Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Biểu đồ (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngọc Ngọc
Ngày gửi: 15h:44' 19-10-2021
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
10/19/2021
Biểu đồ
1
Thứ ngày tháng 10 năm 2021
Toán
Biểu đồ (tiếp theo)
10/19/2021
Biểu đồ
2
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
Số chuột bốn thôn đã diệt được
1.Giới thiệu biểu đồ hình cột.
10/19/2021
Biểu đồ
3
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
Bên trái biểu đồ biểu thị gì?
1.Giới thiệu biểu đồ hình cột.
10/19/2021
Biểu đồ
4
Đông
Đoài
Trung
Thượng
(thôn)
Bên dưới biểu đồ biểu thị gì?
1.Giới thiệu biểu đồ hình cột.
1.Giới thiệu biểu đồ hình cột.
Con
Thôn
2000
2200
1600
2750
Biểu đồ có mấy cột, nhìn vào các cột ta biết điều gì?:
+ Biểu đồ có 4 cột. Dưới chân của các cột ghi tên của 4 thôn.
+ Số được ghi trên đỉnh mỗi cột là số con chuột được biểu diễn ở cột đó.
con
Thôn
2000
2200
1600
2750
- Hàng dưới ghi tên các thôn.
- Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.
- Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt
- Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.
con
Thôn
2000
2200
1600
2750
+ Biểu đồ biểu diễn số chuột đã diệt được của các thôn nào?
+ Biểu đồ biểu diễn số chuột đã diệt được của 4 thôn: Đông; Đoài; Trung; Thượng
+ Số chuột diệt được của mỗi thôn ?
+ Thôn Đông là 2000con; thôn Đoài là 2200 con; thôn Trung là 1600 con; thôn Thượng là 2750 con.
+ Thôn nào diệt được nhiều chuột nhất? Thôn nào diệt được ít chuột nhất?
+ Thôn diệt được nhiều chuột nhất là thôn Thượng. Thôn diệt được ít chuột nhất là thôn Trung.
10/19/2021
Biểu đồ
8
Thực hành
Bài tập 1: Biểu đồ dưới đây nói về số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng.
Sách trang 31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
( Cây)
4A
4B
5A
5B
5C
35
28
45
40
23
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
(lớp)
Bên trái biểu đồ biểu thị gì?
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
( Cây)
4A
4B
5A
5B
5C
35
28
45
40
23
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
(lớp)
Bên dưới biểu đồ biểu thị gì?
10/19/2021
Biểu đồ
12
a) Những lớp nào đã tham gia trồng cây ?
Các lớp tham gia trồng cây là : 4A, 4B, 5A, 5B, 5C.
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
10/19/2021
Biểu đồ
13
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5B trồng được bao nhiêu cây? Lớp 5C trồng được bao nhiêu cây?
Lớp 4A trồng được 35 cây, 5B trồng được 40cây, 5C trồng được 23 cây.
10/19/2021
Biểu đồ
14
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
c) Khối lớp Năm có mấy lớp tham gia trồng cây, là những lớp nào?
 Khối lớp Năm có 3 lớp tham gia trông cây, là các lớp 5A, 5B, 5C.
10/19/2021
Biểu đồ
15
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
d) Có mấy lớp trồng được trên 30 cây, là những lớp nào ?
 Có 3 lớp trồng được trên 30 cây, là các lớp 4A, 5A, 5B.
10/19/2021
Biểu đồ
16
Số cây của khối lớp Bốn và khối lớp Năm đã trồng
e) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất ? Lớp nào trồng được ít cây nhất ?
 Lớp 5A trồng được nhiều cây nhất, Lớp 5C trồng được ít cây nhất.
10/19/2021
Biểu đồ
17
Bài tập 2: Số lớp 1 của trường tiểu học Hoà Bình trong bốn năm học như sau:
Năm học 2001 – 2002 : 4 lớp
Năm học 2002 – 2003 : 3 lớp
Năm học 2003 – 2004 : 6 lớp
Năm học 2004 – 2005 : 4 lớp
10/19/2021
Biểu đồ
18
Số lớp
Năm học
Số lớp Một của trường tiểu học Hoà Bình.
Năm học 2001 – 2002 : 4 lớp
Năm học 2002 – 2003 : 3 lớp
Năm học 2003 – 2004 : 6 lớp
Năm học 2004 – 2005 : 4 lớp
4
4
6
2004-2005
2002-2003
a, Hãy viết tiếp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây
* Bài 2: Sè líp Mét cña tr­êng TiÓu häc Hßa B×nh trong 4 n¨m häc như sau:
Số lớp Một của trưUờng tiểu học hòa bình
(Số lớp)
4
3
6
4
2002-2003
2004-2005
(Năm học)
b. Dựa vào biểu đồ trả lời câu hỏi
- Số lớp 1 của năm học 2003-2004 nhiều hơn của năm học 2002-2003 là bao nhiêu lớp?
- Số lớp 1 của năm học 2003-2004 nhiều hơn của năm học 2002-2003 là: 3 l?p.
- Năm học 2002-2003 mỗi lớp 1 có 35 HS. Hỏi năm học đó tru?ng TH Hòa Bình có bao nhiêu HS lớp 1?
- Năm học 2002-2003 mỗi lớp 1 có 35 HS. Năm học đó tru?ng TH Hòa Bình có 105 h?c sinh lớp 1 .
Vì : 1 lớp : 35 học sinh. 3 lớp: 35 x 3 = 105 (học sinh)
- Năm học 2004 -2005 mỗi lớp 1 có 32 HS thỡ s? h?c sinh 1 nam h?c 2002 - 2003 ớt hon nam h?c 2004 - 2005 l bao nhiờu h?c sinh ?
- Năm học 2004 -2005 mỗi lớp 1 có 32 HS thỡ s? h?c sinh 1 nam h?c 2002 - 2003 ớt hon nam h?c 2004 - 2005 l 23 h?c sinh .
* Năm học : 2004 – 2005:
1 lớp : 32 học sinh.
4 lớp: 32 x 4 = 128 (học sinh)
Năm học : 2002 – 2003:
1 lớp : 35 học sinh.
3 lớp: 35 x 4 = 105 (học sinh)
Vậy: 128 – 105 = 23 (học sinh)
 
Gửi ý kiến