Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 20. Bến Tre đồng khởi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Yến Nhi
Ngày gửi: 17h:43' 05-01-2016
Dung lượng: 12.3 MB
Số lượt tải: 406
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. THỦ DẦU MỘT
Trường Tiểu học Phú Hoà 2

Khối lớp 5
Bến Tre đồng khởi
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Yến Nhi
(Tuần 22)
Môn Lịch sử
Năm học 2014 - 2015
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2015
Lịch sử:


Kiểm tra bài cũ
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 1: Em hãy nêu đôi nét về tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954.
- Miền Bắc được giải phóng, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Mĩ-Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, tàn sát nhân dân miền Nam, nhân dân ta phải cầm súng đứng lên chống Mĩ-Diệm.
Đáp án
Thoát
Câu 2: Em hãy nêu nguyện vọng thiết tha của nhân dân ta sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết.
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nhân dân ta chờ mong ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất.
Đáp án
Thoát
a) Độc lập tự do và thống nhất đất nước
b) Chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam
c) Mọi người đoàn kết chống lại Pháp
d) Câu b, c đúng
Đáp án
Trợ giúp
Hiệp định Giơ-ne-vơ thể hiện ước mong gì
của nhân dân ta?
Thoát
Máu đọng chưa khô, máu lại đầy.
Hỡi miền Nam trăm đắng nghìn cay.
(Tố Hữu)
Thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2015
Lịch sử:

Bến Tre đồng khởi
Theo em hiểu đồng khởi có nghĩa là gì?
Đồng khởi là: Đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa chống quân thù.
Thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2015
Lịch sử:

Bến Tre đồng khởi
Vị trí Tỉnh Bến Tre trên bảng đồ Việt Nam
Bến Tre
Thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2015
LỊCH SỬ:
BẾN TRE ĐỒNG KHỞI
43
1/Nguyên nhân bùng nổ phong trào “Đồng khởi”
Mời các em : Đọc thầm thông tin trong SGK
Thời gian 2 phút
Mời các em xem: phim tài liệu
Luật 10/59+ Amg
Mĩ- Diệm tàn sát dân lành
Mĩ thảm sát đồng bào ta
Vì sao nhân dân miền Nam đồng loạt đứng lên chống lại Mĩ -Diệm?
Mĩ thi hành những cuộc thảm sát đẫm máu cho nhân dân miền Nam. Trước tình hình đó, không còn con đường nào khác, nhân dân buộc phải vùng lên phá tan ách kìm kẹp .
Máy chém dưới thời Ngô Đình Diệm. Hiện máy đang được trưng bày tại Bảo tàng TP. Cần Thơ, Việt Nam.
Phong trào bùng nổ vào thời gian nào ? Tiêu biểu nhất là ở đâu ?
Phong trào bùng nổ từ cuối năm 1959 đầu năm 1960 , mạnh mẽ nhất là ở Bến Tre .
1) Nguyn nhn bùng nổ phong trào "Đồng khởi" Bến Tre:
- Mĩ thi hành những cuộc thảm sát đẫm máu cho nhân dân miền Nam . Trước tình hình đó, không còn con đường nào khác , nhân dân buộc phải vùng lên phá tan ách kìm kẹp .
- Phong trào bùng nổ từ cuối năm 1959 đầu năm 1960 , mạnh mẽ nhất là ở Bến Tre .
Thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2015
LỊCH SỬ:
BẾN TRE ĐỒNG KHỞI
Nhân dân miền Nam nổi dậy phá thế kìm kẹp
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2015
Lịch sử:
B?N TRE D?NG KH?I
2/ Diễn biến , kết quả phong trào “Đồng khởi” của nhân dân tỉnh Bến Tre:
P. Đ k
Mời các em xem: phim tài liệu
Thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2015
LỊCH SỬ:
BẾN TRE ĐỒNG KHỞI
Kết hợp thông tin từ phim tài liệu

