Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

bảng chấm công CB,GV,NV

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Văn Hiền
Ngày gửi: 07h:58' 03-08-2011
Dung lượng: 26.4 KB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH MỸ
"BẢNG CHẤM CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN"
NĂM HỌC 2011-2012 Tháng: 8 2011
TT Họ và tên Ngày sinh "Dạy lớp
(Môn)" Vô lý do Có lý do HĐ khác Đi chậm Ngày 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P KP Thứ 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4
1 Trương Văn Hiền 10/12/1975 HT 0 0 0 0 0 0
2 Bùi Thị Mai 6/19/1972 PHT 0 0 0 0 0 0
3 Lê Thị Thương 4/29/1977 PHT 0 0 1 0 0 1 TP
4 Tr­¬ng ThÞ Mú 17/05/1959 1A1 0 0 1 0 0 1 TP
5 NguyÔn ThÞ Hoµi 12/4/1977 1A2 0 0 0 0 0 0
6 Bïi ThÞ H­¬ng 28/111976 1A3 0 0 0 0 0 0
7 Bïi ThÞ Duyªn 2/6/1973 1A4 0 0 0 1 0 1 TK
8 §ç ThÞ Nh­êng 13/05/1974 2A1 0 0 0 0 0 0
9 Tr­¬ng ThÞ Khanh 4/20/1973 2A2 0 0 1 1 0 2 TP TK
10 NguyÔn ThÞ ThËp 4/20/1973 2A3 0 0 2 0 0 2 TP TP
11 Bïi ThÞ Thanh 20/01/1984 2A4 0 0 0 1 1 1 C TK
12 Lª V¨n T¨ng 10/2/1964 3A1 0 0 0 1 0 1 TK
13 §Æng ThÞ T­¬i 10/24/1976 3A2 0 0 2 0 0 2 TP TP
14 Tr­¬ng V¨n Yªu 3/23/1975 3A3 0 0 0 0 0 0
15 Tr­¬ng V¨n Ch¸nh 23/03/1975 4A1 0 0 0 0 0 0
16 Vò ThÞ Th¶o 7/16/1978 4A2 0 0 1 0 0 1 TP
17 Ph¹m V¨n Khuª 4/13/1980 4A3 0 0 0 0 0 0
18 NguyÔn ThÞ Chung 3/3/1976 5A1 0 0 0 0 0 0
19 Bïi V¨n T­¬i 8/11/1975 5A2 0 0 2 0 0 2 TP TP
20 Tr­¬ng Céng Hoµ 7/7/1956 5A3 0 0 0 1 0 1 TK
21 Lª Huy Thùc 14/05/1972 5A4 0 0 1 0 0 1 TP
22 Bïi ThÕ Tµi 13/05/1983 GDTC 0 0 0 1 0 1 TK
23 Mai ThÞ Trang 3/7/1986 AN 0 0 1 0 1 1 C TP
24 Chu V¨n M¹nh 21/08/1987 MT 0 0 0 1 1 1 C TK
25 Mai Văn Thành 10/20/1970 KT 0 0 0 2 0 2 TK TK
26 Đinh Thị Thiều 7/9/1979 Thư viện 0 0 0 0 0 0
27 Lê Thị Hạnh 7/27/1986 Văn Thư 0 0 1 0 0 1 TP

"Ghi chú: Nếu nghỉ công việc chính, có phép chọn ""P""."
" Nếu nghỉ công việc chính không phép chọn ""KP""."
" Nếu nghỉ không tham gia công tác khác, có phép chọn ""TP""."
" Nếu nghỉ không tham gia công tác khác, không phép chọn ""TK""."

NĂM HỌC 2011-2012 Tháng: 9 2011
TT Họ và tên Ngày sinh "Dạy lớp
(Môn)" Vô lý do Có lý do HĐ khác Đi chậm Ngày 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P KP Thứ 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6
1 Trương Văn Hiền 10/12/1975 HT 0 0 0 0 0 0
2 Bùi Thị Mai 6/19/1972 PHT 0 0 0 0 0 0
3 Lê Thị Thương 4/29/1977 PHT 0 0 0 0 0 0
4 Tr­¬ng ThÞ Mú 17/05/1959 1A1 0 0 0 0 0 0
5 NguyÔn ThÞ Hoµi 12/4/1977 1A2 0 0 0 0 0 0
6 Bïi ThÞ H­¬ng 28/111976 1A3 0 0 0 0 0 0
7 Bïi ThÞ Duyªn 2/6/1973 1A4 0 0 0 0 0 0
8 §ç ThÞ Nh­êng 13/05/1974 2A1 0 0 0 0 0 0
9 Tr­¬ng ThÞ Khanh 4/20/1973 2A2 0 0 0 0 0 0
10 NguyÔn ThÞ ThËp 4/20/1973 2A3 0 0 0 0 0 0
11 Bïi ThÞ Thanh 20/01/1984 2A4 0 0 0 0 0 0
12 Lª V¨n T¨ng 10/2/1964 3A1 0 0 0 0 0 0
13 §Æng ThÞ T­¬i 10/24/1976 3A2 0 0 0 0 0 0
14 Tr­¬ng V¨n Yªu 3/23/1975 3A3 0 0 0 0 0 0
15 Tr­¬ng V¨n Ch¸nh 23/03/1975 4A1 0 0 0 0 0 0
16 Vò ThÞ Th¶o 7/16/1978 4A2 0 0 0 0 0 0
17 Ph¹m V¨n Khuª 4/13/1980 4A3 0 0 0 0 0 0
18 NguyÔn ThÞ Chung 3/3/1976 5A1 0 0 0 0 0 0
19 Bïi V¨n T­¬i 8/11/1975 5A2 0 0 0 0 0 0
20 Tr­¬ng Céng Hoµ 7/7/1956 5A3 0 0 0 0 0 0
21 Lª Huy Thùc 14/05/1972 5A4 0 0 0 0 0 0
22 Bïi ThÕ Tµi 13/05/1983 GDTC 0 0 0 0
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