Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Biểu đồ (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lã Thị Hoa
Ngày gửi: 10h:53' 15-10-2021
Dung lượng: 5.4 MB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp
Toán
GIÁO VIÊN: LÃ THỊ HOA
1
2
Toán
Biểu đồ
Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2021
Biểu đồ gồm hai cột:
- Cột bên trái: ghi tên các gia đình.
- Cột bên phải: Cho biết số con trai, số con gái trong mỗi gia đình đó.
Biểu đồ có mấy cột, mỗi cột nói lên điều gì?
Biểu đồ có mấy hàng? Mỗi hàng cho biết về điều gì?
Biểu đồ có 5 hàng.
Mỗi hàng cho biết tên của một gia đình và số con của 5 gia đình đó.
a) Có … gia đình có 1 con đó là gia đình: ………
b) Gia đình … có 2 con gái và gia đình … có 2 con trai
c) Gia đình cô Hồng có … con trai và … con gái.
d) Những gia đình có 1 con gái là: …
e) Cả 5 gia đình có … người con trong đó … con trai và … con gái2
cô Lan và cô Đào
1
1
1
1
gia đình cô Hồng và cô Đào
8
4
4
10/15/2021
Biểu đồ
6
Khởi động
Toán
Biểu đồ
Bài tập 2
a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc ?

A. 3 tấn
B. 4 tấn
C. 5 tấn
10 tạ = 1 tấn
50 tạ = 5 tấn
Toán
Biểu đồ
Bài tập 2
b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc?