đọc thầm thông tin trong SGK
Thảo luận nhóm thời gian 3 phút
2/ Diễn biến , kết quả phong trào “Đồng khởi” của nhân dân tỉnh Bến Tre:
Câu hỏi thảo luận nhóm
Câu1)Thuaät laïi söï kieän ngaøy 17-1-1960 ?
Câu2) Söï kieän naøy aûnh höôûng gì ñeán caùc huyeän khaùc cuûa Beán Tre ? Neâu keát quaû phong traøo “Ñoàng khôûi “ ôû Beán Tre .
Câu3)Phong traøo“Ñoàng khôûi“ Beán Tre coù aûnh höôûng ñeán phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân mieàn Nam nhö theá naøo ?
Câu4)YÙ nghóa cuûa phong traøo “Ñoàng khôûi “ Beán Tre .
Th?o lu?n nhóm
* Câu 1
* Câu 2
* Câu 3
* Câu 4
Câu1)Thuaät laïi söï kieän ngaøy 17-1-1960 ?
Ngày 17-1-1960 , nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa , mở đầu cho phong trào " Đồng khởi" tỉnh Bến Tre .
Câu 2) Söï kieän naøy aûnh höôûng gì ñeán caùc huyeän khaùc cuûa Beán Tre ? Neâu keát quaû phong traøo “Ñoàng khôûi”ôû Beán Tre .
Phong trào lan nhanh ra các huyện khác . Trong 1 tuần lễ , ở Bến Tre đã có 22 xã được giải phóng , 29 xã khác tiêu diệt ác ôn ,vây đồn , giải phóng nhiều ấp .
Câu3) Phong traøo“Ñoàng khôûi“ Beán Tre coù aûnh höôûng ñeán phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân mieàn Nam nhö theá naøo ?
Phong trào "Đồng khởi " Bến Tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong , đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị . Nông dân , công nhân , trí thức ,. đều tham gia đấu tranh chống Mĩ - Diệm .
Thứ bảy, ngày 13 tháng 11 năm 2010
Lịch sử:
Bến tre đồng khởi
Bản đồ tỉnh Bến Tre
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2015
Lịch sử:
B?N TRE D?NG KH?I
2/ Diễn biến , kết quả phong trào “Đồng khởi” của nhân dân tỉnh Bến Tre:
Diễn biến :
-Ngày 17-1-1960,nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa,mở đầu phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre.Với vũ khí thô sơ,nhân dân nhất loạt vùng dậy,làm cho quân địch khiếp đảm.
-Từ cuộc nổi dậy ở Mỏ Cày, phong trào lan nhanh ra các huyện khác
- Từ Bến Tre , phong trào lan ra khắp miền Nam.
Kết quả :
- Sau một tuần : 22 xã được giải phóng , 29 xã khác được tiêu diệt ác ôn , vây đồn , giải phóng nhiều ấp .
- Chính quy?n d?ch b? t li?t, tan r .
- Chính quy?n cách mạng được thành lập ở các thôn , xã
- Nhân dân được chia ruộng , đất được làm chủ quê hương
4) Ý nghĩa của phong trào "Đồng khởi" Bến Tre .
Phong trào mở ra thời kì mới cho cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam . Nhân dân miền Nam cầm vũ khí chống quân thù , đẩy Mĩ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động , lúng túng .
“Đội quân tóc dài”
là tên gọi phong trào đấu tranh của phụ nữ miền Nam trong thời kì chống Mĩ cứu nước.
Bà Nguyễn Thị Định : Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Những nữ chiến sĩ năm xưa trong Đội quân tóc dài của Đồng khởi Bến Tre.
Đây là ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam
17-1-1960, nhân dân huyện Mỏ Cày đồng khởi.
Phong trào lan rộng khắp các huyện của Bến Tre.
Sau 1 tuần: 22 xã được giải phóng, 29 xã khác tiêu diệt được ác ôn, giải phóng được nhiều ấp.
? nhi?u noi, ?y ban nhõn dõn t? qu?n du?c thnh l?p, b?n ph?n cỏch m?ng b? tr?ng tr?, dõn nghốo du?c chia ru?ng.
Mở ra thời kì mới: Nhân dân miền Nam cầm vũ khí chống quân thù, đẩy Mĩ –Diệm rơi vào thế bị động.
Phong trào “ Đồng khởi ”ở Bến Tre.
Bài học:
Cuối năm 1959 - đầu năm 1960 , phong trào "Đồng khởi " nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam . Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào "Đồng khởi".
Em hãy chọn ý đúng nhất .
Thắng lợi của phong trào "Đồng khởi" Bến Tre có tác động như thế nào đối với cách mạng miền Nam ?
Lịch sử
Bến Tre đồng khởi
- Hoàn cảnh bùng nổ phong trào "Đồng khởi" Bến Tre .
- Phong trào "Đồng khởi" của nhân dân tỉnh Bến Tre.
Bài học : Xem sách giáo khoa trang 44
Thứ hai ngày 12 tháng 1 năm 2015
Về nhà học bài .
Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.
Chuẩn bị bài:
 
Gửi ý kiến