liệu: là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa các bản ghi
Cập nhật dữ liệu…
1. Thêm bản ghi mớiChọn Insert→New Record hoặc nháy nút trên thanh trên thanh công cụ Table Datasheet rồi gõ dữ liệu tương ứng vào mỗi trường.
Cũng có thể nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.
Cập nhật dữ liệu…
2. Chỉnh sửa
Chỉnh sửa dữ liệu
Mở bảng trong Datasheet View.
Làm các thao tác sửa đổi
Chỉnh sửa toàn bộ nội dung của một trường
Đặt trỏ chuột tại cạnh trái trường, con trỏ biến thành dấu cộng
Kích lên trường, toàn bộ trường được chọn
Nhập thông tin mới
Cập nhật dữ liệu…
Chỉnh sửa một phần nội dung trường
Kích lên trường ta muốn chỉnh sửa, dấu nhắc sẽ xuất hiện trong trường
Thay thế phần dữ liệu cần sửa bằng thông tin mới
Cập nhật dữ liệu…
3. Xoá bản ghi
Kích chọn bản ghi cần xoá
Kích nút Delete Record hoặc nhấn phím Delete
Kích chọn Yes trong hộp thoại khẳng định xoá
Sắp xếp và lọc dữ liệu
1. Sắp xếp dữ liệu
Sắp xếp dữ liệu
Kích chọn trường cần sắp xếp
Kích nút Record/ Sort/ Sort Ascending để sắp tăng dần hoặc Sort Descending để sắp xếp giảm dần
Huỷ bỏ việc sắp xếp
Vào menu Record/ Remove Filter/ Sort. Thứ tự sắp xếp mặc định cũ sẽ được lưu lại
Sắp xếp và lọc dữ liệu…
2. Lọc dữ liệu
Lọc bằng sự lựa chọn- Filter by Selection (lọc theo ô dữ liệu đang chọn):
Kích lên bản ghi cần lọc
Kích lên nút Record/ Filter by Selection. Sau khi lọc chỉ những bản ghi đã lọc mới được hiển thị.
Để xoá lọc, kích nút Record/ Remove Filter. Nút này sẽ trở thành Apply Filter

Sắp xếp và lọc dữ liệu…
Ví dụ: Cho CSDL QUANLI_HOCSINH sau:Để tìm tất cả các HS có GIOITINH nữ trong CSDL trên ta thực hiện như sau:
Sắp xếp và lọc dữ liệu…
Chọn một ô trong cột GIOITINH có giá trị nữ
Nháy nút hoặc kích nút Record/ Filter by Selection để hiển thị các bản ghi có GIOITINH nữ
Để huỷ bỏ việc lọc kích nút Record/ Remove Filter hoặc kích nút
Sắp xếp và lọc dữ liệu…
Lọc bằng Form- Filter by Form (lọc theo mẫu): Lọc dữ liệu bằng Form cho phép lọc dựa trên nhiều điều kiện
Kích nút Record/ Filter by Form.
Xây dựng điều kiện lọc.
Nếu điều kiện lọc là điều kiện phức, ta có thể sử dụng toán tử AND hoặc OR. Điều kiện AND gõ trên cùng dòng, điều kiện OR được lựa chọn ở trang OR phía cuối màn hình.
Kích nút Apply Filter để áp dụng lọc.

Sắp xếp và lọc dữ liệu…
Ví dụ: Cho CSDL QUANLI_HOCSINH sau:


Để hiển thị các HS là DOANVIEN trong CSDL trên ta thực hiện các thao tác sau:
Sắp xếp và lọc dữ liệu…

Kích nút hoặc kích nút Record/ Filter by Form
Trong hộp thoại Filter by Form đánh dấu điều kiện lọc vào ô DOANVIEN
Nháy nút hoặc Apply Filter để thực hiện lọc

Tìm kiếm và thay thế dữ liệu
1. Tìm kiếm dữ liệu
Kích trên trường cần tìm kiếm
Kích nút Edit/ Find. Hộp thoại Find and Replace xuất hiện.
Nhập dữ liệu cần tìm vào ô Find What.
Tìm kiếm và thay thế dữ liệu…
Trong ô Match, chọn cách thức tìm kiếm:
- Any Part of Field (cụm từ cần tìm có thể là phần bất kì của trường);
- Whole Filed (cụm từ cần tìm là nội dung một ô);
- Start of Field (cụm từ cần tìm phải nằm ở đầu của trường);
Kích nút Find Next để tìm tiếp. Nếu không còn bản ghi nào nữa thì Access sẽ đưa ra thông báo.
Tìm kiếm và thay thế…
2. Thay thế dữ liệu
Kích vào trường ta muốn thay thế dữ liệu
Kích menu Edit/Replace, hộp thoại Find and Replace xuất hiện
Nhập dữ liệu cần thay thế trong hộp Find What
Nhập dữ liệu sẽ thay thế trong hộp Replace with
Chọn kiểu duyệt trên toàn bảng hay chỉ trong cột ban đầu trong hộp Look in
Tìm kiếm và thay thế…
Chọn kiểu duyệt lên xuống hoặc toàn bộ trong khung Search
Kích vào hộp Match Case để chỉ định chỉ những dữ liệu nào chính xác với điều kiện duyệt
Kích vào Search Fields As Formatted để chỉ định chỉ những phần nào chính xác với kiểu định dạng của điều kiện duyệt
Kích nút Replace All để thay thế tất cả các dữ liệu tìm được.
In dữ liệu
Sau khi áp dụng các thao tác cơ bản trên, ta có thể in dữ liệu từ bảng. Việc thiết lập trang in và xem trước khi in thực hiện tương tự như trong Word.
Củng cố bài học
Hôm nay chúng ta đã tìm hiểu và nắm vững được các thao tác cơ bản trên bảng sau:
Các thao tác cập nhật dữ liệu như thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá các bản ghi
Các thao thác sắp xếp và chọn lọc dữ liệu trong CSDL
Một vài phương thức tìm kiếm cơ bản dữ liệu để phục vụ cho quá trình khai thác dữ liệu
Bài tập về nhà
Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng.
Trong bảng HOC_SINH hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp bản ghi tăng dần theo trường TO.
Trong bảng HOC_SINH hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ sinh sau ngỳa 1/9/1991.
 
Gửi ý kiến