Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bảng nhân 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Thanh Thủy
Ngày gửi: 21h:17' 09-08-2018
Dung lượng: 589.4 KB
Số lượt tải: 225
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ
Môn:Toán
Lớp: 3/9
a) Viết tổng sau thành tích rồi tính kết quả:
7 + 7 + 7 =
BÀI CŨ:
7 x 3 = 21
Bài giải:
Số bạn nữ có là:
8 + 4 = 12 (bạn)
Số bạn lớp em có tất cả là:
8 + 12 = 20 (bạn)
Đáp số: 20 bạn
b) Lớp em có 8 bạn nam, số bạn nữ nhiều hơn bạn nam 4 bạn.Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn?
BÀI MỚI
Toán
Bảng nhân 8
Thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017


8 x 2 = 16
8 x 1 = 8
8 x 3 = 24
8 được lấy 1 lần, ta viết:
8 x 1 = 8
8 được lấy 2 lần, ta có:
8 x 2
8 được lấy 3 lần, ta có:
Vậy: 8 x 2 = 16
Vậy: 8 x 3 = 24
= 8 + 8 = 16
8 x 3
= 8 + 8 + 8
= 24
8 x 2 = 16
8 x 1 = 8
8 x 3 = 24
8 được lấy 1 lần, ta viết:
8 x 1 = 8
8 được lấy 2 lần, ta có:
8 x 2
8 được lấy 3 lần, ta có:
Vậy: 8 x 2 = 16
Vậy: 8 x 3 = 24
= 8 + 8 = 16
8 x 3
= 8 + 8 + 8
= 24
8 x 4 =
?
32
8 x 6 =
?
8 x 7 =
?
8 x 8 =
?
8 x 9 =
?
8 x10=
?
48
56
64
72
80
8 x 5 =
?
40
8 được lấy 1 lần, ta viết:
8 x 1 = 8
8 được lấy 2 lần, ta có:
8 x 2
8 được lấy 3 lần, ta có:
Vậy: 8 x 2 = 16
Vậy: 8 x 3 = 24
= 8 + 8 = 16
8 x 3
= 8 + 8 + 8
= 24
8 x 2 = 16
8 x 1 = 8
8 x 3 = 24
8 x 4 =
32
8 x 5 =
8 x 6 =
8 x 7 =
8 x 8 =
8 x 9 =
8 x 10 =
40
48
56
64
72
80
Bảng nhân 8
BÀI MỚI:
= 8 x 2 + 8
= 24
Tính nhẩm
8 x 3 =
8 x 5 =
8 x 8 =
8 x 2 =
8 x 6 =
8 x 10 =
8 x 4 =
8 x 7 =
8 x 9 =
8 x 1 =
24
40
64
16
48
80
32
56
72
Luyện tập
1
0 x 7 =
7 x 0 =
0 x 7 =
8 x 0 =
0 x 7 =
8
0 x 8 =
0
0
1
Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?
2
Bài giải
Số lít 6 can dầu có là:
8 x 6 = 48 (l)
Đáp số: 48 l dầu
Tóm tắt:
1 can:
8l
6 can:
...lít ?
Đếm thêm 8 rồi viết số thích hợp vào ô trống
8
16
40
72
24
32
48
56
64
80
3
Thỏ về chuồng
ĐỘI A
ĐỘI B
40
8
64
32
72
24
48
8 được lấy 1 lần, ta viết:
8 x 1 = 8
8 được lấy 2 lần, ta có:
8 x 2
8 được lấy 3 lần, ta có:
Vậy: 8 x 2 = 16
Vậy: 8 x 3 = 24
= 8 + 8 = 16
8 x 3
= 8 + 8 + 8
= 24
8 x 2 = 16
8 x 1 = 8
8 x 3 = 24
8 x 4 =
32
8 x 5 =
8 x 6 =
8 x 7 =
8 x 8 =
8 x 9 =
8 x 10 =
40
48
56
64
72
80
Bảng nhân 8Cô chúc các em học giỏi!


 
Gửi ý kiến