Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 8. Bạn đến chơi nhà

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Hồng Anh
Ngày gửi: 09h:27' 04-10-2011
Dung lượng: 772.0 KB
Số lượt tải: 454
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
Các thầy cô giáo
về dự tiết học với lớp hôm nay !
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Đọc thuộc lòng bài thơ “Qua đèo Ngang” (Bà Huyện Thanh Quan)
- Nêu giá trị nghệ thuật và nội dung của bài thơ.
Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -Nguyễn Khuyến (1835-1909), được mệnh
danh là Tam Nguyên Yên Đỗ, là nhà thơ
của làng cảnh Việt Nam.
Đề tài: tình bạn
- Thể thơ: thất ngôn bát cú
I. TÌM HiỂU CHUNG
Nguyễn Khuyến thời làm quan

Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -

1. Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,
2. Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
3. Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
4. Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
5. Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
6. Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
7. Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
8. Bác đến chơi đây, ta với ta!
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta!
Đối
Đối

Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -

Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta!

Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -

Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta!
Giới thiệu sự việc
Gia cảnh
của nhà thơ
Quan niệm về tình bạn
Bố cục độc đáo
Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -Nguyễn Khuyến (1835-1909), được mệnh
danh là Tam Nguyên Yên Đỗ, là nhà thơ
của làng cảnh Việt Nam.
Đề tài: tình bạn
- Thể thơ: thất ngôn bát cú
I. TÌM HiỂU CHUNG
- Bố cục: độc đáo
II. ĐỌC – HiỂU VĂN BẢN:
Đã bấy lâu nay, bác tới nhà,
1. Giới thiệu sự việc (Câu 1)
- Đã bấy lâu nay…
Thời gian
- …bác…
Xưng hô thân mật
Lời chào, sự vui mừng phấn khởi
khi bạn đến chơi nhà
Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -

Tr? th?i di v?ng, ch? th?i xa.
Ao sõu nu?c c?, khụn chi cỏ,
Vu?n r?ng ro thua, khú du?i g.
C?i ch?a ra cõy, c m?i n?,
B?u v?a r?ng r?n, mu?p duong hoa.
D?u trũ ti?p khỏch, tr?u khụng cú,

Nguyễn Khuyến (1835-1909), được mệnh
danh là Tam Nguyên Yên Đỗ, là nhà thơ
của làng cảnh Việt Nam.
Đề tài: tình bạn
- Thể thơ: thất ngôn bát cú
I. TÌM HiỂU CHUNG
- Bố cục: độc đáo
II. ĐỌC – HiỂU VĂN BẢN:


1. Giới thiệu sự việc (Câu 1)
- Đã bấy lâu nay…
Thời gian
- …bác…
Xưng hô thân mật
Lời chào, sự vui mừng phấn khởi
khi bạn đến chơi nhà
2. Gia cảnh của nhà thơ: (Câu 2  7)

Tr? th?i di v?ng, ch? th?i xa.
Ao sõu nu?c c?, khụn chi cỏ,
Vu?n r?ng ro thua, khú du?i g.
C?i ch?a ra cõy, c m?i n?,
B?u v?a r?ng r?n, mu?p duong hoa.
D?u trũ ti?p khỏch, tr?u khụng cú,


- Trẻ …vắng, chợ….xa
Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -

Tr? th?i di v?ng, ch? th?i xa.
Ao sõu nu?c c?, khụn chi cỏ,
Vu?n r?ng ro thua, khú du?i g.
C?i ch?a ra cõy, c m?i n?,
B?u v?a r?ng r?n, mu?p duong hoa.
D?u trũ ti?p khỏch, tr?u khụng cú,

Nguyễn Khuyến (1835-1909), được mệnh
danh là Tam Nguyên Yên Đỗ, là nhà thơ
của làng cảnh Việt Nam.
Đề tài: tình bạn
- Thể thơ: thất ngôn bát cú
I. TÌM HiỂU CHUNG
- Bố cục: độc đáo
II. ĐỌC – HiỂU VĂN BẢN:


