Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bảng chia 9

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Thị Thanh
Ngày gửi: 17h:43' 07-09-2021
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
hptt://violet.vn/lieupq71


Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Trường tiểu học Quý Thạnh
hptt://violet.vn/lieupq71
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Kiểm tra bài cũ :
Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:
>, <, =
744g…….754g
760g +240g………1kg
900g + 50g…….1kg
<
=
<
hptt://violet.vn/lieupq71
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
Bảng chia 9
9 x 1 =
9
9 : 9 =
1
9 : 9 =
1
9 x 2 =
18
18 : 9 =
2
18 : 9 =
2
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
27 : 9 =
3
9 x 4 =
36
36 : 9 =
4
36 : 9 =
4
9 x 5 =
45
45 : 9 =
5
45 : 9 =
5
9 x 6 =
54
54 : 9 =
6
54 : 9 =
6
9 x 7 =
63
63 : 9 =
7
63 : 9 =
7
9 x 8 =
72
72 : 9 =
8
72 : 9 =
8
9 x 9 =
81
81 : 9 =
9
81 : 9 =
9
9 x 10 =
90
90 : 9 =
10
90 : 9 =
10
hptt://violet.vn/lieupq71
9 : 9 =
18 : 9 =
27 : 9 =
36 : 9 =
45 : 9 =
54 : 9 =
63 : 9 =
72 : 9 =
81 : 9 =
90 : 9 =
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
Bảng chia 9
hptt://violet.vn/lieupq71
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9
1
Tính nhẩm:
18 : 9 =
45 : 9 =
9 : 9 =
27 : 9 =
72 : 9 =
90 : 9 =
54 : 9 =
36 : 9 =
81 : 9 =
2
5
1
3
8
10
6
4
9
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10
9 : 9 = 1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
hptt://violet.vn/lieupq71
Thứ hai ngày 19tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9
2
Tính nhẩm:
9 x 5 =
45 : 9 =
45 : 5 =
9 x 6 =
54 : 9 =
54 : 6 =
9 x 7 =
63 : 9 =
63 : 7 =
45
5
9
54
6
9
63
7
9
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10
9 : 9 = 1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
hptt://violet.vn/lieupq71
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9
3
Bài toán:
Có 45kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
Bài giải
Mỗi túi có số gạo là:
45 : 9 =
5 (kg)
Đáp số: 5kg gạo
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10
9 : 9 = 1
18 : 9 = 2
23 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
hptt://violet.vn/lieupq71
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9
4
Bài toán:
Có 45kg chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo ?
Bài giải
Số túi gạo là:
45 : 9 =
5 (túi)
Đáp số: 5 túi gạo
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10
9 : 9 = 1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
hptt://violet.vn/lieupq71
1
2
3
Trò chơi: Ô số bí mật
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9
hptt://violet.vn/lieupq71
Tiết học kết thúc
Chúc quý thầy cô và các em khỏe
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9


Chúc quý thầy cô và các em khỏe
Trường tiểu học Quý Thạnh
hptt://violet.vn/lieupq71
Trong các phép tính sau phép tính nào là đúng nhất?
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10
9 : 9 = 1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
hptt://violet.vn/lieupq71
9 x 7 = 63 63 : 9 = 7
a)
9 x 6 = 36 36 : 9 = 6
b)
c)
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10
9 : 9 = 1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
Trong các phép tính sau phép tính nào là phép tính sai?
9 x 8 = 72 72 : 9 = 8
hptt://violet.vn/lieupq71
Ô phần thưởng
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9
hptt://violet.vn/lieupq71
Kết quả nào sau đây là kết quả đúng ?
a) 36 : 9 = 3
b) 54 : 9 = 6
c) 72 : 9 = 7
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10
9 : 9 = 1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
hptt://violet.vn/lieupq71
Chọn câu trả lời nào là đúng nhất ?
54 : 6 = 9 54 : 9 = 7
81 : 9 = 8 81 : 8 = 9
63 : 9 = 7 63 : 7 = 9
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012
Toán Tiết: 67
Bảng chia 9
9 x 3 =
27
27 : 9 =
3
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10
9 : 9 = 1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
a)
b)
c)
hptt://violet.vn/lieupq71


Chúc mừng các thầy cô giáo
Trường tiểu học Quý Thạnh
 
Gửi ý kiến