Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: vũ thị mẫn
Ngày gửi: 08h:35' 07-01-2018
Dung lượng: 14.1 MB
Số lượt tải: 111
Số lượt thích: 0 người
Đây là gì, ở đâu?
Hầm chống tận thế Svalbard-Nauy: giữ 850.000 mẫu hạt giống đại diện 13.0000 năm lịch sử ngành NN
Tiết 24 :
BẢO QUẢN HẠT, CỦ LÀM GIỐNG
I.Bảo quản hạt giống
*Mục đích:giữ được độ nảy mầm của hạt, hạn chế tổn thất về số lượng, chất lượng để tái sản xuất và duy trì tính đa dạng sinh học.
*Tiêu chuẩn hạt giống: -Có chất lượng cao
-Thuần chủng
-Không bị sâu, bệnh
BQ Ngắn hạn (dưới 1 năm): Bảo quản ở điều kiện bình thường
Bảo quản trong kho lạnh
bảo quản lạnh, sâu
Bảo tồn các giống cổ truyền ở Việt nam
II.Bảo quản củ giống
*Điều kiện bảo quản: ngắn ngày, đk bình thường hoặc trong kho lạnh: 0-5C, 85-90%
* Tiêu chuẩn củ giống:
Bảo quản lay ơn đk thường
Bảo quản trong đk thường
Bảo quản khoai tây trong kho
- Truyền thống : Trên giá, treo nơi khô ráo, phủ cát khô …
- Hiện đại : Kho lạnh, nuôi cấy mô tế bào…
Câu 1: Mục đích của việc bảo quản hạt giống là:
A. Giữ nước cho hạt nảy mầm.
B. Giữ hạt để ăn dần.
D. Giữ độ nảy mầm của hạt.
C. Tăng năng suất cây trồng cho vụ sau.
Củng cố
Câu 2: Hạt làm giống cần có các tiêu chuẩn nào sau đây?
Khô, sức sống tốt, không sâu bệnh
B. Sức sống cao, chất lượng tốt, sâu bệnh
C. Chất lượng tốt, thuần chủng, không sâu bệnh
D. Khô, sức chống chịu cao, không sâu bệnh
Câu 3: Củ làm giống cần có các tiêu chuẩn nào sau đây?
Không có sức sống tốt, sâu bệnh
C. Sức sống cao, nguyên vẹn, không đồng đều
B. Chất lượng tốt, đồng đều, nguyên vẹn, không sâu bệnh
D. Khô, sức chống chịu cao, không sâu bệnh
So sánh 2 quy trình
bảo quản hạt, củ giống
Câu 4:
- Kh¸c nhau:
B¶o qu¶n cñ gièng kh«ng cã bư­ơc lµm kh« nÕu lµm kh« sÏ lµm mÊt kh¶ năng n¶y mÇm cña cñ
Cñ gièng ®­ưîc xö lý øc chÕ n¶y mÇm vì lớp vá cñ máng nªn dÔ bÞ VSV x©m nhËp. Ngoµi ra lư­îng n­ưíc trong cñ nhiÒu dÔ bÞ n¶y mÇm nªn ph¶i xö lý øc chÕ n¶y mÇm. Cñ gièng kh«ng bao gãi v× bao gãi cñ sÏ bÞ thèi
- Giống nhau: Đều qua quy trình: thu hoạch, làm sạch, phân loại, bảo quản, sử dụng...
 
Gửi ý kiến