1. Giới thiệu sự việc (Câu 1)
- Đã bấy lâu nay…
Thời gian
- …bác…
Xưng hô thân mật
Lời chào, sự vui mừng phấn khởi
khi bạn đến chơi nhà
2. Gia cảnh của nhà thơ: (Câu 2  7)

Tr? th?i di v?ng, ch? th?i xa.
Ao sõu nu?c c?, khụn chi cỏ,
Vu?n r?ng ro thua, khú du?i g.
C?i ch?a ra cõy, c m?i n?,
B?u v?a r?ng r?n, mu?p duong hoa.
D?u trũ ti?p khỏch, tr?u khụng cú,


- Trẻ …vắng, chợ….xa
Ao sâu nước cả
khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa
khó đuổi gà
Cải chửa ra cây
cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn
mướp đương hoa
…trầu không có

Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -Nguyễn Khuyến (1835-1909), được mệnh
danh là Tam Nguyên Yên Đỗ, là nhà thơ
của làng cảnh Việt Nam.
Đề tài: tình bạn
- Thể thơ: thất ngôn bát cú
I. TÌM HiỂU CHUNG
- Bố cục: độc đáo
II. ĐỌC – HiỂU VĂN BẢN:


1. Giới thiệu sự việc (Câu 1)
- Đã bấy lâu nay…
Thời gian
- …bác…
Xưng hô thân mật
Lời chào, sự vui mừng phấn khởi
khi bạn đến chơi nhà
2. Gia cảnh của nhà thơ: (Câu 2  7)

Tr? th?i di v?ng, ch? th?i xa.
Ao sõu nu?c c?, khụn chi cỏ,
Vu?n r?ng ro thua, khú du?i g.
C?i ch?a ra cõy, c m?i n?,
B?u v?a r?ng r?n, mu?p duong hoa.
D?u trũ ti?p khỏch, tr?u khụng cú,


- Trẻ …vắng, chợ….xa
Ao sâu nước cả
khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa
khó đuổi gà
Cải chửa ra cây
cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn
mướp đương hoa
…trầu không có
 Phép đối,

Tr? th?i di v?ng, ch? th?i xa.
Ao sõu nu?c c?, khụn chi cỏ,
Vu?n r?ng ro thua, khú du?i g.
C?i ch?a ra cõy, c m?i n?,
B?u v?a r?ng r?n, mu?p duong hoa.
D?u trũ ti?p khỏch, tr?u khụng cú,


thành ngữ,
Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -Nguyễn Khuyến (1835-1909), được mệnh
danh là Tam Nguyên Yên Đỗ, là nhà thơ
của làng cảnh Việt Nam.
Đề tài: tình bạn
- Thể thơ: thất ngôn bát cú
I. TÌM HiỂU CHUNG
- Bố cục: độc đáo
II. ĐỌC – HiỂU VĂN BẢN:


1. Giới thiệu sự việc (Câu 1)
- Đã bấy lâu nay…
Thời gian
- …bác…
Xưng hô thân mật
Lời chào, sự vui mừng phấn khởi
khi bạn đến chơi nhà
2. Gia cảnh của nhà thơ: (Câu 2  7))

Tr? th?i di v?ng, ch? th?i xa.
Ao sõu nu?c c?, khụn chi cỏ,
Vu?n r?ng ro thua, khú du?i g.
C?i ch?a ra cõy, c m?i n?,
B?u v?a r?ng r?n, mu?p duong hoa.
D?u trũ ti?p khỏch, tr?u khụng cú,


- Trẻ …vắng, chợ….xa
Ao sâu nước cả
khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa
khó đuổi gà
Cải chửa ra cây
cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn
mướp đương hoa
…trầu không có
 Phép đối,