A. 1 tạ
B. 5 tạ
C. 10 tạ
10/15/2021
Biểu đồ
9
Toán
Biểu đồ (tiếp theo)
10/15/2021
Biểu đồ
10
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
Số chuột bốn thôn đã diệt được
1.Giới thiệu biểu đồ hình cột.
10/15/2021
Biểu đồ
11
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
Bên trái biểu đồ biểu thị gì?
1.Giới thiệu biểu đồ hình cột.
10/15/2021
Biểu đồ
12
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
Bên dưới biểu đồ biểu thị gì?
1.Giới thiệu biểu đồ hình cột.
1.Giới thiệu biểu đồ hình cột.
Con
Thôn
2000
2200
1600
2750
Biểu đồ có mấy cột, nhìn vào các cột ta biết điều gì?:
+ Biểu đồ có 4 cột. Dưới chân của các cột ghi tên của 4 thôn.
+ Số được ghi trên đỉnh mỗi cột là số con chuột được biểu diễn ở cột đó.
10/15/2021
Biểu đồ
14
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
Số chuột đã diệt được ở thôn Đông là bao nhiêu con?
10/15/2021
Biểu đồ
15
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
Số chuột đã diệt được ở thôn Đoài là bao nhiêu con?
10/15/2021
Biểu đồ
16
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
1600 là số chuột đã diệt ở thôn nào?
10/15/2021
Biểu đồ
17
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
2750 là số chuột đã diệt ở thôn nào?
10/15/2021
Biểu đồ
18
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
Số chuột đã diệt ở thôn nào nhiều nhất?
10/15/2021
Biểu đồ
19
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
Số chuột đã diệt ở thôn nào ít nhất?
10/15/2021
Biểu đồ
20
Thực hành
10/15/2021
Biểu đồ
21
Thứ năm ngày 14 tháng 10 năm 2021
Toán:
Biểu đồ
Bài tập 1: Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng.
Sách trang 31
Vở
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
( Cây)
4A
4B
5A
5B
5C
35
28
45
40
23
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
(lớp)
Bên trái biểu đồ biểu thị gì?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
( Cây)
4A
4B
5A
5B
5C
35
28
45
40
23
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
(lớp)
Bên dưới biểu đồ biểu thị gì?
10/15/2021
Biểu đồ
24
a) Những lớp nào đã tham gia trồng cây ?
Các lớp tham gia trồng cây là : 4A, 4B, 5A, 5B, 5C.
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
10/15/2021
Biểu đồ
25
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?
Lớp 4A trồng được 35 cây, 5B trồng được 40cây, 5C trồng được 23 cây.
10/15/2021
Biểu đồ
26
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
c) Khối lớp Năm có mấy lớp tham gia trồng cây, là những lớp nào?
 Khối lớp Năm có 3 lớp tham gia trông cây, là các lớp 5A, 5B, 5C.
10/15/2021
Biểu đồ
27
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
d) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây, là những lớp nào ?
 Có 3 lớp trồng được trên 30 cây, là các lớp 4A, 5A, 5B.
10/15/2021
Biểu đồ
28
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
e) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất ? Lớp nào trồng được ít cây nhất ?
 Lớp 5A trồng được nhiều cây nhất, Lớp 5C trồng được ít cây nhất.
10/15/2021
Biểu đồ
29
Bài tập 2: Số lớp 1 của trường tiểu học Hoà Bình trong bốn năm học như sau:
Năm học 2001 – 2002 : 4 lớp
Năm học 2002 – 2003 : 3 lớp
Năm học 2003 – 2004 : 6 lớp
Năm học 2004 – 2005 : 4 lớp
10/15/2021
Biểu đồ
30
Số lớp
Năm học
Số lớp Một của trường tiểu học Hoà Bình.
Năm học 2001 – 2002 : 4 lớp
Năm học 2002 – 2003 : 3 lớp
Năm học 2003 – 2004 : 6 lớp
Năm học 2004 – 2005 : 4 lớp
4
4
6
2004-2005
2002-2003
a, Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây
10/15/2021
Biểu đồ
31
Số lớp
Năm học
Số lớp Một của trường tiểu học Hoà Bình.
Năm học 2001 – 2002 : 4 lớp
Năm học 2002 – 2003 : 3 lớp
Năm học 2003 – 2004 : 6 lớp
Năm học 2004 – 2005 : 4 lớp
4
4
6
2004-2005
2002-2003
b, D
* Bài 2: Sè líp Mét cña tr­êng TiÓu häc Hßa B×nh trong 4 n¨m häc như sau:
Số lớp Một của trường tiểu học hòa bình
(Số lớp)
4
3
6
4
2002-2003
2004-2005
(Năm học)
b. Dựa vào biểu đồ trả lời câu hỏi
- Số lớp 1 của năm học 2003-2004 nhiều hơn của năm học 2002-2003 là bao nhiêu lớp?
- Số lớp 1 của năm học 2003-2004 nhiều hơn của năm học 2002-2003 là: 3 l?p.
- Năm học 2002-2003 mỗi lớp 1 có 35 HS. Hỏi năm học đó tru?ng TH Hòa Bình có bao nhiêu HS lớp 1?
- Năm học 2002-2003 mỗi lớp 1 có 35 HS. Năm học đó tru?ng TH Hòa Bình có 105 h?c sinh lớp 1 .
Vì : 1 lớp : 35 học sinh. 3 lớp: 35 x 3 = 105 (học sinh)
- Năm học 2004 -2005 mỗi lớp 1 có 32 HS thỡ s? h?c sinh 1 nam h?c 2002 - 2003 ớt hon nam h?c 2004 - 2005 l bao nhiờu h?c sinh ?
- Năm học 2004 -2005 mỗi lớp 1 có 32 HS thỡ s? h?c sinh 1 nam h?c 2002 - 2003 ớt hon nam h?c 2004 - 2005 l 23 h?c sinh .
* Năm học : 2004 – 2005:
1 lớp : 32 học sinh.
4 lớp: 32 x 4 = 128 (học sinh)
Năm học : 2002 – 2003:
1 lớp : 35 học sinh.
3 lớp: 35 x 4 = 105 (học sinh)
Vậy: 128 – 105 = 23 (học sinh)
10/15/2021
Biểu đồ
34
Các biểu đồ trong bài này gọi là biểu đồ gì ?
Biểu đồ hình cột.
Làm vào vở bài 2b.
Tiết học đến đây là kết thúc.
 
Gửi ý kiến