Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Biết ơn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Mai
Ngày gửi: 19h:32' 15-04-2010
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 1450
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG THẦY CÔ GIÁO & HỌC SINH VỀ DỰ GIỜ.
TRƯỜNG:THPT TẦM VU 1.
GV: PHẠM NỮ PHƯƠNG MAI
1/ Theá naøo laø toân troïng kæ luaät ?
Theo em trong gia ñình coù caàn
söï toân troïng kæ luaät khoâng ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
2/ Hành vi thể hiện tính kỉ luật ?
a. Đi xe đạp hàng ba, hàng bốn.
b. Đi học đúng giờ.
c.Viết đơn xin nghỉ học.
d. Thả diều dưới lòng đường.
đ. Đọc truyện trong giờ học.
TIEÁT 7.
BAØI 6. BIEÁT ÔN.(1 TIEÁT)
TRUYỆN ĐỌC:
Thư của một học sinh cũ.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
a/ Thế nào là sự biết ơn ?
b/ Ý nghĩa của lòng biết ơn là gì ?
3. BÀI TẬP:
TIẾT 7.
BÀI 6.
BIẾT ƠN.
(1Tiết)
1. Truyện đọc:
Thư của một học sinh cũ.
Thư của một học sinh cũ.
a.Qua câu chuyện, em thấy thầy Phan
đã giúp đỡ Hồng như thế nào ?
Hồng quen viết tay trái, thầy Phan thường xuyên sửa bằng cách cầm tay phải của Hồng để hướng dẫn Hồng viết.
- Thầy khuyên Hồng :"Nét chữ là nết người."
b. Trước lời khuyên của thầy , Hồng đã làm gì ?
-Ân hận vì làm trái lời thầy.
-Quyết tâm thực hiện lời chỉ bảo của thầy Phan là viết tay phải.
c. Vì sao chò Hoàng khoâng
queân ngöôøi thaày giaùo cuõ duø
ñaõ hôn hai möôi naêm ?
Vì: những ngày đầu tiên đi học,
Hồng viết tay trái, thầy Phan đã
cầm tay phải của Hồng để tập viết, chị vẫn nhớ và trân trọng.
d. Chị Hồng đã có những việc làm và ý định gì để tỏ lòng biết ơn thầy Phan ?
-Chị Hồng luôn nhớ kỉ niệm về
thầy, nhớ lời thầy dạy,
-Tìm được địa chỉ và viết thư thăm
thầy.
đ. Ý nghĩa và việc làm của chị Hồng nói lên điều gì ?
Chị Hồng đã thể hiện lòng biết ơn thầy giáo - một truyền thống đạo đức của dân tộc ta "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".
2. Nội dung bài học:
THẢO LUẬN NHÓM
CÂU HỎI
Nhóm 1: Chúng ta biết ơn những ai trong gia đình? Vì sao?
Nhóm 2: Chúng ta phải biết ơn những ai trong nhà trường? Vì sao?
Nhóm 3: Chúng ta phải biết ơn những ai ngoài xã hội? Vì sao?
Thời gian: 5 phút.

Gia đình: Tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Vì: những người sinh thành nuôi dưỡng ta.
2. Nhà trường: Thầy cô giáo, bạn bè.
Vì: những thầy cô giáo đã dạy dỗ ta.
ĐÁP ÁN
3. Xaõ hoäi: - Bieát ôn anh huøng lieät só.
Vì: ñaõ coù coâng baûo veä Toå quoác
- Bieát ôn Ñaûng coäng saûn
Vieät Nam vaø Baùc Hoà
Vì: ñem laïi ñoäc laäp, töï do, aám no vaø
haïnh phuùc cho daân toäc.
- Bieát ôn nhöõng ngöôøi giuùp
ñôõ ta luùc khoù khaên, hoaïn naïn.
Vì: mang ñeán nhöõng ñieàu toát laønh.
- Caùc daân toäc treân theá giôùi.
Vì: giuùp ñôõ veà vaät chaát vaø tinh thaàn.
a/ Thế nào là sự biết ơn?
Biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.
2. Nội dung bài học:
Những việc làm nào của em đã thể hiện lòng biết ơn ?
-Tặng hoa cho mẹ ngày 8/3.
-Thăm thầy cô giáo ngày 20/11.
-Thắp hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ.
- Giúp đỡ những người thương binh liệt sĩ, gia đình có khó khăn.
ĐÁP ÁN
THẮP HƯƠNG CHO LIỆT SĨ
KỈ NIỆM 62 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ.
THỜ CÚNG ÔNG BÀ.
THẮP HƯƠNG CHO ÔNG BÀ
b/ Ý nghĩa của lòng biết ơn là gì?
Lòng biết ơn là truyền thống quí báu của dân tộc ta.
-Biết ơn cũng tạo nên mối quan hệ tốt
đẹp giữa người với người.
TỤC NGỮ
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Uống nước nhớ nguồn.
Những việc làm không thể hiện sự biết ơn?
Có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt trước những người đã giúp đỡ mình, không thắp hương cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ; không giúp đỡ thương bệnh binh; không nhớ ơn thầy cô giáo đã dạy mình,...
Phaûi reøn luyeän loøng bieát ôn nhö
theá naøo?
-Thăm hỏi, chăm sóc, động viên, vâng lời, giúp đỡ ông bà, cha mẹ; chăm ngoan học giỏi; vâng lời thầy cô giáo dạy.

-Tôn trọng những người có công đối với đất nước, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
-Phê phán những người có thái độ, hành vi vô ơn, thờ ơ, bạc bẽo,...
ĐỐ VUI
Tìm 2 câu tục ngữ biểu hiện không biết ơn?
- Hàng ngang có 11 kí tự.
- Hàng dọc có 12 kí tự.
ĐỐ VUI
3. Bài tập:
a/ Đói cho sạch, rách cho thơm.
b/ Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
c/ Ân trả nghĩa đền.
d/ Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đườn đi.
Câu tục ngữ nào nói về lòng biết ơn?
HỌC Ở NHÀ
1. Về nhà học thuộc nội dung bài.

2. Làm các bài tập trong sách giáo khoa.
3. Xem trước bài 7 và trả lời các câu hỏi gợi ý trong sách giáo khoa.
CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ THẦY CÔ GIÁO & HỌC SINH.
 
Gửi ý kiến