Tr? th?i di v?ng, ch? th?i xa.
Ao sõu nu?c c?, khụn chi cỏ,
Vu?n r?ng ro thua, khú du?i g.
C?i ch?a ra cõy, c m?i n?,
B?u v?a r?ng r?n, mu?p duong hoa.
D?u trũ ti?p khỏch, tr?u khụng cú,


thành ngữ,
phó từ,
Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -Nguyễn Khuyến (1835-1909), được mệnh
danh là Tam Nguyên Yên Đỗ, là nhà thơ
của làng cảnh Việt Nam.
Đề tài: tình bạn
- Thể thơ: thất ngôn bát cú
I. TÌM HiỂU CHUNG
- Bố cục: độc đáo
II. ĐỌC – HiỂU VĂN BẢN:


1. Giới thiệu sự việc (Câu 1)
- Đã bấy lâu nay…
Thời gian
- …bác…
Xưng hô thân mật
Lời chào, sự vui mừng phấn khởi
khi bạn đến chơi nhà
2. Gia cảnh của nhà thơ: (Câu 2  7)

Tr? th?i di v?ng, ch? th?i xa.
Ao sõu nu?c c?, khụn chi cỏ,
Vu?n r?ng ro thua, khú du?i g.
C?i ch?a ra cõy, c m?i n?,
B?u v?a r?ng r?n, mu?p duong hoa.
D?u trũ ti?p khỏch, tr?u khụng cú,


- Trẻ …vắng, chợ….xa
Ao sâu nước cả
khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa
khó đuổi gà
Cải chửa ra cây
cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn
mướp đương hoa
…trầu không có
 Phép đối,

Tr? th?i di v?ng, ch? th?i xa.
Ao sõu nu?c c?, khụn chi cỏ,
Vu?n r?ng ro thua, khú du?i g.
C?i ch?a ra cõy, c m?i n?,
B?u v?a r?ng r?n, mu?p duong hoa.
D?u trũ ti?p khỏch, tr?u khụng cú,


thành ngữ,
phó từ,
liệt kê,
tạo tình huống đặc biệt
Cố tình tạo hoàn cảnh nghèo, thiếu
thốn về vật chất bằng giọng đùa vui
hóm hỉnh
Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -Nguyễn Khuyến (1835-1909), được mệnh
danh là Tam Nguyên Yên Đỗ, là nhà thơ
của làng cảnh Việt Nam.
Đề tài: tình bạn
- Thể thơ: thất ngôn bát cú
I. TÌM HiỂU CHUNG
- Bố cục: độc đáo
II. ĐỌC – HiỂU VĂN BẢN:


1. Giới thiệu sự việc (Câu 1)
- Đã bấy lâu nay…
Thời gian
- …bác…
Xưng hô thân mật
Lời chào, sự vui mừng phấn khởi
khi bạn đến chơi nhà
2. Gia cảnh của nhà thơ: (Câu 2  7)

Bỏc d?n choi dõy, ta v?i ta!

- Trẻ …vắng, chợ….xa
Ao sâu nước cả
khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa
khó đuổi gà
Cải chửa ra cây
cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn
mướp đương hoa
…trầu không có
 Phép đối,
thành ngữ,
phó từ,
liệt kê,
tạo tình huống đặc biệt
Cố tình tạo hoàn cảnh nghèo, thiếu
thốn về vật chất bằng giọng đùa vui
hóm hỉnh
3. Quan niệm về tình bạn (Câu 8)
….ta với ta……
CÂU HỎI THẢO LUẬN
Nhóm 1: Câu thơ thứ tám và riêng cụm từ “ta với ta” nói lên điều gì?

Nhóm 2: So sánh cụm từ “ta với ta” trong bài “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến với cụm từ “ta với ta” trong bài “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan?

