Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Biểu đồ (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thúy Vinh
Ngày gửi: 16h:18' 01-10-2017
Dung lượng: 300.0 KB
Số lượt tải: 263
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN CÁT
TOÁN
LỚP 4B
GIÁO VIÊN: VŨ THỊ THÚY VINH
LUYỆN TẬP.
(Trang 33)
2014 -2015
2016 - 2017
2017 - 2018
2015 - 2016
Số học lớp 4 của trường TH Tiên Cát .
năm học
Số lớp
* Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong và đọc biểu đồ dưới đây
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2017
Toán
5
5
6
5
Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2017
Toán
Luyện tập
Mỗi chỉ 100m vải hoa.
Mỗi chỉ 100m vải trắng.
* Bài 1: Bieåu ñoà döôùi ñaây noùi veà soá vaûi hoa vaø vaûi traéng cuûa moät cöûa haøng ñaõ baùn ñöôïc trong thaùng 9 :
Dựa vào biểu đồ hãy đặt và trả lời câu hỏi.
a.Tuần 1 cửa hàng bán được 2m vải hoa và 1m vải trắng.
b. Tuần 3 cửa hàng bán được 400m vải.
c. Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều vải hoa nhất.
d. Tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m vải hoa.
e. Tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m vải hoa.
Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2017
Toán
Luyện tập
2. Biểu đồ dưới đây nói về số ngày có mưa trong 3 tháng của năm 2004 ở một huyện miền núi :
Tháng
Ngày
* Dựa vào biểu đồ, hãy đặt v tr? l?i câu hỏi cho bạn.
a. Tháng 7 có bao nhiêu ngày mưa ?
- 18 ngày.
- 12 ngày.
- 12 ngày.
* Trung bình mỗi tháng có bao nhiêu ngày mưa?
a. Tháng 8 mua nhi?u hon thng 9 bao nhiêu ngày mưa ?
Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2017
Toán
Luyện tập
3. Tàu Thắng lợi trong 3 tháng đầu năm đã đánh bắt được số cá như sau:
Tháng 1 : 5 tấn Tháng 2 : 2 tấn Tháng 3 : 6 tấn
Hãy vẽ tiếp biểu đồ về số cá tàu Thắng Lợi đã đánh bắt được.
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
CHÀO CÁC EM !
 
Gửi ý kiến