Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Biết ơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Tu Hoang
Ngày gửi: 16h:13' 01-01-2019
Dung lượng: 10.8 MB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Đạo đức tuần 12
Hiếu thảo với
ông bà, cha mẹ
CHU THỊ SOA
Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
Truyện: Phần thưởng
* Em co nhan xet gì ve viec lam cua ban Hung ?
Bạn Hưng rất yêu quý bà, biết quan tâm chăm sóc bà.
* Theo em, ba ban Hung cam thay the nao truoc viec lam cua Hung ?
Bà bạn Hưng sẽ rất vui.
Hung la mot nguoi hieu thao
Qua câu chuyện này, em thấy bạn Hưng là người cháu thế nào?
Chúng ta phải đối xử với ông bà, cha mẹ như thế nào ?
Chúng ta phải kính trọng, quan tâm chăm sóc, hiếu thảo.
Vì sao chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?
Ông bà cha mẹ là nhưng người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Vì vậy,chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
Ông bà cha mẹ là nhưng người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Vì vậy,chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
GHI NHỚ
Em có biết câu thơ, câu ca dao, tục ngữ nào khuyên chúng ta phải biết yêu thương, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ không?
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Ca dao.
THỰC HÀNH
Bài tập 1: Cách cư xử của các bạn trong những tình huống dưới đây là đúng hay sai? Vì sao?
a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i ch­a vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.
b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu n­íc, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ.
c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”
d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông trồng.
đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ.
Bài tập 1: Cách cư xử của các bạn trong những tình huống dưới đây là đúng hay sai? Vì sao?
Sai
Đúng
a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i ch­a vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.
b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu n­íc, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ.
c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”
d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin
một nhánh mang về cho ông trồng.
đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ.
a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i chưa vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai ®­ưa sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.
b. Hôm nào đi làm về, mẹ cũng thấy Loan đã chuẩn bị sẵn chậu nước, khăn mặt để mẹ rửa cho mát. Loan còn nhanh nhảu giúp mẹ mang túi vào nhà.
c.Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”
d.Ông nội của Hoài rất thích chơi
cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin một nhánh mang về cho ông trồng.
đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ.
a. MÑ mÖt, bè ®i lµm m·i ch­a vÒ. Sinh vïng v»ng, bùc béi v× ch¼ng cã ai đưa Sinh ®Õn nhµ b¹n dù sinh nhËt.
b. H«m nµo ®i lµm vÒ, mÑ còng thÊy Loan ®· chuÈn bÞ s½n chËu nước, kh¨n mÆt ®Ó mÑ röa cho m¸t. Loan cßn nhanh nh¶u gióp mÑ mang tói vµo nhµ.
c. Bè Hoµng võa ®i lµm vÒ, rÊt mÖt. Hoµng ch¹y ra tËn cöa ®ãn vµ hái ngay: “Bè cã nhí mua truyÖn tranh cho con kh«ng?”
d. Ông nội của Hoài rất thích chơi cây cảnh.Hoài đến nhà bạn mượn sách, thấy ngoài vườn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền xin
một nhánh mang về cho ông trồng.
đ. Sau giê häc nhãm, Nh©m vµ b¹n Minh ®ang ®ïa víi nhau, chît nghe tiÕng bµ ngo¹i ho ë phßng bªn, Nh©m véi ch¹y sang vuèt ngùc bµ.
Qua bi t?p 1, cỏc em c?n h?c t?p vi?c lm c?a cỏc b?n no?
Qua bi t?p 1, cỏc em c?n h?c t?p vi?c lm c?a cỏc b?n: b?n Loan, b?n Hoi, b?n Nhõm.
Việc làm của bạn Loan, b?n Hoi và bạn Nhâm dó thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
Vì sao các em cần học tập việc làm của các bạn: bạn Loan, bạn Hoài, bạn Nhâm?
Theo em, việc làm thế nào là hiếu thảo với ông bà, cha mẹ ?
Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ là quan tâm tới ông bà, cha mẹ, chăm sóc lúc ông bà, cha mẹ bị mệt, ốm đau. Làm giúp ông bà, cha mẹ những công việc phù hợp.
Chúng ta không nên làm gì đối với với ông bà, cha mẹ ?
Không nên đòi hỏi đối với với ông bà, cha mẹ khi bận, mệt, những việc không phù hợp ( mua đồ chơi,…)
Bi t?p 2: Em hãy đặt tên cho mỗi bức tranh dưu?i đây và nhận xét về việc làm của bạn nhỏ trong tranh.
Quan sát tranh và
thảo luận nhóm đôi
Tranh vẽ gì?
Em có nhận xét gì về việc làm của bạn nhỏ?
Hành động của bạn nhỏ chưa đúng.
Vì sao hành động của bạn nhỏ chưa đúng?
Hành động của bạn nhỏ chưa đúng vì chưa tôn trọng và quan tâm tới bố mẹ, ông bà.
Việc làm của bạn chỉ biết đến riêng mình, không để ý đến ông bà,cha mẹ.
Em đặt tên cho tranh
Cậu bé ích kỉ
Cậu bé chưa ngoan
Tranh vẽ gì?
Tranh vẽ gì?
Em có nhận xét gì về việc làm của cô bé?
Cô bé rất ngoan, biết chăm sóc khi bà ốm.
Việc làm của cô bé đáng là một tấm gương tốt để chúng ta học tập.
Em đặt tên cho tranh
Cô bé hiếu thảo
Một tấm gương tốt
Cậu bé
ích kỉ
Cô bé
hiếu thảo
Vì sao chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?
Ông bà cha mẹ là nhưng người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta nên người. Vì vậy,chúng ta phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.
GHI NHỚ
Em có biết câu thơ, câu ca dao, tục ngữ nào khuyên chúng ta phải biết yêu thương, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ không?
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra .
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Ca dao.
 
Gửi ý kiến