Nhóm 3: Câu thơ này có vai trò khẳng định điều gì về tình bạn của nhà thơ?
Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -Nguyễn Khuyến (1835-1909), được mệnh
danh là Tam Nguyên Yên Đỗ, là nhà thơ
của làng cảnh Việt Nam.
Đề tài: tình bạn
- Thể thơ: thất ngôn bát cú
I. TÌM HiỂU CHUNG
- Bố cục: độc đáo
II. ĐỌC – HiỂU VĂN BẢN:


1. Giới thiệu sự việc (Câu 1)
- Đã bấy lâu nay…
Thời gian
- …bác…
Xưng hô thân mật
Lời chào, sự vui mừng phấn khởi
khi bạn đến chơi nhà
2. Gia cảnh của nhà thơ: (Câu 2  7)
- Trẻ …vắng, chợ….xa
Ao sâu nước cả
khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa
khó đuổi gà
Cải chửa ra cây
cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn
mướp đương hoa
…trầu không có
 Phép đối,
thành ngữ,
phó từ,
liệt kê,
tạo tình huống đặc biệt
Cố tình tạo hoàn cảnh nghèo, thiếu
thốn về vật chất bằng giọng đùa vui
hóm hỉnh
3. Quan niệm về tình bạn (Câu 8)
….ta với ta……
 Đại từ, quan hệ từ
 Tình bạn chân thành, thắm thiết,
quí hơn vật chất
III. TỔNG KẾT:
Tạo tình huống đặc biệt
1. Nghệ thuật:
Lập ý bất ngờ
Vận dụng ngôn ngữ, thể loại điêu
luyện
2. Nội dung:
Khẳng định tình bạn chân thành
đậm đà, thắm thiết
* Ghi nhớ: Học SGK/105
Ti?t 30: VB. B?N D?N CHOI NH
- Nguy?n Khuy?n -Nguyễn Khuyến (1835-1909), được mệnhdanh là
Tam Nguyên Yên Đỗ, là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam.
Đề tài: tình bạn
- Thể thơ: thất ngôn bát cú
I. TÌM HiỂU CHUNG
- Bố cục: độc đáo
II. ĐỌC – HiỂU VĂN BẢN:


1. Giới thiệu sự việc (Câu 1)
- Đã bấy lâu nay…
Thời gian
- …bác…
Xưng hô thân mật
Lời chào, sự vui mừng phấn khởi
khi bạn đến chơi nhà
2. Gia cảnh của nhà thơ: (Câu 2  7)
- Trẻ …vắng, chợ….xa
Ao sâu nước cả
khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa
khó đuổi gà
Cải chửa ra cây
cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn
mướp đương hoa
…trầu không có
 Phép đối,
thành ngữ,
phó từ,
liệt kê,
tạo tình huống đặc biệt
Cố tình tạo hoàn cảnh nghèo, thiếu thốn
về vật chất bằng giọng đùa vui hóm hỉnh
3. Quan niệm về tình bạn (Câu 8)
….ta với ta……
 Đại từ, quan hệ từ
 Tình bạn chân thành, thắm thiết,
quí hơn vật chất
III. TỔNG KẾT:
Tạo tình huống đặc biệt
1. Nghệ thuật:
Lập ý bất ngờ
Vận dụng ngôn ngữ, thể loại điêu
luyện
2. Nội dung:
Khẳng định tình bạn chân thành
đậm đà, thắm thiết
* Ghi nhớ: Học SGK/105
IV. LUYỆN TẬP:
1 a. Sự khác nhau về ngôn ngữ
“Bạn đến chơi nhà”: ngôn ngữ đời
thường, bình dị, mộc mạc
“Sau phút chia li”: ngôn ngữ bác học
2. Cảm nhận của em về tình bạn trong
bài thơ “Bạn đến chơi nhà”
Hướng dẫn T? H?C:
1. H?C BI:
Học thuộc bài thơ, tỡm thờm m?t s? bi tho khỏc vi?t v? tỡnh b?n c?a Nguy?n Khuy?n v cỏc nh tho khỏc.
N?m ngh? thu?t, n?i dung bi tho
Làm bài tập còn lại trong SGK.
2. SO?N BI: CH?A L?I V? QUAN H? T?
Tr? l?i cỏc cõu h?i trong SGK
Xem tru?c ph?n luy?n t?p
No_avatar

chan qua

Cau mày 

No_avatar
SAO SINH HỌC LẠI KO CÓ BẢN ĐỒ TƯ DUY TA HIX
 
Gửi ý kiến