Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Tiến
Ngày gửi: 20h:27' 23-02-2012
Dung lượng: 561.5 KB
Số lượt tải: 532
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ.
Câu 1/ Chất nào sau đây có đồng phân hiđrôcacbon thơm?
A.C6H6 B.C7H8 C.C8H10 D.C6H12
Câu 2/ 1,2-đimêtylbenzen(o-xilen) là tên gọi của chất nào sau đây?
A
B
C
D
Câu 3/ Toluen khi tác dụng với dung dịch Brôm
(xt Fe;to) hay tác dụng với HNO3 đặc(xt H2SO4 đặc) sản phẩm thế ở vòng benzen chủ yếu ưu tiên ở các vị trí nào sau đây?
A.ortho B.metha C.para D.ortho và para
Tiết 51: BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG
MỘT SỐ HIĐROCACBON THƠM KHÁC
(phần tiếp)
Benzen và đồng đẳng
=> Phản ứng thế
=> Phản ứng cộng
Phản ứng oxi hóa
B. Một vài hidrocacbon thơm khác
I- Stiren
II- Naphtalen
C. Ứng dụng của một số hidrocacbon thơm
b) Thế nguyên tử H của mạch nhánh
Phản ứng thế H ở nhánh ankyl xảy ra trong điều kiện nào so sánh với pư thế H ở nhân benzen


+ HBr
p/ư thế của ankyl benzen với Br2 ,Cl2 khi đun nóng
không có Fe xúc tác xảy ra ở nhánh
pư tương tự ankan
2. Phản ứng cộng
a) Cộng hidro
metylxiclohexan
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
Cl
b) Cộng clo
+ 3Cl2
as
phản ứng cộng tạo sản phẩm cuối cùng là hợp chất vòng no kiểu xicloankan
Hexacloran
3. Phản ứng oxi hoá
a) Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
Benzen
Toluen
Phản ứng để phân biệt ankylbenzen với benzen và hidrocacbon khác
b) Phản ứng oxi hóa hoàn toàn
B – MỘT VÀI HIĐROCACBON THƠM KHÁC
I- Stiren
1. Cấu tạo và tính chất vật lí
: CTPT C8H8
Stiren có nhân thơm và phần nhánh có nối đôi
vinylbenzen
2. Tính chất hóa học
Có tính chất của nhân benzen và phần nhánh có tính chất giống anken
a. Phản ứng với dung dịch brom
+ Br2
Stiren làm mất màu dd Br2, KMnO4 p/ư phân biệt stiren với hidrocacbon thơm khác
b. Phản ứng với hidro
p/ư cộng ở nhánh sau đó mới cộng vào nhân benzen xt là Ni
c. Phản ứng trùng hợp
Stiren
polistiren
II- Naphtalen(băng phiến)
1. Cấu tạo và tính chất vật lí
Mô hình phân tử
CTPT: C10H8
CTCT
=>gồm hai vòng benzen chung cạnh
2. Tính chất hóa học
So sánh cấu tạo của
aphtalen với ben zen
nhận xét t/c hóa học
của naphtalen
Có tính chất hóa học giống benzen
a) Phản ứng thế( Brom, nitro hóa)
Phản ứng thế xảy ra dễ hơn benzen và ưu tiên vào vị trí số 1
b) Phản ứng cộng
tetralin
đecalin
C- Ứng dụng của một số hidrocacbon thơn
Chất sơn móng tay và chất rửa móng tay
Câu 1/ Làm thế nào phân biệt stiren và naphtalen từ hai bình mất nhãn?
A. Cho tác dụng với dung dịch KMnO4.
B. Dựa vào trạng thái của chúng ở điều kiện thường.
C. Cho tác dụng với dung dịch Brom.
D. Cả ba câu trên đều đúng.
BÀI TẬP CỦNG CỐ:
BÀI TẬP CỦNG CỐ:
Câu 2/ Dãy gồm những chất nào sau đây đều tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?
A.Toluen ; stiren B.Stiren ; hex-1-en
C.Naphtalen ; stiren D.Benzen; hex-1-en
Câu 3/ Phân biệt 3 chất lỏng : toluen ; benzen ; stiren tốt nhất là nên dùng thuốc thử nào sau đây?
A.dd KMnO4 B.dd Br2 C.quỳ tím D.HNO3
 
Gửi ý kiến